Δοξαστικό (Μάνος Αχαλινωτόπουλος)

Από το δίσκο του Μάνου Αχαλινωτόπουλου ''Υάκινθος''(1998)
Συμμετέχει ο Χρίστος Χαλκιάς.

Υπερούσιος Ουσία, Άρρητε Λόγε,
Φως άκτιστον, συ Κύριε·
Άφραστον κάλλος, αι Γεννεαί υμνούσι,
εν αμεθέκτω Μετοχή

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply