«Ἀδέλφια, Ἀντιδρᾶστε»

Ναί, στεῖλτε τους ἐκεί, στὸν πολιτικό ἀγύριστο γιὰ πάντα, ὅλους ἐκείνους τοὺς βουλευτές, πολιτευτές, πολιτικάντιδες, συμβουλάτορες, σφογγοκωλάριους, καθὼς καὶ τὰ κόμματα, ποὺ συμφώνησαν καὶ συμφωνοῦν, ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἐντεῦθεν, μὲ τὰ μνημόνια, γιὰ τὸν ἐνταφιασμὸ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, στερῶντας τὴν δυνατότητα τῶν παιδιῶν μας νὰ ζἠσουν στὸν τόπο τους.

Πετᾶξτε στὸν πολιτικὸ Καιάδα, ὅλους τοὺς βολεμένους συνδικαλιστές, ποὺ ἀνοσιουργοῦσαν εἰς βάρος τῶν μελῶν τους καὶ εἰς βάρος τῆς πατρίδος,  καταστρέφοντας τήν ἀγροτιά, τὴν γεωργία, τὴν βιομηχανία, τὴν ναυτιλία καί ἐν τέλει τὴν βιωσιμότητα τοῦ τόπου, πρὸς ὄφελος ἀτομικῶν καὶ κομματικῶν σκοπιμοτήτων.

Περιφρονεῖστε ἔμπρακτα, ὅλους τούς ἀνώτατους δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ λειτουργούς, ποὺ προχώρησαν στὴν ἐπεξεργασία καὶ ὑλοποίηση τῶν ἀποφάσεων ὑποδούλωσης,  χωρὶς προηγουμένως, νὰ ἐκφράσουν γραπτῶς τὴν διαφωνία τους, στοὺς πολιτικοὺς προϊσταμένους τους, ὥς ὄφειλαν, παραμένοντας πιστοὶ στὸν ὄρκο τους να φυλάττουν το Σύνταγμα.

Στεῖλτε στὸν σκουπιδῶνα τῆς πολιτικῆς, καταψηφίζοντάς τους στὶς ἀναπόφευκτες ἐκλογές, ὅλους, πολιτικούς, συνδικαλιστές, βουλευτές καὶ ὑπουργούς, ποὺ αποφάσιζαν ἐπαχθῆ μέτρα ὑποδούλωσης ἑνός περήφανου, τῷ πάλαι ποτέ, λαοῦ καὶ κατάλυση τῆς έθνικῆς κυριαρχίας.

Δεῖξτε τὴν ἀηδία σας σὲ ὅλους τοὺς ἐξουσιομανεῖς, κοντινούς καὶ μακρινούς σπουδάρχιδες.  Γιατὶ Ἐξουσία γιὰ τὸν βαφτισμένο ὀρθόδοξο σημαίνει πρωτεύθυνον, ἀλεξανδρινόν ὑπόδειγμα καὶ ἐθελόθυτη ἐθελοδουλεία στὸ κοινωνικὸ σύνολο κι’ὄχι ἀναρρίχηση σὲ σαλόνια καὶ τόννους τοκοβγαλμένου ματωμένου νομίσματος.

Γιατί, γιὰ νὰ φτάσουν ἐκεῖ ποὺ ἔφτασαν, πάτησαν στοὺς ὤμους τοῦ σκουπιδιάρη καὶ τοῦ ἐργάτη ἀποχέτευσης καὶ ὕδρευσης, μπῆκαν στὴν ἀγκαλιά τῆς δασκάλας καὶ τῆς νοσοκόμας,  ἔτρωγαν πάνω στὴν ράχη τῆς ἀγρότισσας, φορτώθηκαν  στὸν ὁδηγό, βρῆκαν τὶς ἀγορές τους στὸν ἔμπορο καὶ στὸν ὑπάλληλο καὶ κοντολογίς, βασίστηκαν στὸν κάθε Ἄλλον συμπολίτη, δηλαδὴ σὲ μιά κοινωνία, ποὺ προέχει τὸ φιλικόν, ὅπως σκασμένος μ’ αὐτούς, ἀναφωνεῖ μέσ’ ἀπ’ τὰ Πολιτικά του, ὁ Σταγειρίτης, γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ ἴδιοι νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ νὰ ‘Ἔχουν’. Ποὺ μόνο εἰκονικά (ὡς μεταβατικοί ‘λογαριασμοί’) ἔχουν βέβαια, ἀλλοιῶς καθίστανται λωποδύτες, ὅπως μᾶς νουνεχεῖ ο Μέγας Βασίλειος. Στυγνοὶ καὶ ἀπάνθρωποι λωποδύτες.

Στὴν ἴδια πολιτικὴ ἀνυποληψία, στεῖλτε ‘μαυρισμένους’ κι ὅλους τοὺς δῆθεν ‘προοδευτικούς’, λιμασμένους γιὰ κάθε δυτικὴ σαχλαμάρα καὶ κάθε τι ὀθνεῖο, πιθηκίζοντες ‘ἀριστερούς’ καὶ γλυφείντζουρες εὐρωλιγούρηδες.

Περιφρονῆστε ὅλη τὴν ἀριστεράντζα τῆς Παιδείας,  ὑπουργούς, συμβουλάτορες, ΙΕΠ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ποὺ διαχρονικά, φόρεσαν φακιόλια τῆς βάρβαρης ‘πολυπολιτισμικότητος’ καί ἐφόρμησαν νὰ καταστρέψουν αἰῶνες Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ & Τρόπου βίου, λοιδωροὶ κάθε τι τζιβαερικοῦ, παραχαράκτες τῆς Ἱστορίας, τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἅνάστασής του, πλαστογράφοι τῆς ἑλληνορθόδοξης Μεταφυσικῆς του, σέρνοντες ἀπ’τὴν ψυχή τὰ παιδιά, καθιστῶντας τα ἀνδράποδα στὴν ἕωλη ἀτομικότητα τοῦ νεωτερικοῦ ὑπανθρώπου.


Λοιπόν, ἀκόμα κι ἄν 10 ἑκατομμύρια Ἕλληνες (κι ὄχι μόνο οἱ 300 δικτατορίσκοι) συμφωνοῦν γιὰ Μνημόνια,  Καίσαρες,  παγκοσμιοποιήσεις καὶ διαλύσεις πολιτισμῶν καὶ Ἱερῶν, δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα ἀπόφασης ἐπ’ αὐτῶν. Γιατὶ ἡ χώρα, δηλαδὴ ὁ πολιτισμὸς τῶν Θεῶν, Ἡρώων,  Προγόνων καὶ Πατέρων ἡμῶν, δὲν ἀνήκει οὔτε στοὺς βουλευτές, οὔτε σὲ μᾶς. Ἀνήκει στοὺς Θεοὺς καὶ τοὺς Ἥρωές της, οἱ ὁποῖοι εἶναι, μαζί μὲ τοὺς νεκροὺς καὶ ἀγέννητους, οἱ μονίμως πλειοψηφοῦντες, οἱ μόνοι θέσμιοι κάτοχοι και ἰδιοκτῆτες αὐτῆς τῆς μοίρας - χώρας, κι ἐμεῖς μόνον οἱ, πρόσκαιροι διαχειριστές της.  
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply