«ΕΔΟΞΕ τῷ ΔΗΜῼ (remake)»

Original: Ἔδοξε τῇ Βουλῇ καὶ τῷ Δήμῳ Ἀθηναίων, εὐξαμένους καί θύσαντας τοῖς θεοῖς καί ἥρωσι τοῖς κατέχουσι τήν πόλιν καί τήν χώραν ….», βροντοφωνάζει ο Δημοσθένης, σύγχρονος από δυσθεώρητα χρονικά βάθη. Καὶ σὲ αὐτές τὶς δύο γραμμὲς δείχνει τὸ υψιστο πολιτικὸ ἐπίπεδο διακυβέρνησης, ποὺ εἶχαν φθάσει οἱ Ἕλληνες.

Remake: Ἔδοξε τῷ Δήμῳ...!  Καί γιατί ἐκοψα τὸ "τῇ Βουλῇ"; Διότι αὐτὸ δὲν εἶναι Βουλή, ἀλλὰ ἀπροκάλυπτη κοροϊδία! Κόντρ λά μούτρ, πῶς τὸ λένε! Ὁλάκερο πολιτικό προσωπικό καὶ κυβέρνηση δὲν κατάφεραν νὰ κάνουν τὰ στοιχειώδη, τὸ ἑξῆς ἕνα: νὰ κόψουν τὸν λαιμὸ τους νὰ βροῦν λεφτά!. Γιατί χρέος τῶν πολιτικῶν εἶναι ἡ εὕρεσή τους. Κι’ ὄχι τῶν .... οἰκονομολόγων ἤ τῶν πολιτῶν, ὄπως μᾶς παραμυθιάζουν  ἐξ αἰτίας τῆς προφανοῦς ἀνικανότητός τους. Οἱ τελευταῖοι τὸ μόνο ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν  εἶναι τὴν κατανομὴ τῶν ὑπαρχόντων λεφτῶν.

Μὲ αὐτὸν τόν τρόπο, ὅλος ὁ πολιτικὸς συρφετός τῆς μνημονιακῆς Βουλῆς ἀπεκδύεται τῶν τεράστιων καὶ καταστροφικῶν εὐθυνῶν του καί, ὅπως ὁ Σάϋλωκ, ἀπαιτεῖ καὶ κόβει τὶς σάρκες σας, ὄχι γιά νὰ ἐξοφλήσετε τὸ χρέος, ἀλλά γιὰ νὰ διασώςῃ τὶς ἐγχώριες καὶ ξένες πτωχοτράπεζες καὶ μόνο, τῶν ὁποίων τὸ ἀδηφάγο στόμα, ἀφοῦ ἐλήστεψε τό βιὸς σας στό χρηματιστήριο, μὲ τὴν πολιτκὴ ἡγεσία καὶ Βουλή (λέμε τώρα)  νὰ κρατοῦν τὸ ...ἴσο,  ἐν συνεχείᾳ ἐκμαύλισε τοὺς πάντες γιὰ νὰ δεχτοῦν τὸ εὐρώ καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ σας, πρὸς ὄφελος τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ Βρυξελλιώτικου κηφηναριοῦ. Ναὶ, ὅλο τὸ παραμύθι ἐκεῖ ἐστιάζεται. Στὴν ἀπρόσκοπτη ... μεταφορὰ τοῦ πλούτου σας, ἀπὸ τὴν τσέπη σας καὶ ἀπὸ τὸ κράτος σας, τσίφ στὴν τσέπη ἀρπακτικῶν (προσώπων, ἑταιρειῶν, τραπεζῶν, κρατῶν).

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀρπακτικά, δημιούργησαν τόν καζινοκαπιταλισμό, χρησιμοποιῶντας τοὺς βολικούς διανοούμενους πανεπιστημιακούς, τούς βουλευτές, τὰ μπουγαδοκάναλα, καὶ ὅλους τοὺς οἰκονομοβλάκες, ποὺ προώθησαν καὶ ἀνέδειξαν αὐτὸ τὸ παγκόσμιο χρηματιστηριακό καζίνο. Βασίστηκαν πάνω στὴν βλακώδη ὑπόθεση ὅτι ... δὲν θὰ ὑπάρξῃ ποτέ κρίση, δηλαδὴ τὰ χαρτιά αὐτά, δὲν θὰ χάσουν ποτέ τὴν ἀξία τους! Καὶ ὅτι πάντα θὰ βρίσκωνται χρήσιμοι ἠλίθιοι ἀγοραστές.  Ὅμως τὸ σύνολο τῆς χρηματιστηριακῆς ἀγορᾶς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἄν ὑπάρχουν περισσότερες μετοχές ἀπ’ὅσοι ἠλίθιοι ἤ περισσότεροι ἠλιθιοι ἀπὸ ὅσες μετοχές.

Οταν λοιπὸν κατέρρευσε ἡ πυραμίδα, τὶ ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ πολιτικοί μὲ τὶς ὁδηγίες τῶν τραπεζῶν; Ἁπλούστατατα, πέρασαν, ξεδιάντροπα, τὴν ζημιά σὲ σᾶς. Ποιοί; Οἱ βουλευτές καὶ κυβερνήσεις, πού, πάλι ξεδιάντροπα, ὁρκίζονται χωρίς αἰδώ, στὸν Θεό, στὴν ἄτιμη τιμή τους, στὴ ἀσυνείδητη συνειδησή τους, σὲ τραπουλόχαρτο, σὲ ζάρι καὶ ὅπου τούς ζητηθῇ, ἀρκεῖ νὰ μείνουν γαντζωμένοι στὶς ἕδρες τους.

Ξερετε πῶς δικαιολογήθηκαν; Ὅτι « ..[η όλη κρίση] ήταν μια αποτυχία τής συλλογικής φαντασίας (sic) πολλών ευφυέστατων ατόμων [διεθνως] να κατανοήσουν τούς κινδύνους τού συστήματος εν όλω». (σ.σ. ἀπάντηση τῆς Βρεττανικῆς Ἀκαδημίας στὴν Βασίλισσα Ἐλισσάβετ, ποὺ τοὺς ἔθεσε καί μάλιστα σέ σύναξη στό LSE(!), τὸν Νοέμβριο του 2008(!), τὸ ἀπλούστατο έρώτημα: γιατί δὲν προέβλεψαν τὴν κρίση [τέτοια μυαλά];)  Ναί, ἀδέρφια, μὲ αὐτές τὶς μωρίες δικαιολόγησαν ἕνα ἀπό τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ, ἀνθρώπων καὶ λαῶν, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἐγκλήματα ὑφαρπαγῆς ἀποταμιεύσεων, σπιτιῶν, μισθῶν, συντάξεων, κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων, χάσιμου ἐργασιῶν, ἐξώθησης σὲ αὐτοκτονίες καί ὅσων ἀκριβῶς εἶχαν ὁρκισθῆ νὰ προστατεύουν.


Συνεπῶς δὲν ἀξίζουν νὰ ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς ἀρχικῆς φράσεως τοῦ Δημοσθένους. Καὶ πρέπει ἐπειγόντως νὰ διαγραφοῦν. Γιατὶ ἡ χώρα κι’ ὁ πολιτισμὸς της, δὲν ἀνήκει οὔτε στοὺς βουλευτές, οὔτε σὲ μᾶς. Ἀνήκει στοὺς Θεοὺς καὶ τοὺς Ἥρωές της, οἱ ὁποῖοι εἶναι, μαζὶ μὲ τοὺς νεκροὺς Πατέρες μας καὶ τοὺς ἀγέννητους ἐπιγόνους μας, οἱ μονίμως πλειοψηφοῦντες, οἱ μόνοι θεσμικοὶ κάτοχοι και ἰδιοκτήτες αὐτῆς τῆς μοίρας - χώρας, κι’ ἐμεῖς μόνο οἱ πρόσκαιροι διαχειριστές της. Καλή χρονιά, ἀδέρφια. Καὶ τολμῆστε!
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply