«Περί ... ἁγιοποιήσεων»

Γνωρίζετε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Παπισμό, ΔΕΝ ἁγιοποιεῖ κανέναν; Διότι ὅσο ἐνάρετος, ὅσο φιλάνθρωπος, ὅσο ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας κι’ἄν εἶναι κάποιος, αὐτὰ εἶναι αὐτονόητα. Ἐντελῶς αύτονόητα γιὰ ὅποιον θέλει νὰ λέγεται ἄνθρωπος καὶ περιττεύει ἡ ἐγωϊστική ἐπίδειξη ἤ ἐπιβράβευσή τους.

Ὅπως λέγει ὁ Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός  «.. Αγιοποίηση, παρακαλώ να ξεχαστεί ο όρος. Είναι βλασφημία. Δεν υπάρχει αγιο-ποίηση στην Ορθόδοξη, στους αγίου Πατέρες. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τι υπάρχει: αναγνώριση της αγιότητος. Ο Θεός με έκτακτες επεμβάσεις, με λείψανα που ευωδιάζουν, που θαυματουργούν, με τα λείψανα και με τις θεοσημείες αυτές αποδεικνύει την επέμβασή του στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τότε τιμάμε τον υπό του Θεού διατηρηθέντα και αναγνωρισθέντα άγιο...»

Ὅταν στόν, ἐξ ἀντικειμένου ἠθικό αὐτό χῶρο, δὲν ὑπάρχει ἡ ἐξ ἀνθρώπων ἁγιοποίηση, τότε φαντάζει τοὐλάχιστον ἄκομψη, ἡ «ἁγιοποίηση» στόν χῶρο τῆς πολιτικῆς. Διότι ὅσο, ἀναντιρρήτως καταδικαστέα, εἶναι ἡ ἀπόπειρα κατὰ Παπαδήμου, ἄλλο τόσο ἐπικριτέα εἶναι ἡ ἐμετικὴ προσπάθεια μπουγαδοκάναλων, πληρωμένων κονδυλοφόρων, παπαγάλων καὶ πολιτικῶν, νὰ τὸν «ἁγιοποιήσουν».  Ἐξηγοῦμαι:

-Οὐδείς ἐχέφρων καὶ ὁπωσδήποτε κανείς, ποὺ θέλει νὰ λέγεται ἄνθρωπος, ἐπιχαίρει, ἐπικροτεῖ ἤ ὑποστηρίζει τὴν βία κατά οἱουδήποτε. Διότι τό πρόσωπο, τὸ σῶμα, εἶναι ἱερό, κατὰ χάριν Θεοῦ. Αὐτό ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν Ἑλλήνων.

Ἄσκηση λελογισμένης βίας ἔχει ἀνατεθῆ, κατά νόμον καὶ κάτω ἀπό προϋποθέσεις, μόνο στὰ ἐντεταλμένα ὄργανα τοῦ κράτους (καὶ στὶς ἔνοπλες δυνάμεις). Μέ δύο εἰδικές ἐξαιρέσεις, συνταγματικά καλυμμένες, ποὺ εἶναι ἡ νόμιμος ἅμυνα καὶ ἡ ἐπιταγή τοῦ Συντάγματος, ἔναντι οἱουδήποτε καταλύει αὐτό, δηλαδή τὴν δημοκρατία, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν λαϊκή κυριαρχία.

Γιὰ τὴν ἐπιχειρούμενη «Ἁγιοποίηση» Παπαδήμου καὶ μάλιστα ζῶντος (σπολλάτι, ποὺ λέγανε παλιά) ποιά, ἔστω καὶ δευτεροκλασσάτη, θεότης, πλὴν τοῦ Μαμωνᾶ, μπορεῖ νὰ τὴν ὑποστηρίξῃ στὰ σοβαρά; Θυμίζω τρία μόνο ἀμφιλεγόμενα(;) σημεῖα ἀπὸ πολλά:

-Ὡς Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος μᾶς κούφανε διὰ τῆς ἐκκωφαντικῆς σιωπῆς  ὅταν τὴν περίοδο τῆς μεγάλης ληστείας τοῦ λαοῦ διὰ τοῦ χρηματιστηρίου, δηλαδή κυρίως ἀπὸ τὸ 1997, ὅλο τὸ 98, ποὺ κορυφώθηκε καὶ σχεδὸν ὅλο τὸ 1999 δὲν ἐγκάλεσε τόν πρωθυπουργό Σημίτη, τόν ὑπουργό Παπαντωνίου καί τίς τράπεζες, ποὺ ἐπόπτευε(!!!), γιὰ τὴν μέ τίς πράξεις δηλώσεις καὶ ένθαρύνσεις τους, χειραγώγηση, ΕΛΔΕ-ποίηση (!!) τῆς Ἑλλάδος, ἐνθυλάκωση περιουσιῶν ἀπό ἐπιτήδειους καί κατάρρευση τοῦ χρηματιστηρίου. Μόνο στίς 19/09/99, πολύ άργά, πιά, ἔβγαλε μία ἀποστειρωμένη προειδοποίηση. Φυσικά γιά δίωξη καί τιμωρία ἐνόχων κίχ.

-Πάλι ὡς Διοικητὴς καί γιὰ τὴν προσχώρηση στό ευρώ, δὲν εἶπε τίποτε οὔτε ὅταν ἀνατιμήθηκε ἡ δραχμή, στέλνοντας στὰ τάρταρα τὴν ἀνταγωνιστικότητα οὔτε γιὰ τὰ στατιστικά τοῦ Σημίτη καὶ τό παιχνίδι μέ τὰ swaps τῆς Goldman Sachs.  

-Ἄντε  νὰ δεχθοῦμε σκοπιμότητα, ἄγνοια ἤ ἀφέλεια, γιὰ τὰ παραπάνω. Ὅμως κατὰ τὴν θητεία του στὴν ΕΚΤ ὡς ἀντιπρόεδρος, ἀπό  2002 μέχρι  2010, δὲν εἶδε, δὲν ἄκουσε δὲν κατάλαβε τό κόλπο γκρόσσο τῆς Γερμανίας γιὰ ἀφαίμαξη τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἄλλων χωρῶν, μέ μεταφορές ἀσύστολα χρηματοδοτικῶν μπουκωμάτων δημιουργίας ἐλλειμμάτων σὲ ἐκεῖνες καί ταυτόχρονη συμπίεση τῶν μισθῶν της καί κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων της , δλδ ἐσωτερικὴ ὑποτίμηση της;  Ἡ εντολή Μπίσμαρκ γιὰ μεταφορά τοῦ πλούτου τῶν ἄλλων στὴν Γερμανία, διαχρονικά! Στραβομάρα, ἄγνοια ἤ σκοπιμότητα καὶ ἐδῶ; Καὶ δὲν διώχθηκε κανείς!


Συνεπῶς ἐκτὸς τῶν ἄλλων, μήπως σκοπός τῆς, ὐφ ‘ὅλων τῶν μνημονιακῶν, προσπάθεια «ἁγιοποίησης» αὐτῆς, εἶναι, τόσο βολικά, πλυντήριο τῶν δικῶν τους ἁμαρτιῶν; 

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply