«Βατοπέδι 8 χρόνια μετά»

Σᾶς τὄχα πῆ τότε, τῷ 2008 (!!), ἀλλά κάποιοι δὲν μὲ πιστέψατε. Ἔ, τώρα ποὺ τέλειωσε, μέ τὴν ἀπαλλαγή ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν κατηγορουμένων, βᾶλτε ἐσεῖς οἱ κάποιοι, ἔστω καί καθυστερημένα , τὴν γκλάβα κάτω καί σκεφθεῖτεεεε!

Τί ἦταν τό Βατοπέδι παρά μιὰ ἀνταλλαγή γῆς, μεταξύ δύο «ὑπηρεσιῶν» τοῦ κράτους! Τό ἕνα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (μονή) ἔδινε στό ἄλλο (Κτηματική Ἑταιρεία Δημοσίου) καί ἔπαιρνε ἀντίστοιχα, χωράφια γιά συγκεκριμένο σκοπό (βλ. κατωτέρω).  Κι’ ὅμως, γι’ αὐτή τήν καθαρά τυπική διαδικασία, βγῆκε ὀχετός ΜΜΕ, πολιτικῶν, διαπλεκόμενων καί δὲν συμμαζεύεται καί θέλησαν, μεταξύ ἄλλων, νὰ «καθαρίσουν» μιά καί καλή μέ τήν Ὀρθοδοξία.

Κατηγόρησαν συλλήβδην τούς ἱερᾶρχες γιά ἅρπαγες. Ἀλλά, γράφαμε, «τους πιάνουμε αδιάβαστους· γιατί οι διοικούντες κληρικοί είναι και άκληροι και ακτήμονες και νομικά πτωχοί». Ἔφτασαν στό σημεῖο νὰ σκίζουν τά ἱμάτιά τους γιά τὰ Χρυσόβουλα καὶ ζητοῦσαν νὰ καταργηθοῦν. Ἐπ αὐτοῦ, τότε, προειδοποιούσαμε χαρακτηριστικά: «αν δεν αναγνωρίζετε χρυσόβουλα, σουλτανικά φιρμάνια και αποφάσεις Ανωτάτων και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων τότε να μας εξηγήσερε γιατί με τις ίδιες νομικές βάσεις η Ελλάδα διεκδικει την περιουσία του Πατριαρχείου που άρπαξαν οι Τούρκοι. Και φυσικά να μας πείτε τι θα γίνει με τα μουσουλμανικά βακούφια και τους μουφτήδες της Θράκης», καί μέ τά πρεσβυγενῆ.

Ξεχνοῦσε ὅλος ὁ διαπλεκόμενος πολιτικός καί δημοσιογραφικός συρφετός, ὅτι τά βυζαντινά χρυσόβουλα τιμοῦσε κι’ὁ Σουλτάνος στόν ὁποῖο κατακτητικῷ δικαίῳ «ἀνῆκε» ὅλη ἡ ἐπικράτεια, πλὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν (καί ἀντίστοιχα βακουφικῶν) κτημάτων καί ἐκείνων ποὺ μέ φιρμάνια παρεχωροῦντο ἀπὸ τὶς ὀθωμανικές, αιγυπτιακές καί λοιπές ἀρχές ἤ ἐκείνων ποὺ ἐπισήμως οἱ κύριοί τους χάριζαν στήν ἐκκλησία, διασώζοντάς τα, μαζί μέ τὴν ... "ψυχή" τους, ἀπὸ τὸ ... «χέρι» τοπικῶν, ἰδίως, ὀργάνων.

Ἡ ὑπόθεση Βατοπεδίου, ἡ ὑπόθεση Πυρκαϊῶν, ἡ ὑπόθεση Vodafone, ἡ ὑπόθεση  Δεκεμβριανῶν 2008, ἦταν ὅλες ὑποκινούμενες ἀπὸ διαπλεκόμενους στὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο, τὴν Τουρκία, τὴν ΕΕ, τὶς ΗΠΑ, ποὺ δὲν γούσταραν τό ΟΧΙ στό σχέδιο ΑΝΑΝ, δὲν γούσταραν ἀγωγούς φυσικοῦ ἀερίου ἀπό Ρωσσία, δὲν γούσταραν τό "βέτο" (μή άποδοχή συζήτησης) στὸ ΝΑΤΟ γιά τά Σκόπια, δὲν γούσταραν ἔλεγχο τῶν ΜΜΕ μέ βασικούς μετόχους καὶ γενικά δὲν γούσταραν ὅσους δὲν κάθονταν στά τέσσερα!

Εἰδικά τό Βατοπαίδι ἦταν μιά πρόβα ἐπιρροῆς ὑποκινούμενων μπουγαδοκάναλων στό πόπολο, μέ τό ἀζημίωτο, ποὺ ἐπανελήφθη πανομοιότυπα μέ τά μνημόνια, τίς οἱμωγές καί κραυγές ἐνάντια σέ ἐθνικό νόμισμα, δηλαδή ἐνάντια στήν ἐθνική κυριαρχία καὶ υπόσταση.

Εἶχε ὅμως καί μιά ἄλλη, ἄγνωστη ἐν πολλοῖς, διάσταση. Τό ὅτι τό ΝΠΔΔ τό Βατοπέδι, ἡ ἐκκλησία, στίς γαῖες ποὺ θὰ ἔπαιρνε, σκόπευε νὰ δημιουργήσῃ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο (πρότυπο, κατά τὰ ἀντίστοιχα σέ Εὐρώπη καί ΗΠΑ πχ Leuven, Notre Dame, Georgetown). Πανεπιστήμια Ποιότητος κι’ὄχι χαβαλέ. Καί παρά τά ἀναρρίθμητα προσκόμματα ΚΑΣ καί περιβαλλοντικά (!!), τό θέμα προχωροῦσε. Ἔ, ἦταν καιρός γιά «δυναμική», δηλαδή γκαιμπελική ἐπίλυση τοῦ θέματος.


Τί ἔπρεπε νὰ κάνῃ ὁ ΚΚ, ποὺ κινδύνευε καί ὁ ἴδιος ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων φἀνηκε; Εὔκολη ἀπάντηση. Νὰ μὴν ἀναλάβῃ καμμία πολιτική εὐθύνη καί νὰ καταδείξῃ ὄλους τούς συκοφάντες. Ὅμως,  δυστυχῶς, δὲν εἶχε ἰσχυρό πυρῆνα στελεχῶν, ποὺ θὰ ἔβαζε πλάτη, νὰ κρατήσῃ ἀντίσταση καὶ νὰ συντονίσῃ τόν Λαό μαζί. Ἁπλῶς προσπάθησε νὰ μὴν διαλυθῆ τό πᾶν, ζητῶντας ἀπὸ τὰ κόμματα (ἄν εἶναι δυνατόν, ἀπό δαῦτα, στήριξη γιά τά συγκεκριμένα. Καί τοῦ ἀρνήθηκαν. Τὸ σφᾶλμα εἶναι ὅτι στό μνημόνιο, δὲν βγῆκε νὰ πῇ δυό σταρᾶτες κουβέντες ἤ ἔστω νά ... ἀσθενήσῃ στίς ψηφοφορίες. Τὰ ὑπόλοιπα τά ξέρετε! 
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply