Πτώχευσε οριστικά η «Hondos Center Π / Π»

Δεν ταυτίζεται με τη «Hondos Center»

Για τις 5 Οκτωβρίου και στο Πρωτοδικείο Αθήνας προσδιορίστηκε η δικαστική διαδικασία που αφορά την εταιρία «Hondos Center Πολυκαταστήματα Παλάς» («HCΠΠ»), η οποία δήλωσε και επίσημα πτώχευση.
Λεπτομερέστερα, την παραπάνω ημερομηνία, σύμφωνα με το ισχύον πτωχευτικό Δίκαιο, θα συζητηθούν, κατά την  κρίση του εισηγητή, οι απαιτήσεις των πιστωτών προς την εταιρία, που βρίσκεται σε κρίση από το 2013:
  • Ο ισολογισμός εκείνης της χρονιάς (26ος) εμφανίζει «άνοιγμα»   77,5 εκατ. ευρώ
  • Από τα παραπάνω τα 24,3 εκατ. ευρώ αφορούν προμηθευτές
  • Τα τελευταία χρόνια, πολλά ακίνητά της είχαν εκτεθεί σε πλειστηριασμό
Κύριος μέτοχος της «HCΠΠ» είναι ο κ. Γιώργος Χόντος, ενώ τα άλλα τέσσερα αδέρφια του  (Νίκος, Αργύρης, Κώστας, Γιάννης) παρέμειναν στην αλυσίδα «Hondos Center», η οποία  είναι υγιής. «HCΠΠ» και «Hondos Center» χρησιμοποιούν μόνο το ίδιο εμπορικό σήμα. 

(Athens Voice, 01.08.2017)

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αλέξανδρος Ντάσκας είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply