«Περὶ ΕΡΤ- 4 χρόνια μετά»

Σάν προχτές, 11η Ἰουνίου 2013 ἡ κυβέρνηση τῆς Νουδούλας ἔκλεινε τὴν ΕΡΤ, χωρίς φυσικά νὰ τό ἔχῃ θέσει στό ἐκλογικό πρόγραμμά της, βεβαίως, βεβαίως, πετῶντας  στὴν ψύχρα, 2500 ἄτομα ἀπό τὴν δουλειά τους. Δουλειά ποὺ τὸ ἴδιο τό κράτος εἶχε νόμιμα συμφωνήσει. Ὅλοι, λίγο πολύ, προστρέξαμε, ὑποστηρίξαμε ἤ συμμετείχαμε, στόν πόνο καί τὴν αγωνία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Δὲν ὑπάρχει φοβερώτερο πρᾶγμα στόν κόσμο ἀπό τό νὰ ἀκοῦς τὴν ἀπόλυσή σου. Πόσο μᾶλλον  μιά μαζική  “ἐκτέλεση”,  ἀπὸ ἕνα κράτος ποὺ ὑποτίθεται μεριμνᾶ γιὰ τὸ νὰ ὑπάρχουν δουλειές.

Ἀκόμη κι Ρήγκαν, ποὺ ἀπέλυσε 11000 ἐλεγκτές ἐναερίου κυκλοφορίας, τῷ 1982, τό ἔκανε μετά ἀπό πολυήμερες ἀπεργίες, στὴν αἰχμή της τουριστικῆς περιόδου, ποὺ κόστισαν τεράστια ποσά σὲ κράτος καί ἰδιῶτες, παρὅτι εἶχαν συμφωνηθῆ (!!) μεγαλες αὐξήσεις. Καὶ ἀφοῦ εἶχαν ἐπανειλλημένα προειδοποιηθῆ. Καὶ δὲν ὑποστηρίχθηκαν ἀπό κανένα.

Αὐτό, ἄραγε, σημαίνει, ὅτι συμφωνούσαμε μέ τήν κατάσταση τῆς ΕΡΤ; Σὲ  καμμία περίπτωση. Καὶ τὰ βολέματα ἦσαν γνωστά καί τά ὑπέρογκα κόστη. Γιὰ τὰ ὁποῖα μποροῦσαν νὰ βουτήξουν τούς διευθυντάδες καί νὰ ἀπαιτήσουν ἐπιστροφή.  Καί ἡ ἄλωσή της ἀπὸ ἀφασικούς ἀπάτριδες τοῦ καναπέ ἤ ἀριστερούς τῆς δεκάρας. Ὁμνύοντες ὑπὲρ Σχεδίου Ανάν ἤ ὑπὲρ μνημονιακῶν πολιτικῶν. Καί, παρά τίς φωτεινές έξαιρέσεις (ὅπως ἡ ἐκπαιδευτική τηλεόραση, τό ἀρχεῖο καὶ ὁρισμένες εκπομπές), τά κανάλια της δὲν βλέπονταν. 

Μόνο πού αὐτά, δὲν ἀφοροῦσαν τὴν πλειονότητα τῶν ἐργαζομένων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι εἶχαν προσληφθῆ σὲ ὀργανικὲς θέσεις κατόπιν ἐξετάσεων. Ὁ ντόρος ἀφοροῦσε καμμιὰ πεντακοσαριὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα ἔρχονταν καὶ παρέρχονταν μὲ κομματικὲς λίστες, ὅπως γίνεται μὲ τούς διοικητές οργανισμῶν. Ἀφοροῦσαν ἐπὶ (παχυλῇ ἤ ὄχι, ἀδιάφορο) συμβάσει  'δημοσιογράφους', 'συμβούλους' καὶ λοιποὺς ἀργόμισθους. Καί τὴν σκοπιμότητα τῶν θέσεων.

Και φυσικά, ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνοι γιὰ ὅλες τὶς κακοδαιμονίες, ἦσαν ὁ Πρόεδρος, τό ΔΣ , οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοί, ἐν τέλει ἡ Κυβέρνηση, Ἄν ἤθελαν μποροῦσαν νὰ λύσουν τὰ προβλήματα, μέ τὸ ἴδιο τρόπο ποὺ τὰ δημιουργοῦσαν. Καὶ φυσικά νὰ πληρώσουν οἱ ἴδιοι. Διότι πολιτικοί καὶ ἀνεύθυνοι δὲν νοοῦνται. Παρὰ τὴν ἄφεση, ποὺ δίνουν στούς ἑαυτούς τους ἀπό καταβολῆς Κράτους, οἱ φαυλοκράτες.

Ἔχει διορθωθῆ ἡ ποιότητα καί ἀνεξαρτησία τῆς ΕΡΤ;  Μά ὄχι, ἀφοῦ ἡ ΕΡΤ ἀκολουθεῖ ἀπαρέγκλιτα τὶς κυβερνητικὲς ἐντολὲς, ὁδηγίες καὶ ἰδεοληψίες. Ἀλλά αὐτό δὲν σημαίνει ὅτι ἔχει δικαίωμα ἡ Κυβερνηση νὰ τὴν κλείσῃ. Ἄν Θέλει ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ τὸ πολιτικό κηφηναριό σύγχρονο ὀργανισμὸ κι᾽ὄχι κυβερνητικὸ, κομματικὸ ἤ συνδικαλιστικὸ φερέφωνο, δὲν ἔχει παρὰ νὰ βουτήξῃ καταστατικὸ, green paper & ὀργανισμὸ λειτουργίας τοῦ παλαιοῦ BBC καὶ νἀ τὸν κάνῃ ἱδρυτικὸ νόμο τῆς ΕΡΤ. Τολμᾶ?

Θὰ μποροῦσε ὁ τότε Πρωθυπουργὸς νὰ κάνῃ κάτι ἄλλο; Εἶναι σὰν νὰ ρωτᾶμε ἄν θὰ μποροῦσε ὁ Πιλᾶτος νὰ κάνῃ κάτι διαφορετικό, ἤ  ἄν εἶχαν ἄλλη ἐπιλογὴ. Φυσικὰ! Ἀρκεῖ νὰ μήν ἀντιδροῦσαν κάτω ἀπὸ πίεση Ἀρχιερέων, Τρόϊκας ἤ ἰδεοληψιῶν συμβούλων.

Ἐπὶ παραδείγματι βάζοντας, ἕναν Ἐπίτροπο, ποὺ γιὰ μικρὸ διάστημα νὰ λειτουργεῖ, ὡς τὰ κορυφαῖα ὄργανα που προβλέπονται στο ΒΒC. Καὶ νὰ ἄλλαζε τὴν ΕΡΤ σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικὸ του. Ὅμως  φαίνεται ἔψαχνε γιὰ 2500 κεφάλια, ὅπως ἀναφέρθηκε σὲ ὁμιλία του στό Ναύπλιο.


Παρεμπιπτόντως, ὁ Πιλᾶτος  θὰ μποροῦσε νὰ φυλακίσῃ τὸν Ἰησοῦ στὸ ἐξωκείμενο Κάστρο Antonia, μέχρι νὰ περάσουν οἱ δυὸ μέρες τοῦ Πάσχα ἤ νὰ τὸν ἐξορίσῃ .... Δὲν τὸ ἐπέλεξε. Καὶ ἐξετέλεσε Ἀθῶον.
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply