«Νέος Νόμος περί ΑΕΙ»

Ἑλάβαμε καὶ δημοσιεύουμε τὴν κατωτέρω ἐπιστολἠ:

«Ἀγαπητέ κ. Ὑπουργέ στὰ τῆς Παιδείας,
ζητήσατε τὶς ἀπόψεις τῶν Πολιτῶν, μέσῳ τοῦ “open.gov” (τί φρικτὴ λέξη) γιὰ τὸ νομοσχέδιο περὶ Ἀνωτάτης Παιδείας.

»Διαβάζοντάς το, ἀπεκόμισα τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲν εἶναι φτιαγμένο ἀπό τὴν ... Τρόϊκα, ἀλλά ἀπὸ κάποιους “συμβούλους”.  Συνιστῶ νὰ τοὺς «ἀπολύσετε» πάραυτα. Διότι  ὁποιοδήποτε γραπτό κείμενο, γιὰ νὰ ἔχῃ ἀξία, πρέπει α) νὰ εἶναι συγκροτημένο, νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐσωτερικὴ συνέπεια τῶν προτάσεών του, μεταξύ των καὶ σὲ σχέση μέ τίς ἀρχές του, ὅποιες κι ἄν εἶναι αὐτές.  Καὶ β) οἱ διαδικασίες καί ρυθμίσεις νὰ ὑπηρετοῦν αὐτές τὶς ἀρχές. Ὅπως τὰ ἐπιστημονικἀ σας καλά papers.  Ἔ, τό κείμενο, ποὺ σᾶς παρέδωσαν, κάθε ἄλλο παρὰ τέτοιο μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ. Γιά τούς ἑξῆς λόγους:

»1. Ἡ “ἀποστολή” τῶν ΑΕΙ, γεμίζει .. δύο σελίδες στόχους, λές καί εἶναι ΜΚΟ! Ἀποστολή τῶν ΑΕΙ εἶναι, διεθνῶς, ἡ ἀναπαραγωγή τοῦ ἐπιστημονικοῦ & ἐρευνητικοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας, γιά τὴν πρὸσληψη καί περαιτέρω ἐμβάθυνση καὶ ὑπηρέτηση τοπικά τῶν έπιστημῶν καί ἡ ἐπάνδρωση μὲ πρώτης γραμμῆς στελέχη τῶν κρίσιμων θέσεων τοῦ δημόσιου τομέα. Ὅλα τὰ ἄλλα, ὅπως «διὰ βίου», «συνεργασίες» κτλ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μέ Ἀποστολή. Ἐπιστέγασμα ἡ συμπερίληψη ὡς ἀποστολῆς, τῆς «διαμόρφωσης ὑπεύθυνων πολιτῶν» (sic).  Μὰ αὐτὸ εἶναι ἀκριβῶς, ἡ ἀποστολή τῆς Δευτεροβάθμιας! Καλά, δὲν διαβάζει κανείς ἐκεῖ, τὰ περὶ τῶν προηγούμενων βαθμίδων τῆς Παιδείας, ὥστε νὰ ἔχῃ πλήρη εἰκόνα;

»Ἀποτέλεσμα τῆς .... ἀποστολικῆς σύγχυσης περὶ ΑΕΙ, εἶναι τό «πρόβλημα» τοῦ χωρισμοῦ τους σὲ πανεπιστημιακό καὶ τεχνολογικό κλάδο, μέ τό Πολυτεχνεῖο νὰ φιγουράρῃ στὰ Πανεπιστήμια. Ἀπὸ ὅπου ὅμως ἔχει άφαιρεθῆ ἡ ἀνάπτυξη τῆς θεωρίας καὶ ἔχει ἐναποτεθῆ (!) στὰ ΤΕΙ. Ποὺ ὅμως καὶ τὰ δυό ὑπηρετοῦν ἀκριβῶς τὴν ἴδια  «..  ἐκπαίδευση στίς σύγχρονες ἐπιστῆμες, τεχνολογίες καί τέχνες»!

»2.Είπαμε, παρά τά ἀνωτέρω τρικυμιώδη, νὰ προχωρήσουμε στὴν ἀνάγνωση, μήπως, ἔστω καὶ πλαγίως, διορθωθοῦν τὰ “ἀποστολικά” πράγματα. Ἔγιναν ἀκόμη χειρότερα. Διότι ἀπό τίς 111 σελίδες τοῦ νόμου, καμμιά 30-αριά ἀφοροῦν διατάξεις “ἐκλογῆς” (!) καθηγητῶν, ποὺ προσελήφθησαν γιὰ τὴν ἄσκηση ἔρευνας καὶ διδασκαλίας, σὲ ὄργανα .. διοίκησης.  Τέτοιος συνωστισμός νὰ τό γυρίσουν σὲ “διοικητικούς”, ἀποτελεῖ σίγουρα παγκόσμια πρωτοτυπία, ὅπως ἄλλωστε θὰ ἔχετε καὶ ἐσεῖς διαπιστώσει, ἀπὸ τὴν θητείας σας στὴν ἀλλοδαπή. Καὶ ὠχριᾶ μπροστά του τό Ρεπούσειο ἱστορικό “σύνδρομο”.

»Προνοεῖστε γιὰ  κλήρωση ἄνευ ἐπανατοποθετήσεως καὶ αὐτομάτως θὰ ἐξαφανισθοῦν τό στρίμωγμα καί οἱ ... σελίδες.  Θὰ παραμείνουν ὅμως οἱ ὑπόλοιπες σελίδες, ποὺ εἶναι κανονιστικές διατάξεις, τῶν κατὰ τὰ ἄλλα αὐτοδιοίκητων (!!) ΑΕΙ, ἐπὶ σχεδόν πάσης ... ἀποστολῆς καὶ λειτουργίας των. Ἀπὸ νόμους καλά πᾶμε, ἀλλά ἀπὸ οὐσία ἀφῆστε το καλύτερα. Εἰλικρινῶς, ἀπορῶ γιατὶ δὲν ἀντιγράψατε τό ἀγγλικό, ὀλλανδικό ἤ ἀμερικανικὸ πρότυπο; Θὰ στοίχιζε φθηνώτερα σὲ φαιά οὐσία συμβούλων.

»Εἶναι ἄνευ νοήματος νὰ προσθέσῳ κρίσεις ἐπὶ τῶν ἰδιαιτέρων σημείων. Γι’αύτό καὶ σᾶς προτείνω νὰ συγκροτήσετε νὲα ὁμάδα, ποὺ θὰ  γράψῃ νόμο 10 μόνο σελίδων, ποὺ θὰ ἀντικαθιστᾶ ὅλους περί ΑΕΙ. Μέ βασικό μόττο, αὐτό ποὺ κατέγραψε διεθνῆς ἐπιτροπή ἐξωτερικῆς ἀξιολόγησης Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου: .. πετᾶξτε στὰ σκουπίδια κάθε νόμο γιὰ τὰ ΑΕΙ καὶ ἐξαιρέστε τα ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους. Εὔχομαι καλό κουράγιο!»
Γιὰ τὴν ἀντιγραφή
ΓΚ. 
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply