‘321: Ἕνα νούμερο γιὰ κάτι …νούμερα’

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια 321 δις € στρογγυλεμένα ἤ 169% τοῦ Α.Ε.Π. εἶναι τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος ΣΗΜΕΡΑ (6ος 2013). Πόσο ἦταν τὸ 2009; 129% τοῦ ΑΕΠ.

Μὲ ἄλλα λόγια, παρὰ τὸ ἄγριο κούρεμα μισθῶν καὶ συντάξεων (‘ἐπιστημονικὰ’ καὶ σεμνὰ τὸ λένε ‘ἐσωτερικὴ ὑποτίμηση’), τὴν αφαίμαξη κάθε οἰκονομικῆς ἰκμάδος τοῦ κόσμου, καὶ παρὰ τὸν δανεισμὸ, οἱ κυβερνῶντες τῆς Τρὀϊκας καὶ οἱ ἐδῶ ἐκπρόσωποὶ τους, ποὺ παριστάνουν τὴν Ἑλληνικὴ δῆθεν κυβέρνηση, ὄχι μόνο δὲν μείωσαν τὸ χρέος, ἀλλὰ τὸ ἐκτίναξαν σὲ  ὕψη δυσθεώρητα, ποὺ δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἐξυπηρετηθῇ.

Δικαιολογημένα θὰ ρωτήσῃ κάποιος: καὶ ποὺ πήγαν τόσα δάνεια ποὺ φορτωθήκαμε ἀπὸ τὸ 2009; Μὰ φυσικὰ στοὺς δανειστὲς. Προσέξτε ὁμως: τὰ λεφτὰ πλέον τὰ χρωστᾶμε σὲ κράτη καὶ ὄχι σὲ ἰδιῶτες. Τὶ θέλω νὰ πῶ με`αὐτό;  Ὅτι οἱ Τροϊκανοὶ κατάφεραν νὰ δώσουν ζεστὰ λεφτὰ στὶς χρεωκοπημένες τράπεζές τους καὶ ἐπιπλέον μὲ τό κόλπο τοῦ μὴ ἀπ‘ εὐθείας δανεισμοῦ, αὐτὲς νὰ δανείζονται μὲ μηδαμινὰ ἐπιτόκια καὶ μὲ τὴν σειρὰ τους ἐμᾶς νὰ μᾶς δανείζουν μὲ ὑπέρογκα ποσοστὰ, δῆθεν γιὰ νὰ μᾶς σώσουν.  Καταβαραθρώνοντας κάθε πιθανότητα ἀνάκαμψης.

Γιὰ νὰ γίνῃ κατανοητὸ τὸ ψεύδος σχετικὰ μὲ τὸ ἀντίστοιχο χρέος μας τῷ 2009, ἀπὸ 105 δις δάνειο, μὲ μόνο τὸ 8% κάλυψε ὅλο τὸ ἔλλειμμα, τὸ 80% πῆγε γιὰ ἀποπληρωμὴ παλαιῶν δανείων, ἀναχρηματοδότηση ἄλλων, καὶ τὰ ὑπόλοια ρίχτηκαν στὴν στήριξη τῆς οἰκονομίας καὶ μεταξύ αυτῶν κάποια πῆγαν ὥς ἐθνικὴ συμμετοχὴ στὰ προγράμματα. Μῦθος ἡ κατασπατάληση δῆθεν ἀπὸ τὸν Καραμανλῆ. Γεγονὸς ἐπίσης εἶναι ὅτι σὲ κάθε δάνειο σημαντικὸ εἶναι νὰ μένῃ καὶ ‘διάφορο’, δηλαδὴ πέραν τῶν ὑποχρεώσεων ποὺ ἐξοφλεῖς νὰ μένῃ ἕνα ποσὸ ποὺ νὰ ρίχνεται στὴν ἐσωτερικῆ οἰκονομία. Δηλαδὴ τὰ δάνεια γιὰ νὰ συμφέρουν πρέπει ἡ χρήση τους νὰ ἀποδίδῃ περισσότερα ἀπὸ ὄσο τὸ κόστος τους. Κάτι ποὺ ἔκανε ὁ Καραμανλῆς.

Αὐτὸ ποὺ ξέρει καὶ ὁ πιὸ ταπεινὸς καφετζῆς, οἱ τροϊκανοὶ καὶ τὰ ἐδῶντοκτοράτα παραπαίδια τους δὲν τὸ γνώριζαν; Φυσικὰ. Ἁπλῶς τοὺς ἐνδιέφεραν ξεκάθαρα τὰ ἑξῆς:

-Νὰ ἐνυσχυθοῦν οἱ χρεωκοπημένες Τράπεζὲς τους, ποὺ συναίνεσαν στὴν ἄφρονα πολιτικὴ τῆς Γερμανίας γιὰ τὴν πιστωτικὴ ἐπέκταση τοῦ Νότου, ὥστε νὰ σωρρεύσῃ  πλεονάσματα ἡ ἴδια, εἰς βάρος φυσικὰ καὶ τῶν διεθνῶν ἰσορροπιῶν. Αὐτὸ ἔγινε.

-Νὰ λεηλατηθοῦν πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τοὺς δανειστὲς, κυρίως τὴν Γερμανία. Σὲ αὐτὲς συμπεριλαμβάνονται καὶ τὰ φιλέτα τῆς γῆς καὶ οἰκοδομῶν, καθὼς καὶ οἱ ἀποταμιεύσεις τῶν Ἑλλήνων. Ἄρχισε καὶ θὰ ὁλοκληρωθῇ, ἐκτὸς ἀπροότου, στὴν ἑπομένη τριετία, ποὺ πρέπει ἐμεῖς νὰ βροῦμε μιὰ 50άρα δις (χρηματοδοτικὸ κενὸ, ὅπως εὐφημιστικὰ λέγεται τὸ ἔλλειμμα λεφτῶν καὶ μυαλῶν)

-Νὰ μετατραπῇ ἡ Ἑλλάδα, ἀπὸ χώρα σὲ χῶρο, μὲ τὴν προπτικὴ ἀκόμη καὶ ἐμφύτευσης  ἤ  μετακίνσης  ἀλλοδαπῶν κοινοτήτων (ἀκόμη καὶ ἀνεπιθύμητων ἀπὸ πχ Γερμανία) μὲ διάθεση ἐκτάσεων καὶ οἰκημάτων ποὺ ἔχασαν Ἕλληνες. Τώρα μάλιστα ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ οἱ θάνατοι Ἑλλήνων ξεπέρασαν κατὰ χιλιάδες τὶς γεννήσεις.

Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ κατάσταση δὲν ἀντιστρέφεται, ὅσο ἐμεῖς περιμένουμε νὰ τὸ κάνουν τὰ ‘νούμερα’, ποὺ γνωρίζουν τὰ νούμερα.


κανένα σχόλιο

Leave a Reply