7 δεινά ἴσον 7 βέβαιοι λόγοι γιά Brexit

Ἐν ὄψει τοῦ βρεττανικοῦ δημοψηφίσματος ἀποχώρησης ἀπὸ τὴν ΕΕ, γερμανική ἐφημερίδα Die Welt σὲ ἄρθρο της ἀνέγραψε 7 δεινά ἀπὸ ἐνδεχόμενη διάλυση τῆς ΕΕ, νομίζοντας ὅτι ἔτσι ... πείθει. Γιὰ νὰ δοῦμε τὶ δεινά, μᾶς λέει ἡ καλὴ ἐφημερίδα ὅτι καιροφυλακτοῦν χωρίς ΕΕ, σχολιασμένα ... ἐλαφρῶς:

1. κίνδυνος πολέμων, ἐνῷ στὴν ΕΕ, λένε, οἱ διαφορές λύνονται μὲ ... συμβιβασμούς.
Ποιό γελοῖο ἐπιχείρημα δὲν ἔχει ματαξαναγραφτῆ. Πρῶτον, διότι ὅπως εἶπε ὁ Ἡράκλειτος «πόλεμος πατήρ μέν πάντων ἐστί», στὸ  ὁποῖο ὁ Θουκιδίδης προσέθεσε τό «ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ», διατυπώνοντας ἔτσι πλήρως τόν ἕναν νόμο τῆς Θερμοδυναμικῆς. Καί δεύτερον ἀποδείχθηκε ξεκάθαρα τὸ ἐντός τῆς ΕΕ, εἶδος τοῦ “συμβιβασμοῦ”, ποὺ κάνει πχ ἡ Γερμανία μὲ τὴν Ἑλλάδα.

2. Λιγώτερα λεφτά, διότι ἀλλοιῶς κάθε χώρα εἶναι μικρή σὰν ἀγορά, ἐνῶ οἱ ἀπώλειες μεγέθους, θὰ εἶναι κάπου μεταξύ 70 καί 270 δις. Λένε, ἐκφοβίζοντας.
Πρῶτον, δὲν ἀπορῶ πού, μέ τέτοιου εἴδους «προβλέψεις», ποὺ ξεπερνοῦν σὲ «ἀκρίβεια» τὶς Ἑλληνικες ἐκλογικες δημοσκοπίσεις, δὲν πρόβλεψαν τὴν κρίση.  Δεύτερον, ἔκαναν γαργάρα τό ὅτι ἀποδεχόμενοι τὴν παγκοσμιοποίηση, κατήργησαν τὸ κοινοτικό προτιμησιακό καθεστώς, μὲ ἀνυπολόγιστη ζημιά τῶν εὐρωπαίων παραγωγῶν καί ιδιαίτερα τῶν μικρῶν.

3.Ἀπώλεια διεθνοῦς κύρους καὶ ρόλου!
Δηλαδή, πιστεύουν εἰλικρινά, ὅτι ἡ Εὐρώπη, ποὺ ἀνένωτη τῷ 1950 εἶχε τό 20% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ καὶ τὸ 30% τοῦ ἐμπορίου ἐνῷ τῷ 2050 θὰ ἔχῃ 7% καὶ 10% ἀντίστοιχα, παίζει ὡς ἑνωμένη, σοβαρώτερο ρόλο ἀπὸ τὴν Τουρκία ἤ τὴν Βρεττανία, τὴν Σαουδαραβία ἤ τὸ «μικροσκοπικό» Ἰσραήλ; Ἑπόμενο, νὰ τὰ ἔχουν κάνει μαντᾶρα στίς διεθνεῖς σχέσεις.

4. Ἀντικίνητρο γιὰ τὸ εὐρώ, ποὺ μείωσε κόστος συναλλαγῶν καὶ τὶς συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ἀλλά καί γιά κάθε μεταρρύθμιση (σ.σ. τό κερασάκι, πάντα), λένε.  
Ἐδῷ γελᾶμε. Προβάλλουν τό κέρδος ἀπό τὶς μερικές δεκάρες μετατροπῆς συναλλάγματος καὶ κρύβουν (σὰν τὴν γάτα) τό γεγονός ὅτι τό κόστος χρήματος τινάχθηκε στά ὕψη, ὄχι μόνο γιά τίς περισσότερες χῶρες, ἀλλά καὶ γιά τίς ὁμοειδεῖς ἀντίστοιχες ἐπιχειρήσεις τους, διαλύοντας τὴν δυνατότητα ἀνταγωνισμοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο ... κόπτονται!!

5. Ἐπαναφορά συνόρων σημαίνει, λένε, ὅτι ἕνας Βρεττανός δὲν θὰ μπορῇ νὰ τρώῃ τὴν σύνταξή του στὴν Ἱσπανία.
Ποῦ τὄδαν αὐτό; Τόσοι Βρεττανοί δὲν τρῶνε τὶς συντάξεις τους ἀλλοῦ, πολύ πρίν τήν ΕΕ; Ποῦ ἐμποδίστηκαν; Ἀλλά μήπως τὰ σύνορα δὲν ἔχουν ἤδη ἐπανέλθει;  Σὲ τί ἐμπόδισαν τὰ σύνορα, τό ἐμπόριο, τὸν τουρισμό καὶ τὴν ἐπίσημη διακίνηση, ἄν διέθετες χρήματα, τόσους αἰῶνες; Ἤ μήπως μέ τὴν κατάργηση τῶν συνόρων ἐλευθερώθηκε ἡ περίθαλψη Ὑγείας; Ποὺ οὔτε συζητιέται κἄν. Γιὰ νὰ καταλαβαίνουμε τί λέμε.

6. Ἐθνικοί ἀνταγωνισμοί.!!
Ἐδῶ θὰ περιμένατε ἐπιχειρηματολογία τῶν εὐρωπαϊστῶν, γιά συγκρούσεις τῶν τέως μελῶν τῆς ΕΕ. Λάθος. Ἀναφέρονται, στό τί θα μποροῦσαν νὰ αντιτάξουν χωρισμένοι, στόν κίνδυνο ἀπὸ τὴν ...Ρωσσία!! Ναί, τέτοια βλακεία. Τό γεγονός ὅτι μόνο ἀπὸ ευρωδυνάμεις πρός Ρωσσία, εἰσβολές ἔχουν γίνει, δὲν τοὺς περνᾶ ἀπὸ τόν, ὅσο ἀπέμεινε ἀπείραχτο, ἐγκέφαλό τους.

7. Κατάρρευση ὑποδομῶν διότι «χρηματοδότησε» ἡ ΕΕ 110 χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και προγραμματίζει ἄλλες 10. Κουβέντα φυσικά, ὅτι τὰ λεφτά τῆς ΕΕ βρέθηκαν ἀπό τόν ... ΦΠΑ ὅλων τῶν χωρῶν τὶς δὲ δουλειές πῆραν οἱ .... ἀκατανόμαστοι.

Μέ τέτοια ἐπιχειρηματολογία πᾶνε νὰ ἀντιταχθοῦν στόν δεύτερο νόμο τῆς Θερμοδυναμικῆς. Ἰδιαίτερα οἱ εὐρωλιγούρηδες δικοί μας, ποὺ ὅταν τόν δίδασκε ὁ δάσκαλος, αὐτοί ἐπροπονοῦντο σὲ καταλήψεις.
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστικὴ τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply