Δημοκρατία σὲ ‘κόμμα’Το Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητο φαρμογν στν πιχ. ρευνα & Στατιστικ το ΤΕΙ Πατρν


Μν σς μπερδέψει τίτλος. Δν ννο κμα, παρ’ τι εναι σ κμα. δ κα δεκαετίες.
λλ κόμμα. πότε τ έρώτημα εναι: γιατ ο ρχαοι λληνες, ο ποοι νακλυψαν τς παρχς τολάχιστον, κάθε τ το πιστητο, δν εχαν νακαλύψει τ ‘κόμμα’ κα τς λεγόμενες δεολογίες του;

Πραγματικ, στορικ, μπορε ν πάρχουν φατρίες, Βένετοι, μάδες σχύος, φανερς μυστικς, λλ κόμματα ς θεσμός πολύ ργ παντνται στν λλάδα κα μόνο κατ τν ποχ τς νεωτερικότητος. Κατ τν θνικ παλιγγενεσία ναπτύσσονται πτέρυγες σμφωνα μ τ ‘φιλελεύθερα’ ρεύματα κα δεολογίες, πο κυριαρχον στν Ερώπη. Κα σχεδν μετ τος μφυλίους, περ τ 1825, δημιουργονται τ γγλικ, Γαλλικό, Ρωσσικό ‘κόμμα’. Τ λληνικό, ς φαίνεται δν χει κόμη νακαλυφθε

Τ κόμματα μ τν πάροδο το χρόνου, νομοθετον τν, λο κα περισσότερο, πέκταση το δικο τους ρόλου, θεσμικ πλέον, στς πολιτειακς κα κρατικς δομς κα, ν τέλει, στν ξ φόδου κατάληψη το κρατικο κορβαν, δηλαδ στν ... κουτάλα.

αχς πως: ‘νόμος εναι τ δίκιο το έργτη’, πο κτοξεύει συμπαθς κα Παπαργα , ντ τς ερότητος τν νόμων δηλαδ τς Δικαιοσύνης· τ λήστου μνήμης ‘ δού, κανα συμβόλαιο μ τν λα’ το ντρέα. Κα κανες, π τόσους συνταγματολόγους πο χει χώρα, δν βγκε ν το π, ρθ - κοφτά, τι τ μοναδικ συμβόλαιο πο παιτεται, εναι μόνον τ Σύνταγμα. Τ ποο, παντες ο κυβερνντες παραβιάζουν. Τν κατάληξη τν εδαμε: καταλήστευση λου το πλούτου τς χώρας, λλ κα τν πολιτν της.

Ο λληνες πρόγονο μας, πέρριπταν τ κόμματα χι γιατ ταν λιγώτερο ‘δημοκρτες’, λλ γιατ δν δέχοντο τν ‘ντιπροσώπευση’ νς πολίτη. δημοκρατία λειτουργοσε μ τν «ννόμως βουλευομένη κκλησία το Δήμου..» (Βλ. Θ.Ζίακα:‘Πατριδεγωφάγος, ρμς, 2012) κα χι μσ χορήγησης ντιπροσωπευτικότητος, π τν –καταστντα διώτη, πολίτη. Τ σημεριν εδος ντιστοιχε στν ρχαία ‘ασυμνητεία’, μι ξουσιοδότηση κτάκτου νγκης γι μικρ διάστημα, πο, κόμη κα ατν,  ριστοτέλης νόμαζε «αρετ τυρρανίδα».

Ατ πο προεδε Σταγειρήτης, τν μεση διολσθηση το πολιτικο συστήματος σ συστημικ κομματικότητα, ο δικο μας πολιτικο καμώνονται πς δν βλέπουν. Μάλιστα προβάλλουν τ θέμα τν δεολογικν διαφορν. Κα στ σημεο ατ κριβς, γκατέλειψαν τν «συζήτηση» καφυγαν’, λοι ο πρόγονοι φιλόσοφο μας.

Γιατ δεολογία’ τν κομμάτων δν εναι παρ π τς κομματικς τεχνοδομς, συγκάλυψη, π τν κλογικ γέλη, τς προσπάθειας ξυπηρέτησης το ‘μερικο’ (ξ ντικειμένου) συμφέροντος, μ μ κατάληψη τς ξουσίας. Τ μερικ συμφέρον ρίζεται, φυσικά, μόνον π τν ρχηγ κα τι περισσέψει ρίζεται π τν κομματικ διανόηση, ες βάρος τν μελν κα ν συνεχεί ατν ες βρος τν πολιτν κ.ο.κ.

Ατ τ συμφέροντα, πειδ σπανίως ταυτίζονται μ τ γενικ συμφέρον, παιτον μ τν σειρ τους, τν παρξη κρατικς μηχανς, χι μόνο πυραμιδοειδς ργανωμένης, λλ κυρίως, νευ δικαιματος ποφάσεων, παρ μόνο ‘εσηγήσεων’.

Δεδομένου τι κάστοτε κορυφ τς εραρχίας θέτει αυτν στ πυρόβλητο, ο δ σκοπιμότητες θάβονται μέσα στος σκοτεινος κομματικος δαιδάλους, ο λεονταρισμο τν κομματικν συστημικν πολιτικν, περ περάσπισης το γενικο συμφέροντος, μόνο θυμηδία προκαλον.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply