Τά “νέα” ἐκπαιδευτικά βιβλία καὶ ὁ Σπούτνικ

Μετὰ τὸν παραλογισμό ἐξαγγελιῶν περί ... τσαντῶν [ποὺ θὰ παραμένουν] στὰ σχολειά, θεωρήσαμε ὅτι θα σταματοῦσε τὸ πρᾶγμα ἐκεὶ!  Δυστυχῶς, ὅπως πάντα, ἡ πραγματικότητα ἀποδεικνύεται χειρότερη.
Κάθε ὑπουργὸς Παιδείας, ποὺ “σέβεται”  τὸν ἑαυτό του καὶ τά ....  εὐρωπαϊκὰ κονδύλια, θεωρεῖ καθῆκον του να ἀναμορφώσῃ (ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πανελλήνιες) τὰ βιβλία Α-βάθμιας καί Β-βάθμιας ἐκπαιδεύσεως. Στὴν Α’δημοτικοῦ ἐπὶ παραδείγματι, ἡ πρώτη μάλιστα μεγάλη ἀναμόρφωση, εἰσήγαγε τὀ “χοίί χούϊ τό χελωνάκι” γιά τὴν ἐκμάθηση τοῦ «χ», παραγνωρίζοντας τό γεγονός ὅτι ... κανείς δὲν ἄκουσε ποτέ χελῶνα νὰ ἀλυχτάῃ. Κι’αὐτὲς οἱ ἀνοησίες ὅμως, θεωρήθηκαν ἐπιτομὴ προόδου, μπροστά στὴν ἑπομένη ἀναμόρφωση τῶν βιβλίων, ποὺ εἰσήγαγε στὰ παιδιά τὴν ἐκμάθηση διὰ τῆς ...  πρέσσας. Ναὶ! “Ἐπιστημονικά”, βεβαίως, ὠνομάσθη  –θὰ σᾶς γελάσῳ “ὁλιστική, ὁλική, ὁλοκληρωμένη (ἄλλο πρᾶγμα ἡ κάθε μιά), ἀναλυτικοσυνθετική, μορφολογική, φωνομιμητική, γραμματισμική, δομιστική, φωνηματική, συλλαβική, συμπεριφορική, ἀλφαβητικη  και καμμιά διακοσαριἀ ἄλλες” διαλέχτε, μέθοδος , λέξεις δάνειες συνήθως,  ἀπὸ τά ... ἑλληνικά καὶ ποὺ ἁπλᾶ σημαίνουν «δὲν ξέρω, ἀλλά ἔτσι μᾶς ἀρέσει».
Σὲ ποιοὺς ἀρέσει; Μὰ στὸ ἐκάτοτε κυρίαρχο σύνθημα, κατεστημένο  ἤ μόδα, στὰ Πανεπιστήμια, δηλαδή στὴν ὑλοποίηση τῶν ἀπόψεων κάθε πικραμένου πανεπιστημιακοῦ σὲ σχέση μέ: ἰδεοληψία, κόμμα (ναί!) κοινωνική, πολιτική, ἱστορική θέση, ἐξάρτηση ἤ κάθε τι ἄλλο, παρά λόγῳ δόκιμης ἐπιστημονικῆς ἐκφάνσεως. Κάτι ποὺ παραδέχονται ὅλοι οἱ γλωσσολόγοι, παγκοσμίως. Μὲ πλήρη παραγκωνισμό τῶν καθ’ὕλην ἁρμοδίων, ποὺ εἶναι οἱ δάσκαλοι. Τὀ σύνδρομο Ρεπούση δείχνει άκριβῶς αὐτό. Γι’αύτὸ καὶ ἔχουμε πλέον, τόσους μὴ λειτουργικά ἐγράμματους.
Ποιὸ πρακτικοί ἄνθρωποι, οἱ Ἀμερικανοί, ξεμπέρδεψαν μὲ ὅλους αὐτούς, μὲ ἕνα, ὄχι καὶ τόσο εὐχάριστο, τρόπο,  πρίν μόλις  ... 60 χρόνια. Τὸ ἡμερολόγιο ἔδειχνε 4η Ὀκτωβρίου 1957, ὅταν ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, στρατηγός Ἀϊζενχάουερ, πληροφορήθηκε ἐμβρόντητος ἀπό ..  ἐρασιτεχνικό ραδιόφωνο, τὴν ἐκτόξευση τοῦ πρώτου δορυφόρου τῆς ἀνθρωπότητος, ἀπό τούς Ρώσσους. Κι’ ἅρπαξε ἀπό τὸν λαιμό ὅλους τοὺς ἁρμοδιοϋπεύθυνους Παιδείας. Μὲ τὸ ζόρι, τόν συγκράτησαν οἱ βοηθοί του ἀπὸ τὸ νὰ τούς καρυδώσῃ. Ὅταν συνῆλθε τοὺς δήλωσε ξάστερα ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο ἡ Ἀμερική νὰ ὑστερῇ τεχνολογικά. Κι’ὅτι ἄμεση προτεραιότητά του εἶναι ἡ Παιδεία, δηλαδή ἡ ἐπιστήμη, ἡ τεχνολογία  καὶ οἱ λειτουργικά έγγράματοι ἀμερικανοί.
Ἐπειδὴ γνώριζε, ὅτι ἡ μεταρρύθμιση τῆς Παιδείας εἶναι εὐκολότερη στὴ νομοθέτησή της στό Κογκρέσσο, παρὰ στὴν πραγματοποίησή της στὴν τάξη, ὅρισε ὅτι ἀναμένει  ἁπτᾶ ἐκπαιδευτικά ἀποτελέσματα ἀριστείας. Διότι ἡ διδασκαλία τῆς ἐπιστήμης ἀπαιτεῖ τοὺς καλύτερους ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν τοὺς μαθητές, ἀπό μιὰ βασικὴ γνώση, στὴν κατανόηση τῶν ὑψηλότερων ἀφαιρετικῶν ἐννοιῶν. Ποὺ ὁδηγοῦν στόν Σπούτνικ, στὴν ἱατρική θεραπεία καὶ στήν λύση προβλημάτων ἐπισιτισμοῦ κι ὄχι στὴν σφεντόνα, στὰ μαγικά ξόμπλια καὶ στὴν πεῖνα·τῆς χώρας του ἐννοεῖται. Καὶ ἐξωπέταξε τούς ἀνίκανους. Ἡ NASA, τά μεγάλα τεχνολογικά ἱδρύματα καί έργαστήρια εἶναι ἀπότοκος ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς ἀνυποχώρητης ἀπόφασης γιὰ τὴν στελέχωση.
Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἱῶνος, τὰ βιβλία γράφονται ἀπό .. έπιτροπές! Μάλιστα χωρίς νᾶναι, στὴν πλειονότητά τους, δάσκαλοι! Ὁπότε μᾶς ἀπομένει μόνο νὰ  ψάλλουμε ὁμοῦ τό God Save the ..  Greece. 

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply