«Περί ... Πρακτικῶν»


Φαντἀζεσθε τόν Μπούς, τόν Κλίντον ἤ τόν Κόλ ἤ τὴν Θάτσερ, νὰ κρατοῦν καὶ νὰ παίρνουν τά ἀρχεῖα τῆς διακυβέρνησης καί τῶν συναντήσεών τους .... σπίτι τους ἤ γιά τό ἵδρυμά τους; Ὅπως ἔκαναν ἐπὶ παραδείγματι οἱ Καραμανλῆς κι' Ἀντρέας; Οὔτε κατὰ διάνοιαν, θὰ μοῦ πῆτε.

Ἔ, αὐτό, ποὺ εἶναι αὐτονόητο, ἡ τήρηση δηλαδή πρακτικῶν ὄχι μόνο γιὰ κάθε ὑπηρεσία καὶ κυβέρνηση καὶ μάλιστα ἐπὶ ποινῇ πειθαρχικῶν καὶ ποινικῶν κυρώσεων, ἄν δὲν τηροῦνται, ἀλλά καὶ γιὰ κάθε σύλλογο, ἀπὸ προστασία φώκιας μέχρι ποδοσφαίρου καὶ γιὰ κάθε Ἑταιρεία (ὅπου μάλιστα διεθνῶς, ὅλες οἱ ἐσωτερικές ἐπικοινωνίες καί τὰ emails  θεωροῦνται ἀποδεικτικά στοιχεῖα καί περιλαμβάνονται στίς ὅποιες ἔρευνες), ἔ, αὐτό τό αὐτονόητο δὲν ἰσχύει στήν περίπτωση τοῦ Eurogroup.

Ἀφοῦ τά Eurogroup εἶναι ἀποφασιστικά ὄργανα, ποῦ εἶναι τά πρακτικά; Ἄ, τὰ ἀπεχθάνονται σὰν τόν μουτζούρη. Πουθενἀ!  'Εδῶ ὁλόκληρος ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ κτλ, κρατᾶνε καί δημοσιεύουν πλήρη πρακτικά, διαθέσιμα σ'ολους, κι ὅμως, ὁλόκληρο Euro group, μέ Euro team, euro assistants euro technicians τίποτε! Νίξ.

Δηλαδή τί; Ἐξαιροῦνται; Ἔστω καί γιά ἁπλῆ σύγκριση πρίν καί μετά; Εἶναι ἄβατο;  Ἐδῶ στό ΤΕΙ γιὰ νὰ πάρουμε 10 χαρτιά ὑγείας ἤ γιὰ νὰ ἀπομακρύνουμε ἕνα πεσμένο δέντρο, συντάσσουμε πρακτικά καὶ εἰσηγήσεις λές καὶ ἀγοράζουμε καράβια καί γιά θέματα ποὺ δεσμεύουν ἐμᾶς, τὰ παιδια, τὰ ἐγγόνια κι'ὅλη τὴν χώρα, τίποτε; Στἀ σκοτάδια;

Οἱ ἱερεμιάδες τῶν ὑπουργῶν τῆς ΕΕ, τῶν δημοσιογράφων καί ΜΜΕ ποὺ διαρρέουν, κατά βούληση καί σκοπιμότητα, «κείμενα»,  πού δῆθεν ἤ πραγματικά ἀποδίδονται στούς δικούς μας, γιά νὰ τούς χαντακώσουν, ἀπό ποιὰ ἐπίσημα στοιχεῖα καί πηγές πηγάζουν.

Μέ ποιό κριτήριο ἡ Βουλή ἀποφασίζει; Μὲ σοῦπα -μοῦπες τοῦ κάθε ὑπουργοῦ, ποὺ μεταφέρει ὅ,τι θέλει ἤ ὅ,τι τόν ἀναγκάζουν νὰ θέλῃ ὅπως ὁ δυστυχὴς Τσακαλῶτος; Πῶς ἀποδεικνύεται ἡ ἀσυνέπεια λόγων - ἔργων; Δι'ἐπιφοιτήσεως; Μέ ποιό δικαίωμα βγαίνει πχ ὁ κάθε ὑπουργός, Κυβερνήτης, καὶ κάθε  ... ἄρχης καί λέει κουνῶντας τὴν καρκάλα μέ ... σημασία, ὅτι "κάποια στιγμη  θὰ δὠσω ὁρισμένα τμήματα ἀπὸ τὰ πρακτικἀ τῶν κοινῶν συζητήσεων" !!;;;; Δικά του εἶναι; Καὶ εἶναι αὐτό Δημοκρατία ἤ ἀνακτοβούλια;

Συνεπῶς καλἀ θὰ κἀνουν οἱ διάφοροι Καϊάφες νὰ  πάψουν νὰ σκίζουν τά ροῦχα τους. Καί πολύ καλά ἔκανε ὁ τ.Ὑπουργός, ὁ Γιάνης, καί κρατοῦσε πρακτικά ὅπως ἔκαναν οἱ πᾶντες καθὼς καὶ οἱ "ἄγνωστοι" κάτοχοι τῶν μικροφώνων ἀπό πάνω τους. Διότι ὁ δημόσιος λόγος πρέπει νὰ εἶναι δημόσιος. Τὰ μἠ πρακτικά συντείνουν μὀνο στό ἀπυρόβλητο. Ἐτσι ὁ ΓΑΠ μπορεῖ νὰ λέῃ ὅ,τι θέλει, ὁ Βενιζέλος, ὁ Σαμαρᾶς, ὁ Στουρνάρας,ὁ Τσίπρας, ἡ Ζωή, τό ἴδιο.

Ὅμως ἡ Δημοκρατία εἶναι καθημερινή πρακτική κι ὄχι κληρωτίδα ἀνά τετραετία.
ΥΓ1. Διευκρίνησι: δέν ὑποστηρίζω τόν κ. Βαρουφάκη, ἀλλά τόν Ὑπουργό τῆς Ἑλλάδος. Ὥστε νὰ μπορῶ νὰ τὸν ἀπαλάξω ἤ νὰ τοῦ ζητήσω εὐθῦνες βάσει τῶν πρακτικῶν, κι'ὄχι βάσει τῆς κομματικῆς λογικῆς,τοῦ πολιτικοῦ κουτσομπολιοῦ ἤ ἐξαχρειωμένων ροβεσπιέρων.
ΥΓ2. Ερώτημα: εἶστε βουλευτής καί καλεῖσθε νὰ ψηφίσετε ἔνα μνημόνιο. Τό ΔΝΤ λέει χρέος μή βιώσιμο καί τό συνοδεύει μέ μία ἐκθεσάρα νά, μετά συγχωρήσεως! Τό
Eurogroup λέει βιώσιμο καί ΔΕΝ τό συνοδεύει μέ καμμία τεκμηρίωση. Οὔτε μέ ἕνα, ἔστω γιὰ τὰ μάτια, παλιόχαρτο, τοῦ euroworking group! 
Ποῦ στηρίζεσθε γιά νὰ ψηφίσετε; 
 Ἔ! ἐσεῖς τό πόπολο! Περιμένετε στ’ἀλήθεια ἀπάντηση; 
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply