Πινακίδα βυζαντινής εποχής βρέθηκε σε κατασκευή οδού / Byzantine-era tablet found in road construction

(Φωτογραφία: DHA)


(Πρακτορείο Ειδήσεων Dogan)

Μία πέτρινη πινακίδα της βυζαντινής περιόδου βρέθηκε κατά τη διάρκεια διάνοιξης οδού στην κεντρική επαρχία της Ανατολίας Καραμάν, στην περιφέρεια Ερμενέκ.

Ανακαλυφθείσα στο χωράφι του αγρότη Αλί Μποζτοπράκ, η πινακίδα περιέχει ένα ελληνικό μήνυμα που αναφέρει: "Χαίρε φίλε. Είθε να λάβεις τα διπλά από όσα εύχεσαι για μένα." καθώς και τις λέξεις "προάστειον-τοποθεσία". Η πινακίδα μεταφέρθηκε στους υπευθύνους του μουσείου για εξέταση.

"Η επιγραφή είναι μία διεύθυνση και ξεκινά με μία γνωστή προσευχή που λέγεται και στις μέρες μας" δήλωσε ο ακαδημαϊκός Μεχμέτ Αλκάν του Τμήματος Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Καραμάνογλου Μεχμέτ Μπέυ.

"Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υπόλοιπες λέξεις, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για εγγραφή ιδιοκτησίας. Η λέξη "προάστειον" χρησιμοποιείται γενικά για να δηλώσει τα προάστεια στις αρχαίες πηγές. Από την εποχή της ύστερης αρχαιότητας, η λέξη αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται για πλούσιους γαιοκτήμονες. Η λέξη "τοποθεσία" χρησιμοποιείται για να ορίσει έναν φανταστικό τόπο που δεν υπάρχει. Βλέπουμε επίσης αυτή τη λέξη σε εμπορικά έγγραφα που ανακαλύφθηκαν στην Αίγυπτο, με την έννοια της μεγάλης χώρας και περιοχής. Οπότε, η περιγραφή δηλώνει ότι ένα πλούσιο άτομο είχε περιουσία εδώ", σημείωσε.

"Με αυτή την έννοια, η επιγραφή μπορεί να παράσχει μία συμβολή σε επιστημονικές εργασίες με θέμα την εποχή της ύστερης Αρχαιότητας και την οικονομία της βυζαντινής περιόδου. Επίσης, μπορεί να παράσχει πληροφορίες για την οικονομία και την κοινωνική δομή της Γερμανικοπόλεως [Ερμενέκ], μίας από τις μεγαλύτερες πόλεις στην περιοχή της Ισαυρίας", είπε.

Ο Αλκάν επεσήμανε επίσης ότι μία παρόμοια προσευχή είχε ανακαλυφθεί στην επαρχία Ικονίου της κεντρικής Ανατολίας.


(Hurriyet Daily News, 06.09.2016)*****************

Byzantine-era tablet found in road construction

A Byzantine-era stone tablet has been found during road construction in the Central Anatolian province of Karaman’s Ermenek district. 

Discovered in the field of farmer Ali Boztoprak, the tablet features a Greek message that says: “Hello, friend. May you receive twice that of which you wish for me,” as well as the words “proastion – topothesia.” The tablet was delivered to museum officials for examination. 

“The inscription is an address and starts with a familiar prayer that is also said today,” said Karamanoğlu Mehmet Bey University Classical Archaeology Department academic Mehmet Alkan. 

“Considering the other words, we can say that it is an inscription of property. The word ‘proastain’ is generally used for suburbs in ancient resources. From the late ancient age, this word began to be used for landholding rich people. The word ‘topothesia’ was used to define an imaginary place that does not exist. We also see this word in commercial documents unearthed in Egypt, meaning big land and region. So the inscription states that a rich person had property here,” he said.

“In this sense, the inscription may provide a contribution to scientific works on the late ancient age and the Byzantine-era economy. Also, it may provide information about the economy and social structure of Germanikopolis [Ermenek], one of the largest cities of the Isauria region,” he said.

Alkan also noted that a similar prayer had been found in the Central Anatolian province of Konya.

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αλέξανδρος Ντάσκας είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply