Παραγωγικότητα του Αγροτικού Τομέα!

Bildergebnis für αγροτική παραγωγή


του Πέτρου Δούκα

Έκανα κάποιους πολύ πρόχειρους υπολογισμούς για την συγκριτική παραγωγικότητα του Ελληνικού γεωργικού τομέα!

Ολλανδία
45 εκατ.στρεμματα.αγροτ.καλλιεργ.= αξία παραγωγής = €74 δισεκ. = €1.700 /ανά στρέμμα!Ελλάδα
37 εκατ.στρέμματα.αγροτ.καλλιεργ.= αξία παραγωγής €7 δισεκ. περίπου! = € 190 /ανά στρέμμα!

Μια σχέση παραγωγικότητας περίπου 1:9 (υπέρ των Ολλανδών)/22!

Ισραήλ
5.8 εκατ,στρέμματα.αγροτ.καλλιεργ. = αξία €7.5 δισεκ. = €1290 /ανά στρέμμα!

Μια σχέση παραγωγικότητας σχεδόν 1:7 !!

Εύκολα φαντάζεται κανείς πόσο θα μπορούσε να βελτιωθεί η στρεμματική απόδοση γιά τον Έλληνα σαγρότη, με το επιπλέον εισόδημα να πηγαίνει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στη τσέπη του!!
Υπάρχουν κάποιες «δικαιολογίες»: σχετικά μικρές ιδιοκτησίες, ορεινοί όγκοι, μέτριες υποδομές, κρατικές δυσλειτουργίες, κ.α. 

Απλά θέλω να δείξω ότι αφού μπόρεσαν οι Ισραηλινοί να πετύχουν τέτοιες αποδόσεις σε περιβάλλον «ερήμου», κάτι καλύτερο θα μπορούσαμε και εμείς!

Η Χώρα διαθέτει πολύ καλά μυαλά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να γίνουν άλμματα!
Μπορούμε!

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply