Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι ελληνικές διατάξεις περί αναγνώρισης των διπλωμάτων είναι αντίθετες προς την κοινοτική νομοθεσία

Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι ελληνικές διατάξεις περί αναγνώρισης των διπλωμάτων είναι αντίθετες προς την κοινοτική νομοθεσία

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-274/05

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Θεόδωρος-Ορέστης Σκαπινάκης είναι Δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος ΜΔΕ Πολιτικής Δικονομίας και ένας από τους συνδιαχειριστές των ιστοσελίδων ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ και LAWYERSVOICE .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply