«Δὲν φοβᾶμαι τὸν Ξηρό, τὸν Στουρνάρα φοβᾶμαι»

Στὴν πρὸ ἡμερῶν, ἑβδομαδιαία ἐκπομπὴ τοῦ Νίκου Χατζηνικολάου, μὲ προσκεκλημένο τὸν Ὑπουργὸ κ. Δένδια, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος ἔκανε καταφανὴ προσπάθεια ἀντιτρομοκρατικῆς ρητορικῆς, ἕνας ἁπλὸς πολίτης τοῦ εἶπε ἀπερίφραστα: «δὲν φοβᾶμαι τὸν Ξηρό, τὸν Στουρνάρα φοβᾶμαι». Καὶ τὸν τάπωσε!

Ἀπτόητος, ὅμως, ὁ συνεντευξιαζόμενος ὑπουργὸς ἄρχισε νέα φοβικὴ ρητορικὴ ὅτι δῆθεν δὲν θὰ ἔρθουν ξἐνοι ἐπενδυτὲς ἀπὸ τὸν φόβο τῶν τρομοκρατῶν, ἀλλὰ καὶ διανθισμένη μὲ νεοφιλελεύθερα ἰδεολογήματα περὶ λειτουργίας ἀγορῶν ἀναμεμιγμένα μὲ ὁλίγη φοβία ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ τῶν Σκουριῶν. Δείχνοντας, φυσικά, ἀπύθμενη ἀντίφαση μὲ τὰ προλεγόμενὰ του ὅτι ἡ τρομοκρατία δὲν ἀφορᾶ τοὺς ἰσχυρούς, διότι ... προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ ἀνεπίτρεπτη ἐνασχόληση μὲ θέματα ποὺ ἐκφεύγουν πλήρως τοῦ καθήκοντος ἑνὸς ὐπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως (προπο).

Αὐτὸ τὸ «τὸν Στουρνάρα φοβᾶμαι» δείχνει τὸν παραλογισμὸ τῶν ἀγορῶν, ποὺ θέλουν νὰ ἀφαιμάξουν κράτος καὶ πολῖτες, ἐνῶ ὁ Δένδιας ἐπιμένει στὸν παραλογισμὸ τοῦ κρατισμοῦ (σοσιαλισμοῦ ὅποιας κοπῆς), ποὺ διὰ τῶν ἐπιδοτήσεων ὑπονομεύει τὶς ἀγορές.

Στὴν πράξη αὐτοὶ οἱ παραλογισμοὶ πάνε ἀγκάλι. Καὶ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν έξυπηρέτηση ἀτομικῶν, ὁμαδικῶν, κομματικῶν καὶ ἐξουσιαστικῶν σκοπιμοτήτων καὶ συμφερόντων καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ δημοσίου συμφέροντος.

Μὲ πρῶτο καὶ καλύτερο τὴν μετατροπὴ τοῦ χρήματος ἀπὸ ἀνταλλακτικὸ μέσο ἐμπορίας σὲ... ἐμπόρευμα. Ποὺ πυροδότησε καὶ ἕνα σωρὸ ἀλλες χρηματιστηριακὲς ἠλιθιότητες, ὅπως τὰ παράγωγα (derivatives, options καὶ futures).

Ἀρκεῑ νὰ παραθέσω τὰ ἑξῆς: Κατὰ τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 2000, τὰ συνολικὰ προϊόντα καὶ ὑπηρεσίες ἀνήλθαν στὰ 63 τρις δολλάρια, ἐνῶ τὰ παράγωγα (ἀέρας μελλοντικὸς καὶ κοπανιστὸς) ἀνῆλθαν στὰ 601 τρις καὶ οἱ δοσοληψίες μὲ τὰ νομίσματα στὰ 955 τρις !!! (Βλ. Αρβιν Μάλερ κ.ἄ. ‘ἀγορὲς ἐκτὸς ἐλέγχου’). Ἔτσι, μαζὶ μὲ τὸ ψηφοθηρικὸ παγκοσμίως, σύστημα ἐπιδοτήσεων καὶ τεχνητῆς συντήρησης κρατικῶν ὀργανισμῶν,  τὸ θέμα τοῦ παραλογισμοῦ τῶν ἀγορῶν καὶ ἐξουσίας δὲν ἦταν ἄν θὰ ὑπάρξῃ κρίση, ἀλλὰ πότε.

Τὶ ἔκαναν οἱ πολιτικοὶ γιὰ νὰ τὴν ἀποτρέψουν; Οἰ λίγοι ἔχτιζαν ἀμμουδερὰ φράγματα γιὰ νὰ ἀνατρέψουν τσουνάμι. Οί πολλοὶ ἁπλῶς τὸ ξόρκιζαν. Καὶ ἀποδέχονταν τὴν μεγαλύτερη ληστρικὴ ἀναδιανομὴ εἰσοδημάτων. Μὲ ἀποτέλεσμα τὸ 85% τοῦ παγκοσμίου πλούτου νὰ εὑρίσκεται στὰ χέρια τοῦ 10%.

Γιὰ νὰ ἀρθοῦν αὐτὲς οἰ ἀνισότητες καὶ κυρίως τὰ ὑπέρογκα χρέη, πρέπει οἰ πολιτικοι νὰ κατανοήσουν ὅτι τὰ χρέη δὲν ἀποκλιμακώνωνται χωρὶς ἀποκλιμάκωση τῶν ἐξωφρενικῶν περουσιῶν (βλ. Μ.Σμιτ Σαλομον: «’ὄχι ἄλλοι βλάκες στὴν ἐξουσία», 2012, ἐκδ. Γράμματα).

Βλέπετε ὅμως, πολιτικοὺς πρόθυμους νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὶς αίτίες τῶν πραγμάτων; Καὶ νὰ σταματήσουν τὰ παιχνίδια μὲ τὶς φοῦσκες;

Μᾶλλον ἀπίθανο, ἄν κρίνουμε ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα συνέντευξη.

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἒρευνα & Στατιστικὴ τοὒ ΤΕΙ Πατρῶν
kakarelidis@gmail.com

κανένα σχόλιο

Leave a Reply