Ἀρᾶξτε, ἡ κυβέρνηση σᾶς φροντίζει λυγρῶς

Ναί, βγῆκε μαχιμώδης, στὰ κάγκελα, ἡ κυβέρνηση (καὶ μνημονιακή ἀντιπολίτευση), μόλις διάβασε στὸ διαδίκτυο τίς «διαρροές» συνομλιῶν τοῦ ΔΝΤ. Ἀντιλαμβάνεσθε, ἄν μιά κυβέρνηση αἰφνιδιάζεται ἔτσι, τότε τὴν βάψαμε. Διότι κάθε ἄλλο παρὰ διαρροές ἀποτελοῦν οἱ μόνιμες, διακηρυγμένες (!!!) θέσεις τοῦ ΔΝΤ, ποὺ εὑρίσκονται ἐπίσημα .... ἀνηρτημένες.

Τό ΔΝΤ ἐπαναλαμβάνει μονότανα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης ὅτι χωρὶς ρύθμιση τοῦ χρέους μὲ σημαντική διαγραφή, δὲν μπορεῖ νὰ περπατήσῃ κανένα πρόγραμμα. Μάλιστα, εἶχε θέσει τό θέμα ἀπομείωσης χρέους, ὡς προϋπόθεση χρηματοδότησης, γι' αὐτὸ καὶ ἦταν σὲ τεχνικό ἐπὶπεδο, ἐντελῶς ἀπρόθυμο νὰ συμμετάσχῃ στὰ παιχνίδια τῶν Εὐρωπαίων (Βλ. Στρόςς Κάν, ποὺ "φαγώθηκε" γιὰ τὰ μάτια δῆθεν μιᾶς καμαριέρας καί μετά ἀθωώθηκε.). Ὅμως στό ΔΝΤ συμμετέχουν χῶρες μὲ διαφορετικές.... φέτες ἰσχύος καὶ ἀνάλογης οἰκ/κῆς συμμετοχῆς καὶ φυσικά ἐνδιαφέροντος, νὰ κρύψουν ἀπὸ τοὺς φορολογούμενούς τους, τίς τρυπᾶρες τῶν τραπεζῶν τους. Ποὺ τελικά ἐπεκράτησαν.

Κανείς ἀπὸ τοὺς δικούς μας, ΓΑΠ, Παπαδῆμο, Σαμαρᾶ, δὲν ἄκουγε. Μὲ τὸν ΓΑΠ βγάλαμε τὰ μάτια μας μὲ τὰ χεράκια μας, μετατρέποντας τό πρός ἰδιωτικὲς τράπεζες, χρέος σέ.. διακρατικό!

Ἐκ τῶν ὑστέρων ὅλες οἱ κυβερνήσεις μας, ὡς ἀντιπολίτευση, κατηγόρησαν τό ...ΔΝΤ, ἐπειδὴ στὰ χαρτιά ἀναγκάστικά ἔγραψε, γιά νὰ βγαίνῃ, ὅτι ἡ ἐσωτερική ὑποτίμηση ἐργατικῆς ἀξίας καὶ ἡ μείωση τῶν δημοσίων δαπανῶν, θὰ εἶχε μικρὴ πολλαπλασσιαστική ἐπίπτωση στὸ ΑΕΠ δηλαδὴ στὴν ἀνάπτυξη. Ἀφοῦ δηλαδή, εἶχαν ὑπογράψει ὅλοι (ΕΚΤ, ΔΝΤ, ΕΕ, Ἑλλάδα) ὅτι για κάθε 1 euro, ποὺ ἔφευγε ἀπὸ τὴν οἰκονομία, θὰ εἴχαμε μόλις ... μισό euro μείωση! Ἀντί 2 σχεδόν ευρώ ποὺ ἦταν πραγματικά. Μαθηματικά δηλαδή ὀρνιθῶνος.

Οὐδείς  ἐχέφρων ἤ στοιχειωδῶς γνώστης οἰκονομικῶν, τὰ πίστευε. Ἀφοῦ ὅμως οἱ προδοτικές  "Ελληνικές" κυβερνήσεις τὸ ἀποδέχονταν, δὲν τοὺς ἔκοφτε ἰδιαίτερα τό χαρτί περιτυλίγματος. Ἐφ'ὅσον οἱ δανειοδοτήσεις τοῦ ΔΝΤ, ἔχουν διεθνῶς νομικά ὑπέρτατη προτεραιότητα ἀποπληρωμῆς, τυπικά καί ούσιαστικά εἶχε διασφαλίσει τὰ χρήματα τῶν μελῶν -κρατῶν του.

Ἐδῶ ἔχει εὐθύνη καὶ ἡ ἀνώτερη ὑπαλληλία μας (ΤτΕ, Διευθυντές Ὑπουργείων, κτλ), ἡ ὁποία δὲν κατέγραψε, πρίν ἐκτελέσει, τὴν παρανοϊκότητα τῶν ἐντολῶν. Ἄς σημειωθῇ ὅτι καὶ ἡ Λανγκάρντ, δηλαδή τό ΔΝΤ, ἐπρότεινε ἐπανειλλημένα στήν κυβέρνηση νὰ συνασπισθοῦν ἔναντι τῶν Μερκελάντ, μπᾶς καί διασώσουν κάτι. Ὁ δικός μας ὅμως ὁ Στουρνᾶρας ἀρνήθηκε, ἀπαντῶντας μέ τό ἐγκληματικό "
forget it Yannis"! Τὰ ὑπόλοιπα πλέον ἦσαν ἱστορία.

Ἡ χρυσὴ εὐκαιρία χάθηκε μὲ τὴν ἀριστερά καἰ τὴν ἀκατανόητη ἐμμονὴ της στὴν εὐρωζώνη. Ἡ διαδρομη ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε, πλέον, ἦταν προδιαγεγραμμένη.

Ἔρχόμενοι στό σήμερα, τό ΔΝΤ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἴδιες βλακώδεις θεωρήσεις δέν μποροῦν νὰ δώσουν διαφορετικά ἀποτελέσματα. Γι’ αὐτό καὶ ἐπιμένει, ἐπίσημα ἤ μὲ διαρροές, στὴν ἀπομείωση τοῦ χρέους. Ἐπειδὴ οὐδείς ἐκ τῶν πιστωτῶν τὸ συζητάει, ἕνας μόνο τρόπος ὑπάρχει. Ἀφοῦ μάλιστα ἰσοζυγίστηκε τό ἔλλειμμα εἰσαγωγῶν ἐξαγωγῶν, νὰ προχωρήσουμε σὲ ἔκδοση ἐθνικοῦ νομίσματος, ἄμεσα. Μόνο ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐλθῃ ἀνάπτυξη γιὰ ἐμᾶς, νὰ ἐλεγχθοῦν τιμές καί εἰσαγωγές καὶ νὰ πάρουν κάποιο ὑπόλοιπο οἱ πιστωτές. Ἀκούει κανείς;

Φυσικά ἡ κυβέρνηση διαστρέφει τήν διαρροή καί ξανασυντάσσεται μὲ τοὺς ΜερκεΛαντ. Εἰς βάρος τοῦ συμφέροντος τῆς χώρας, συνειδητα ἤ ἀνεπίγνωστα, ἀδιάφορον. Δυστυχῶς ὅμως ὅσοι ὑπερψήφισαν, ἐπέβαλαν καὶ συνεχίζουν μέ τὰ μνημόνια, πρέπει νὰ διαλέξουν: ἀπὸ βλακεία ἤ διατεταγμένοι. Καί βεβαίως τὸ ἴδιο ἔβλαψαν, λυγρῶς.

 
Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, τὰ λάθη επληρώνοντο κι'ὄχι μέ ἀνάληψη ... πολιτικῆς (δηλαδὴ ἀνέξοδα) εὐθύνης. Καὶ ἡ συνήθης πληρωμή λαθῶν, γινόταν μὲ δήμευση περιουσίας, ἐξορία, θάνατο. Κι' ὅχι κατ' ἀνάγκη μὲ αὐτὴ τὴν σειρά!
 
τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστικὴ τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply