Περί Παιδείας Ξανά καί Ξανά

Ὁ λόγος, ποὺ θεωροῦμε τὴν κατάσταση τὴς Ἐκπαίδευση, ὡς τό μοναδικό κατά προτεριότητα πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ὅτι χωρίς στοχευμένη καί ὑπηρετούμενη ἀπὸ ὅλους Ἐκπαίδευση, ἡ ὕπαρξη τῶν Ἑλλήνων ὡς κοινωνία διαγράφεται κατάμαυρη ἤ, στὴν καλύτερη περίπτωση, θὰ προσομοιἀζῃ ἐκείνης τῶν σαλιγκαριῶν.

Σὲ τμῆμα ΑΕΙ, διεξήχθη στούς νεοεισαχθέντες, στατιστική ἔρευνα. Σημειωτέον ὅτι μπῆκαν μέ βαθμούς πάνω ἀπό μέτριους καί σὲ κάθε περίπτωση πάνω ἀπό τήν βάση. Τὰ ερωτήματα ἀφοροῦσαν γενικές γνώσεις, ποὺ διδάσκονται στό δημοτικό καί στό γυμνάσιο καί ποὺ θεωροῦνται ἐκ τῶν .. οὐκ ἄνευ. Κι’ ὅχι μόνο ἀπὸ πλευρᾶς τεχνικῶν γνώσεων, ἀλλά καί γενικώτερης Παιδείας, ποὺ διαμορφώνει ψυχισμό καί συγκροτεῖ πολῖτες. Παραθέτω ὁρισμένες ἐξ αὐτῶν, ἐνδεικτικά, καθὼς καί ἀπαντήσεις ποὺ δόθηκαν (ἡ πλήρη ἀνάλυση θὰ σταλῇ σάν μποναμᾶς στό ὑπουργό ἐν ὄψει ... ἀποφάσεων, μόνιμα ἴδιου .. βεληνεκοῦς μέ τίς προηγούμενες:

Στό τί εἶναι ἤ τί θυμίζουν μερικά ὀνόματα (διδασκόμενα) σταχυολογῶ ἀπαντήσεις: 
-Γιάννης Ἀγιάννης: κυμάνθηκαν μεταξύ «δέν γνωρίζω» ἕως «παρατσούκλια στό χωριό» καί ἡ πιό κοντά στήν σωστή, ὅτι εἶναι  ... «ἐγκληματίας»!!!
-Γκάντι: ἐδῶ ἐκτός τοῦ μόνιμου δέν ξέρω, οἱ ἀπόψεις διϊστανται ἀνάμεσα στήν «τέχνη», ἴσως λόγῳ ἀντήχησης ὀνόματος καί στὴν «εἰρήνη» μιά καί κάθε μέρα εἶναι κάπου ἀφιερωμένη!
-Ὅ οἰκονομολόγος Κεϋνς, μετουσιώθηκε στήν γνωστή γευστική κυπριακή μπύρα «κέο».
-Δέν γλύτωσαν Σουμάν καί Καρλομάγνος, ποὺ πῆγαν ἄπατοι κι ἀγνώριστοι. Καὶ γιὰ τὴν καλή μας ΕΚΤ, ἀποδείχθηκε πὼς 8 χρόνια κρίσης καὶ ἄμετρης τηλεμπουγάδας δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐντυπωθῇ ὅτι αὐτὴ εἶναι πού κόβει τά εὐρώ. Κυριολεκτικά καὶ μεταφορικά!

Στὴν συντακτική ἀνάλυση, μεταξύ ἄλλων,  “διαπιστώνουμε ”  ὅτι:
-τό  «αγαπούσα» εἶναι ἀόριστος μιά καί πιό .. παρατατικό, φαινόταν τό φρικιαστικό «ἀγάπαγα».
-Κι’ὅσο γιά τό ὑποκείμενο τοῦ φαίνεται, στό «Φαίνεται ὅτι θὰ βρέξει αύριο τό βράδυ», ἔγινε ὁ κακός χαμός. Ἁπό τό εἶναι ρῆμα χωρίς υποκείμενο (!!!) μέχρι ποὺ ἐπιστρατεύθηκε ὁ ... καιρός! Κι’ ἔτσι ἔμεινε ἀφανέρωτο τὸ ὅτι θὰ βρέξῃ αὔριο βράδυ.

Ἄν σκεφτοῦμε ὅτι ἴσως τὰ ελληνικά, ἡ γραμματική,τό  συντα(χ)τικό, ἡ ἱστορια, τὰ οἰκονομικά δὲν εἶναι τό φόρτε τους, τότε στὴν πχ Πληροφορική, ὁ «Τοῦρινγκ» καί τό ὁμώνυμο τέστ του εἶναι προφανῶς ἀνύπαρκτα γιὰ τούς ἐρωτώμενους!

Στὴν ἰχνογράφηση μιᾶς εὐθείας σὲ μιλιμετρέ μάλιστα χαρτί ποὺ δὲν εἶναι ἀκριβῶς καί Ἀστροφυσική, ἀλλά διδάσκεται στό δημοτικό, ἄς μὴν ἀναφερθοῦμε καλύτερα. Γιά τὸ τί σημαίνουν, ὅμως, τὰ καθημερινῆς χρήσεως μαθηματικά σύμβολα σ, Σ, π, Π, ἡ κατάσταση ἐγγίζει πλέον τὰ ὅρια τοῦ κλαυσίγελου.

Στὴν Φυσική ἡ κατάσταση περιεπλάκη. Ἀφοῦ στό τί ἀφορᾶ ὁ 1ος  νόμος τῆς Θερμοδυναμικῆς («διατήρηση ἐνέργειας») ἡ ἀπάντηση ὅτι αφορᾶ τόν ... Νεύτωνα καί τήν βαρύτητα, μᾶς ἐπιτρέπει ταξίδι στόν ..χρόνο, ἀφοῦ ὁ Νεύτων ζεῑ τόν 17ο αί. ἀλλά διατυπώνει νόμο τοῦ 19ου.!!
Στίς ὑπόλοιπες πενῆντα τόσες έρωτήσεις, γενικές καί ειδικές, δὲν διέφεραν πολύ τά ευρύματα. Φυσικά οἱ μόνοι ποὺ δὲν φταῖνε εἶναι τά παιδιά, ἐάν οἱ ὑπουργοί ἀσχολοῦνται με τα διαλείμματα τοῦ νηπιαγωγείου καὶ μέ φληναφήματα τοῦ στύλ «ψηφιακό σχολεῖο» (σὰν νὰ  λέμε ὅτι παλιώτερα εἴχαμε ἀναλογικό, προτζεχτορικό ἤ βιντεακό σχολεῖο δηλαδή;).


Διερωτῶμαι, πάντως, πῶς μποροῦν ὁ ἑκάστοτε ὑπουργός Παιδείας, ἡ ἀνώτερη (μόνο γιά το επίδομα θέσης ἐνδιαφερομένη) ὑπαλληλία, τό δῆθεν Παιδαγωγικό (τρομάρα του) Ἰνστιτοῦτο καί οἱ δασκαλοκαθηγητᾶδες, νὰ κοιμοῦνται μακαρίως, ἀντί νά στριφογυρνοῦν στίς θέσεις τους; Κάπου ἐδῶ, ὁ Σουρῆς εὐστοχεῖ λέγοντας: «γιὰ τὰ πρωτεῖα ξεψυχᾷ κάθε Ρῳμιὸς λεβέντης, μόνον αὐτὸς πρωθυπουργός, μόνον αὐτὸς ἀφέντης». Καὶ δή .. ἱεραρχικῶς!!
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστικὴ τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply