Γραμματεία Προγράμματος: Ανοιχτή πρόσκληση για εμπειρογνώμονες

Η Νέα Δημοκρατία αναζητεί υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες για τη στελέχωση των ομάδων εργασίας που θα διαμορφώσουν το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό ακαδημαϊκό τίτλο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, υψηλή επικοινωνιακή δεξιότητα και να έχουν:

                Τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής
                Πραγματοποιήσει ή συντονίσει σχετικές έρευνες πολιτικής
                Συμβουλευτική εμπειρία προς το ελληνικό ή άλλα κράτη

Προτεραιότητα για την επιλογή θα έχουν όσοι εκπληρώνουν σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια.

Η εργασία τους θα περιλαμβάνει:

                Τη συμμετοχή σε θεματικές ομάδες εργασίας
                Την εκπόνηση προγραμματικών θέσεων
                Τη συγγραφή κειμένων που θα συμπεριληφθούν στο τελικό παραδοτέοΗ εργασία θα είναι σε εθελοντική βάση και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν 8-10 ώρες την εβδομάδα σε αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τη συμπλήρωση της φόρμας που ακολουθεί.  Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό, αναφορά σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο εξειδίκευσης, καθώς και κείμενο 500 λέξεων που να αιτιολογεί το ενδιαφέρον τους.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 23 Φεβρουαρίου 2016.
H φόρμα συμμετοχής βρίσκεται εδώ.

(Νέα Δημοκρατία)

Πηγή: http://nd.gr/empeirognomones

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αλέξανδρος Ντάσκας είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply