«Φτηνὰ τὴν γλυτώσαμε»

Παρὰ λίγο θὰ χάναμε Κύπρο καὶ Ἑλλάδα, στο Κράν Μοντανά. Εὑτυχῶς “φώτισε” τόν Ἐρντογκάν, ὁ Ἀλλάχ, νὰ τὰ στυλώσῃ, στό θέμα κατάργησης ἐγγυήσεων καὶ ἀποχώρησης κατοχικῶν στρατευμάτων. Κι’ἔτσι δὲν ἐτέθη θέμα ἀποδοχῆς τῆς φρικτῆς πρότασης, ποὺ κατέθεσε ὁ Ἀνα(Ν)στασιάδης, σὰν τελευταία παραχώρηση, σὲ ἔνδειξη “καλῆς θελησης”. Φρικτῆς γιὰ Κύπριο καὶ Ἑλλάδα, γιατί ἐπεκύρωνε πανηγυρικά τὰ δεδομένα τῆς εἰσβολῆς, κατοχῆς καὶ ἐποικισμοῦ καὶ ἔθετε προηγούμενο. Εφερνε μάλιστα, μὲ τὴν ἐκ περιτροπῆς Προεδρίας βρεττανικῆς ἐμπνεύεσεως, τὴν Κύπρο κόντρα στὴν Ἑλλάδα, μέσα στὴν ΕΕ, τόν ΟΗΕ καὶ σὲ κάθε διεθνές ὄργανο, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας.

Πόσο στόκοι πρέπει νὰ εἶναι οἱ δικοί μας καί νὰ ἀπεργάζωνται συνεχῶς ὑποχωρήσεις, γιὰ νὰ “ἐκθέσουν”, λέει, τὴν Τουρκία, ὅταν αὐτή δηλώνει εὐθαρςῶς καὶ χωρίς περιστροφές ὅτι α) ἀκόμη καὶ ἀν δὲν ὑπῆρχε τό Κυπραικό θὰ τὸ ἐφηῦρε, β) δὲν παραδίδει ποτέ ἔδαφος καὶ γ) δὲν ὑπάρχει περίπτωση ἀπαγκίστρωσης μέ ... συνομιλίες!

Γιὰ πολλά μπορεῖ νὰ κατηγορήσῃ κανεις τούς Τούρκους, ὄχι ὅμως γιὰ ἀνόητη έξωτερική πολιτική. Τὴν ὁποίαν πάντα διακηρύττουν ἀπερίφραστα. Ἰδιαίτερα εὑρισκομένη τήν περίοδο αὐτὴ, ἡ Τουρκία, σὲ ἀντίθεση μέ τά συμφέροντα τῶν ΗΠΑ, θὰ ἦταν, τό λιγώτερο, γιὰ δέσιμο (καὶ ἐννοεῖται θὰ ἐθεωρῆτο σωστά, ὡς ἐσχάτη προδοσία) νὰ κάνῃ συμβιβασμούς καὶ ὑποχωρήσεις.
 
Ὁπότε τί θὰ πράξῃ τώρα ὁ Ἀνα(Ν)στασιάδης καί οἱ συνοδοιπόροι του; Ἔχει τὴν καλωσύνη,νὰ μᾶς πῇ, τώρα ποὺ .... κατέδειξε σ'ὅλο τὀν κόσμο (γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά!), λές καὶ δεν τό ξέρανε, ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι αὐτή, ποὺ δὲν ἐπιθυμεῖ λύση, ἐάν θὰ "κηρύξῃ"τὶς προτάσεις του ὡς "οὐδέποτε ὑποβληθεῖσες καὶ ἄκυρες", ὅπως πομπωδῶς τό καταγράφει στά κείμενά του; Θὰ ξεφορτωθῇ τὴν Διζωνική δικοινοτική ἀνοησία; Ἤ θὰ ξεκινήσῃ ἀσμένως τίς ἑπόμενες συνομιλίες, ὁπισθοχωρῶντας καὶ ἀπὸ αὐτές τίς, τερατώδεις γιά κράτος , προτάσεις του;

Κατὰ τὴν ταπεινὴ μου γνώμη μία μόνο διέξοδος ὑπάρχει.:
-Κήρυξη ὡς NULL & VOID τῶν προτάσεων συμπεριλαμβανομένης τῆς ΔΔΟ.
-'Επιστροφἠ στὴν διεθνὴ πτυχὴ καὶ ἀπαίτηση ἐφαρμογῆς τῶν ψηφισμάτων τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, ποὺ ἄν δὲν κάνω λάθος, οὐδέποτε ἀνεκλήθησαν.
-Ἄμεση πρωτοβουλία γιὰ ἐνημέρωση τῶν τ/κ ὅτι ἡ Τουρκία τούς θέλει προτεκτοράτο καί μακριά ἀπό Εὐρώπη, ἐς ἀεί! Ὅτι τοὺς ἀρνεῖται θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ, κυρίως, ὅτι μέ τοὺς ἐποίκους, ποὺ εἶναι ἔγκλημα κατα τῆς ἀνθρωπότητος καί δὲν παραγράφεται, προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἐξωπετάξῃ ἀπό τὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα.
-Ἐξωπέταγμα ἀπό τόν Λαό τῆς Κύπρου κάθε ἀνανικοῦ ἀπό κάθε ὀφίκκιο. Ἀδιακρίτως ὅλων.
-Ψήφιση Νόμου ἐσχάτης προδοσίας ἐν καιρῷ πολέμου μέ ποινή ἐκτέλεσης, σὲ ὅποιον ἀποδεχθεὶ ἤ συντείνει σε ἐκχώριση ἐδάφους καί /ἤ κυριαρχίας
-Κάθαρση τῆς Παιδείας ἀπὸ κάθε Ἀνανική, ΓΑΠική,  Ρεπούσια καὶ Σια-κή πρακτική, ποὺ ἔχουν ἀλώσει τό φρόνημα τῶν νέων καί κατά συνέπεια τῶν δυνητικῶν ἀξιωματούχων.
-Στράτευση ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, ἐκπαίδευση στά ὅπλα ὅλων καὶ ἐπιβολή μόνιμης ἐφεδρείας σὲ κάθε Πολίτη, μέ ὅπλα στό σπίτι, μέχρι τα 70+! Ὅπως τό Ἰσραήλ.
Μετατροπή δηλαδή τοῦ σημερινοῦ ἀφασικοῦ καταναλωτή σὲ ὑπεύθυνο Ὁπλίτη -Πολίτη κατὰ τό ἑλληνικόν ἰδεῶδες, ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ὁμήρου.
Μόνο τότε ἡ Κύπρος θὰ ξαναγίνῃ σεβαστή ἀπὸ ἐχθρούς καί φίλους καὶ ἴσως νὰ βοηθήσῃ νὰ βγῇ ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς ἰδεοληψίες καί τίς φοβίες της. 
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος
   


κανένα σχόλιο

Leave a Reply