Ολόκληρο το νομοσχέδιο με τα μέτρα και τα αντίμετρα που κατατέθηκε στη Βουλή


Ολόκληρο το νομοσχέδιο με τα μέτρα και τα αντίμετρα που κατατέθηκε στη Βουλή
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επικύρωση της συμφωνίας με τους δανειστές.

Το σχέδιο νόμου έχει τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
-------

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


   ----------

 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

----------

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

-----

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

-----

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
  

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply