Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι ελληνικές διατάξεις περί αναγνώρισης των διπλωμάτων είναι αντίθετες προς την κοινοτική νομοθεσία

Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι ελληνικές διατάξεις περί αναγνώρισης των διπλωμάτων είναι αντίθετες προς την κοινοτική νομοθεσία

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-274/05

κανένα σχόλιο

Leave a Reply