Γιατί ιδιωτικοποιούνται κερδοφόρες, στρατηγικές εταιρίες;
Παρακάτω εκτίθενται ενδεικτικά κείμενα πο αναφέρονται στα κέρδη δημοσίων εταιριών που τελούν υπό ιδιωτικοποίηση σε συνθήκες αδιαφάνειας από τo ΤΑΙΠΕΔ με στόχο την περιστασιακή -  μέσα σε συνθήκες  σύγχυσης και αδιαφάνειας – εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας.  Η ενότητα αυτή φιλοδοξεί να εμπλουτιστεί με πρόσθετα στοιχεία, χάριν της κατά το δυνατό αντικειμενικής ενημέρωσης και ανάδειξης τυχόν ευθυνών:

ΟΠΑΠ: Μείωση εσόδων και κερδών το 2011

Αιτία η πτωτική πορεία του ΚΙΝΟ και του «Πάμε Στοίχημα»

Μείωση εσόδων και κερδών κατέγραψε ο ΟΠΑΠ το 9μηνο του 2011, καθώς τα δύο βασικά του παιχνίδια, το ΚΙΝΟ και το Πάμε Στοίχημα που αντιπροσωπεύουν το 87% των συνολικών του εσόδων συνέχισαν την πτωτική τους πορεία.
Στα θετικά για τον Οργανισμό είναι η ικανοποιητική πορεία των νέων παιχνιδιών (monitor games και Go Lucky) που αντισταθμίζουν τις απώλειες από τα άλλα παιχνίδια αλλά και η σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων, κυρίως λόγω της περικοπής κατά 31% των εξόδων διάθεσης το τρίτο τρίμηνο του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά και από τη μείωση του ποσοστού διανομής κερδών του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Οργανισμού κατήλθαν στο 9μηνο στα 3.196,2 εκ. ευρώ, έναντι 3.878,7 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (μείωση 17,6%), βελτιώνοντας την τάση του α’ εξαμήνου. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν στα 549,3 εκ. ευρώ, έναντι 695,9 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση 21,1%). Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 409,1 εκ. ευρώ έναντι 413,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (μείωση 1%), η κατά 19,3% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου 2010 (506,9 εκ. ευρώ), λόγω έκτακτης εισφοράς 93,8 εκ. ευρώ στο β’ τρίμηνο του 2010.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, αναφέρει: «Σε ένα γενικώς δυσμενές οικονομικό περιβάλλον κατορθώσαμε μέσω της στρατηγικής μας να διατηρήσουμε υγιή περιθώρια κερδοφορίας μειώνοντας το λειτουργικό κόστος, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά μας. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους μετόχους της εταιρείας για τη μεγάλη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου και ιδιαίτερα για την καθολική έγκριση των προτάσεων της διοίκησης. Θεωρούμε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν διασφαλίζουν τους μετόχους της ΟΠΑΠ Α.Ε. βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που πλέον μας παρουσιάζονται και στην ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης».
Οι πωλήσεις του Πάμε Στοίχημα υποχώρησαν κατά 26,9% στα 1,13 δισ. ευρώ, του ΚΙΝΟ κατά 14,9% στα 1,64 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις των καινούργιων παιχνιδιών ανήλθαν στα 119 εκατ. ευρώ (δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για το 2010).
Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2011 σε 76,6 εκ. ευρώ, από 89,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,4%. Στο γ’ τρίμηνο 2011 τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 31 % σε 21,9 εκ. ευρώ από 31,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, κυρίως λόγω της μείωσης των χορηγιών και των διαφημιστικών δαπανών κατά 54,2% και 25,3% αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό αντανακλά το στόχο της διοίκησης για τον περαιτέρω εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων μέσα στο 2011. Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν στο εννεάμηνο 2011 σε 21,2 εκ. ευρώ από 23,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2010. Στο γ’ τρίμηνο 2011 υπήρξε μείωση κατά 7,7% σε 6,4 εκ. ευρώ, έναντι 6,9 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο του 2010, κυρίως λόγω μείωσης κόστους μισθοδοσίας.
Πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ενέκρινε: α) Τη συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση (2020-2030) της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της β) την πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης 35000 παιγνιομηχανημάτων γ) την έγκριση λήψης δανείου μέχρι του ποσού των 600 εκ. ευρώ και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ. Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του.
Εν τω μεταξύ, η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναφέρει ότι ο Οργανισμός θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση των κρατικών λαχείων.
ΤΟ ΒΗΜΑ, 21.11.2011
————————
Αύξηση 69% παρουσίασαν τα μετά φόρων κέρδη της εισηγμένης ΕΥΑΘ Α.Ε. το 9μηνο του 2011, ανερχόμενα στο ποσό των 15 εκατ. € έναντι 8,9 εκατ. € του αντίστοιχου περσινού 9μήνου. Ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 55,1 εκατ. € έναντι 52,8 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 4,49%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 18,8 εκατ. € έναντι 15,8 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 3 εκατ. € ή 19,35%.
Η διοίκηση της εταιρείας εμμένει στην πολιτική του εξορθολογισμού των δαπανών, της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της εξυγίανσης μέσα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων κι επίδικων διαφορών. Παράλληλα, σχεδιάζει το επιχειρηματικό της σχέδιο για την επόμενη 5ετία 2012-2016, με στρατηγικούς στόχους τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, την τεχνολογική της αναβάθμιση και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βόρεια Ελλάδα και τη Βαλκανική.
———————-
… Οι 5 κορυφαίες, βάσει κερδοφορίας εταιρείες, κατά το 2011, ήταν οι εξής:
- ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝ. Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (κέρδη 702,06 εκατ. Ευρώ, έναντι 893,2 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ (κέρδη 388,8 εκατ. ευρώ έναντι 406,1 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ (κέρδη 177,08 εκατ. ευρώ έναντι 126,6 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (κέρδη 156,8 εκατ. ευρώ έναντι 247,8 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΜΕΤΚΑ Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος ΑΕ (κέρδη 138,9 εκατ. ευρώ έναντι 98,2 εκατ. ευρώ πέρυσι).
Οι παραπάνω εταιρείες είχαν από κοινού συνολικά κέρδη προ φόρου, ύψους 1,69 δισ. ευρώ, το 2011 …
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 06.10.2012
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_11/06/2012_446371
———-

Μεγάλη Πτώση στα Κέρδη της ΔΕΗ στο Α’ Εξάμηνο

Αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε στις 30/08 η ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν σε € 18,3 εκατ. έναντι € 128,8 εκατ πέρυσι στο αντίστοιχο διάστημα. Τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν πτώση 19,9% και ανήλθαν σε 483,4 εκατ. έναντι 603,8 εκατ. και ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 8,4%. Επίσης, η Επιχείρηση τόνισε ότι η ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε κατά 3% και οι δαπάνες μειώθηκαν σημαντικά.
Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
· Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ( EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 483,4 εκατ. έναντι € 603,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά € 120,4 εκατ. (-19,9%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 16,5%, σε σύγκριση με 22,2% το α΄ εξάμηνο του 2011.
Σε επίπεδο τριμήνων του 2012, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε το β’ τρίμηνο σε 17,9% από 15% το α’ τρίμηνο. Αν εξαιρέσουμε την αρνητική επίδραση ύψους € 28,1 εκατ. από προβλέψεις που αφορούν στον αποσχισθέντα κλάδο Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς του πρώην ΔΕΣΜΗΕ (νυν ΛΑΓΗΕ) ο οποίος εισφέρθηκε στον ΑΔΜΗΕ, το EBITDA του β’ τριμήνου διαμορφώνεται σε € 279,5 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο σε 19,9%, με τα σχετικά μεγέθη του α΄ εξαμήνου 2012 να διαμορφώνονται σε € 511,5 εκατ. και 17,4%.
Σημειώνεται επίσης ότι, εάν στον κύκλο εργασιών του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2012, είχαν συνυπολογισθεί τα έσοδα ύψους € 32,3 εκατ., από διασυνδετικά δικαιώματα του εισφερθέντος κλάδου του πρώην ΔΕΣΜΗΕ, το EBITDA α΄ εξαμήνου και το περιθώριό του θα είχαν διαμορφωθεί σε € 515,7 εκατ. και 17,4% αντίστοιχα.

· Το α΄ εξάμηνο του 2012, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 873 GWh, στις 30.207 GWh έναντι 29.334 GWh το α΄ εξάμηνο του 2011 (+3,0%). Με την εξαίρεση των εξαγωγών και της άντλησης, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται σε 0,7% (206 GWh). Ειδικότερα, στο β’ τρίμηνο του 2012, εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης η ζήτηση μειώνεται κατά 0,8% (107 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

· Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 1.410 GWh (+6,0%), σε 25.010 GWh, κυρίως λόγω της ανάκτησης μεριδίου της λιανικής αγοράς, μετά την αναστολή λειτουργίας εναλλακτικών προμηθευτών, πρωτίστως τον Ιανουάριο και, σε μικρότερο βαθμό, το Μάιο του 2012. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,4%, καθώς πρόσθετη θετική επίδραση είχε και η αύξηση των τιμολογίων Χαμηλής και Μέσης Τάσης από 1 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα. Ειδικότερα, στο β’ τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένα κατά 13,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011.

· Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2.938 εκατ. από € 2.711,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2011, αυξημένος κατά € 226,5 εκατ. (+8,4%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 64,7 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το α΄ εξάμηνο του 2011 ήταν € 59 εκατ. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η μικρή αυτή αύξηση αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό συνδέσεων με το δίκτυο παραγωγών ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

· Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 67,2% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο του 2011 ήταν 70,5%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 397 GWh.

· Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 519,1 εκατ. (+52,6%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2011, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και εισαγωγές. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην αύξηση αυτή των € 519,1 εκατ., συμμετέχουν:
- η ανάκτηση μεταβλητού κόστους τρίτων παραγωγών κατά € 84,4 εκατ.
- ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο κατά € 79,8 εκατ. (€ 29,1 εκατ. από επιβάρυνση στην αγορά του καυσίμου και € 50,7 εκατ. από αντίστοιχη επιβάρυνση στην δαπάνη αγοράς ενέργειας από τρίτους)
- ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο μαζούτ κατά € 8,5 εκατ.

· Επιπρόσθετα, το ενεργειακό κόστος της ΔΕΗ επιβαρύνθηκε κατά € 19,7 εκατ. από ένα νέο φόρο, το ειδικό τέλος λιγνίτη.

· Παρά την αυξημένη λιγνιτική παραγωγή, η μειωμένη παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικές μονάδες, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, οδήγησε σε αύξηση των αγορών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών) κατά 2.038 GWh (+31,6%). Επιπρόσθετα, η μεσοσταθμική τιμή αγορών ενέργειας από το Σύστημα σημείωσε άνοδο κατά 9,7%.

· Το α’ εξάμηνο 2012, οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες μειώθηκαν περαιτέρω κατά € 91,6 εκατ. έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ειδικότερα, η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 93,3 εκατ., μεταξύ των δύο περιόδων (-14,7%). H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 754 εργαζόμενους, από 21.288 την 30/6/2011 σε 20.534 την 30/6/2012, συμπεριλαμβανομένων και 196 εργαζομένων του εισφερθέντος κλάδου του πρώην ΔΕΣΜΗΕ στον ΑΔΜΗΕ, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στη δύναμη προσωπικού την 30/6/2011. Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 2,9%.

· Το α΄ εξάμηνο 2012, το 51,9% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων και αγορών ενέργειας, έναντι 37,6% το α΄ εξάμηνο του 2011, εξέλιξη που αποτυπώνει ανάγλυφα τη σημαντικότατη εξάρτηση της κερδοφορίας της ΔΕΗ από τη διακύμανση εξωγενώς προσδιοριζόμενων παραγόντων. Αντίθετα, η μισθοδοσία που αποτελεί ενδογενώς προσδιοριζόμενο παράγοντα κόστους, συνεχίζει να μειώνεται και ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αφού απορρόφησε το 16,3% των εσόδων έναντι 20,6% το α΄ εξάμηνο του 2011.

· Τα προ φόρων κέρδη του α΄ εξαμήνου 2012, ανήλθαν σε € 46,9 εκατ., έναντι € 185,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2011, μειωμένα κατά € 138,5 εκατ.

· Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 18,3 εκατ. έναντι € 128,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά € 110,5 εκατ.

· Οι θυγατρικές εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων € 25,9 εκατ, € 26,3 εκατ, και € 3,9 εκατ. αντίστοιχα. Η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε ήταν ύψους € 20,3 εκατ.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

«Στο β’ τρίμηνο 2012, η κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε, με το EBITDA να αυξάνεται κατά € 19,4 εκατ. σε € 251,4 εκατ. και το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 17,9% έναντι 15% στο α’ τρίμηνο του έτους.

Η μείωση της ζήτησης σε σχέση με το α’ τρίμηνο είχε ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο και των αντίστοιχων δαπανών (- € 96,2 εκατ.) καθώς και των δαπανών για αγορές ενέργειας (- € 67,2 εκατ.), ενώ η μεσοσταθμική τιμή αγοράς ενέργειας της ΔΕΗ από το Σύστημα παρουσίασε σημαντική πτώση κατά 33,6%. Εντούτοις, σημαντικό μέρος αυτής της εξοικονόμησης στο κόστος ενεργειακού ισοζυγίου εξανεμίστηκε από την επιβάρυνση με διπλάσια δαπάνη για την κάλυψη του μεταβλητού κόστους τρίτων παραγωγών (€ 84,6 εκατ το β’ τρίμηνο του 2012 έναντι € 40,1 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012).

Το β’ τρίμηνο 2012, οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες μειώθηκαν κατά € 39,9 εκατ. (-9,7%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, γεγονός που αντανακλάται στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Ειδικότερα, οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 26,5% έναντι 30,8% το β’ τρίμηνο του 2011, ενώ το μισθολογικό κόστος ανά διανεμηθείσα KWh μειώθηκε κατά 12,8%. Οι συνεχόμενες μειώσεις από το 2009 και μετά, είχαν σαν αποτέλεσμα, η μέση ανά εργαζόμενο μισθολογική δαπάνη να έχει ήδη μειωθεί κατά 36%, με το μέσο μισθό να αντιστοιχεί σήμερα σε συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους € 1.700 σε δωδεκάμηνη βάση, με προσωπικό του οποίου ο μέσος όρος ηλικίας υπερβαίνει τα 45 έτη. Οι παραπάνω αποδοχές συμπεριλαμβάνουν τις πάσης φύσης πρόσθετες αποζημιώσεις, όπως για υπηρεσίες βάρδιας και υπερωρίες, απαραίτητες για την αδιάλειπτη λειτουργία μιας βιομηχανίας όπως είναι η ΔΕΗ που λειτουργεί 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο. Η εκτιμώμενη μείωση στη συνολική ετήσια μισθοδοσία μεταξύ 2009 και 2012 αναμένεται να πλησιάσει στα € 700 εκατ.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις χρηματοοικονομικές δαπάνες στα ίδια επίπεδα με αυτά του α’ τριμήνου. Παράλληλα, συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των στρατηγικών έργων που είναι σε εξέλιξη, με την έναρξη δοκιμών εξοπλισμού τον Αύγουστο στη μονάδα φυσικού αερίου του Αλιβερίου, ισχύος 417 MW και την επιτυχή έμφραξη τον Ιούλιο της σήραγγας εκτροπής του φράγματος του Υδροηλεκτρικού Σταθμού του Ιλαρίωνα ισχύος 157 MW, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από τα τέλη του έτους.

Παρά τη βελτίωση σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012, το περιθώριο EBITDA του β’ τριμήνου κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ακόμη και μετά τις προαναφερθείσες μειώσεις της μισθοδοσίας. Οι αυξήσεις των τιμολογίων από την αρχή του έτους αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος την επιβολή νέων φόρων και μόνο σε ένα μικρό μέρος τη μεταβολή του κόστους του ρεύματος. Όπως προβλέπεται από το Μνημόνιο, τα τιμολόγια θα πρέπει να αντανακλούν τις τιμές χονδρεμπορικής μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός στη λιανική αγορά.

Πέρα από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και ο δραματικός περιορισμός της ρευστότητας στην αγορά, ασκούν πρόσθετες και έντονες πιέσεις στην κερδοφορία και στο κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου, με τις προβλέψεις να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα κατά € 95,3 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2012 έναντι € 8,1 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2011. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι στις προβλέψεις του β΄ τριμήνου 2012, περιλαμβάνεται συνολικό ποσό € 37,2 εκατ. που αποτελεί απαίτηση από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί.

Για το σύνολο του έτους και λαμβάνοντας υπόψη:

- μέση τιμή πετρελαίου Brent $113,5/ bbl και μέση ισοτιμία $/€ 1,25 για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012,
- ετήσια έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας € 5,8 δισ. και ετήσιο κύκλο εργασιών € 6,1 δισ.,
- αυξητική τάση στον σχηματισμό προβλέψεων λόγω της παρατεταμένης ύφεσης,

αναμένουμε το περιθώριο EBITDA να κυμανθεί στα επίπεδα του 16% – 16,5%, με την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν θα επιδεινωθεί περαιτέρω.»
31.08.2012
http://www.energia.gr/article.asp?art_id=61245

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply