Οι επιπτώσεις της CETA

 Του Γιώργου Εμμανουήλ*

Από τις 21/9/2017 είναι σε ισχύ η προσωρινή για την επόμενη 3ετία εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA). Για την οριστική εφαρμογή της, μετά από διεκδίκηση του Πανευρωπαϊκού κινήματος, που αξιοποίησε το άρθρο 4 της συνθήκης της Λισαβόνας, χαρακτηρίστηκε μικτής αρμοδιότητας και των 28 Εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών της ΕΕ και απαιτείται η έγκρισή τους από όλα αυτά.


Έως σήμερα μόνο 6 Εθνικά κοινοβούλια έχουν εγκρίνει την CETA: Λετονίας, Κροατίας, Τσεχίας, Δανίας, Μάλτας, Ισπανίας. Τα δυνητικά «οφέλη» και οι ζημίες των παραγωγών και καταναλωτών της ΕΕ από την εφαρμογή της CETA είναι:
1) Η κατάργηση των δασμών για το 98% των εξαγόμενων προϊόντων από και προς τον Καναδά που μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές από την μείωση των τιμών, αλλά θα ευνοήσει κυρίως τις εξαγωγές των εταιρειών της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Λόγω της διευκόλυνσης των εισαγωγών τροφίμων θα πλήξει την αγροτική παραγωγή των χωρών κυρίως της Νότιας Ευρώπης και της χώρας μας και τους Ευρωπαίους καταναλωτές από τις υποβαθμισμένες ποιοτικές προδιαγραφές των εισαγόμενων Καναδικών τροφίμων.
2) Αυξάνει τις ποσοστώσεις εισαγωγών από Καναδά χωρίς δασμούς βοοειδών και χοιρινών από 9.662 τόνους σε 130.551 τόνους με αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική κτηνοτροφία.
3) Αυξάνει την ποσόστωση χωρίς δασμούς των εξαγωγών ευρωπαϊκών τυριών προς τον Καναδά από 13.472 τόνους σε 33.072 τόνους.
4) Προστατεύει μόνο 143 Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ/ΠΓΕ της ΕΕ από τα 3.400 ΠΟΠ/ΠΓΕ που έχει συνολικά κατοχυρωμένα η ΕΕ (και μόνο 16 από τα 101 ΠΟΠ/ΠΓΕ της χώρας μας). Δεν κατοχυρώνει το σημαντικότερο ΠΟΠ προϊόν της χώρας μας την Φέτα, ενώ παράλληλα δίνει το δικαίωμα στους Καναδούς παραγωγούς να παράγουν και εξάγουν «Feta made in Canada» από αγελαδινό γάλα και μεταλλαγμένες ζωοτροφές.
Οι επιπτώσεις αυτής της ρύθμισης εκτός από το ότι θα πλήξει τους Έλληνες παραγωγούς ΠΟΠ Φέτας, ενέχει τον κίνδυνο να καταστεί η Φέτα Κοινή Ονομασία στο διεθνές εμπόριο και να χάσει αργότερα και τον ΠΟΠ χαρακτήρα της και στην ΕΕ, αν δεν την υπερασπιστούμε από κοινού καταναλωτές, παραγωγοί και η Ελληνική Βουλή που πρέπει να πάρει απόφαση για πλήρη κατοχύρωσή της Φέτας, καθώς και η ΕΕ σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες. Υπαρκτό κίνδυνο που αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έγγραφη απάντησή της που έστειλε σε υπόμνημα διαμαρτυρίας της Κοινής Επιτροπής Υπεράσπισης της ΠΟΠ Φέτας των 37 φορέων της χώρας μας της 3/5/2017.
5) Δεν κατοχυρώνει τη ‘Ευρωπαϊκή Αρχή της Πρόληψης’ σύμφωνα με την οποία δεν κυκλοφορεί προϊόν με πρόσθετα χημικά και φάρμακα αν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορούν να βλάψουν τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Δεν απαγορεύει την εμπορία μεταλλαγμένων τροφίμων και παραπέμπει τα υγειονομικά μέτρα φυτικής και ζωικής παραγωγής σε επιτροπές ρυθμιστικής συνεργασίας.
6) Διευκολύνει την πρόσβαση Ευρωπαϊκών εταιρειών προμηθειών και υπηρεσιών σε Καναδικούς διαγωνισμούς έργων, καθώς και των Ευρωπαϊκών ναυτιλιακών εταιρειών στα Λιμάνια του Καναδά.
7) Προωθεί την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και έργων υγείας, ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΕΙ, εξόρυξης μεταλλευμάτων όπου έχουν ισχυρό ενδιαφέρον Καναδικές Πολυεθνικές εταιρείες και εμποδίζει την επαναδημοτικοποίηση υπηρεσιών που πολλοί Ευρωπαϊκοί Δήμοι και Περιφέρειες επιχειρούν σήμερα μετά την αποτυχία πολλών ιδιωτικοποιήσεων που αποδείχθηκαν ζημιογόνες για τους πολίτες τους και το δημόσιο συμφέρον. Eμποδίζει πολιτικές ενίσχυσης των παραγωγικών και καταναλωτικών συστημάτων των τοπικών κοινωνιών.
8) Δεν περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή που απορρέουν από την διεθνή συμφωνία του Παρισιού του 2016, με δεδομένη την θέση του Καναδά υπέρ των ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου, αερίου και λιγνίτη).
9) Δεν κατοχυρώνει τις συνθήκες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας του ΟΗΕ I.L.O. για συλλογικές διαπραγματεύσεις και υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ επιτρέπει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας.
10) Κάτω από την πίεση του Ευρωπαϊκού κινήματος φορέων των παραγωγών, καταναλωτών, πολιτών, επιστημόνων και της αυτοδιοίκησης η εφαρμογή της εταιρικής επιδιαιτησίας (ICS) όπου οι Εταιρείες θα μπορούν να μηνύουν κράτη για διαφυγόντα κέρδη, δεν ισχύει στην προσωρινή 3ετή εφαρμογή της CETA, αλλά προβλέπεται η ισχύς της μετά την έγκριση των 28 Εθνικών κοινοβουλίων.
Το Βέλγιο έκανε στις 6/9/2017 προσφυγή κατά της εταιρικής επιδιαιτησίας στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για να κριθεί εντός του επόμενου έτους η συμβατότητά της με τις συνθήκες της ΕΕ. Ανάλογη γνωμοδότηση θα κληθούν να δώσουν τα 28 Εθνικά κοινοβούλια και μεταξύ αυτών και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Με έγγραφό μας, ως Πανελλαδικό Δίκτυο Φορέων stop, ttip, ceta, tisa την 15/9/2017 προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, ζητούμε: Να γνωμοδοτήσει και να απορρίψει τον εταιρικό θεσμό επιδιαιτησίας ο οποίος θα λειτουργεί σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των Εθνικών και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
Να προχωρήσει σε σύνταξη μελέτης οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της CETA και όλων των διεθνών εμπορικών συμφωνιών που είναι σε στάδιο ανάλογης διαπραγμάτευσης η έγκρισης (CETA, TTIP, TISA, N. Aφρικής, Σιγκαπούρης, Κίνας, Ιαπωνίας, Ινδονησίας, των χωρών της Mercosur και άλλων χωρών) και να θέσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην Ελληνική βουλή πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης.
Επίσης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό κίνημα με την οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων αγωνιζόμαστε σήμερα και συγκεντρώνουμε υπογραφές Αυτοδιοικητικών και κοινωνικών φορέων στο κοινό μας Ευρωπαϊκό υπόμνημα. Αφορά 9 βήματα για την απόρριψη νεοφιλελεύθερων ρυθμίσεων και τον «εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής πολιτικής εμπορίου και επενδύσεων, για μια άλλη δημοκρατική και αλληλέγγυα Ευρώπη σε έναν κόσμο δίκαιου Εμπορίου», που θα καταθέσουμε έως το τέλος του 2017 στα 28 Εθνικά Κοινοβούλια, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο.

 Ο κ. Γιώργος Εμμανουήλ, είναι εκπρόσωπος του Δικτύου Φορέων και Πολιτών Stop, ttip, ceta, tisa στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων «Seattle to Brussels»

ΠΗΓΗ: http://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/176353-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-ceta.html

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply