Οι βουλευτές των Ποδέμος παραιτούνται από το βοήθημα μετεγκατάστασης των 1.000 ευρώ / Los diputados de Podemos renuncian a 1.000 euros de ayuda para alojamiento

Το Συμβούλιο των Πολιτών της Επικρατείας των Ποδέμος

* Εισπράττουν ένα μέγιστο 850 ευρώ, αν και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.820 ευρώ

* Εσωτερικός κανονισμός θεσπίζει την άρνηση των "προνομίων", η οποία εκτείνεται από τον περιορισμό της βουλευτικής αποζημίωσης μέχρι την άρνηση της επιδότησης για ταξί και ίντερνετ

* Αντιθέτως, θα δεχθούν τα iPad και iPhone


Λίγο πριν αναλάβουν καθήκοντα στην Βουλή, η επιτροπή πολιτικής διεύθυνσης των Ποδέμος θέσπισε χθες κανονισμό παραίτησης από προνόμια, την οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλοι οι βουλευτές, και που εκτείνεται από την ανακοινωθείσα μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης μέχρι την παραίτηση από την επιδότηση για την γραμμή Ίντερνετ καθώς και για κάρτα διαδρομών με ταξί αξίας 3.000 ευρώ. 

Στην πρώτη και μαραθώνια σύγκλήσή του μετά τις γενικές εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου, η οποία διήρκεσε από τις 11:00 μέχρι τις 20:00 το Συμβούλιο των Πολιτών της Επικρατείας αποφάσισε ότι όλοι οι βουλευτές του υποχρεούνται να αρνηθούν μία σειρά από προνόμια, για να αποτελέσουν παράδειγμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο περιορισμός ενός βοηθήματος που λαμβάνουν όλοι οι κοινοβουλευτικοί που έχουν την κατοικία τους εκτός Μαδρίτης και οι οποίοι πλέον πρέπει να βρουν μία κατοικία για να αναλάβουν καθήκοντα στη Βουλή. Επιπλέον, το κόμμα του Πάμπλο Ιγκλέσιας καθόρισε ότι θα λαμβάνουν μόνο 850 ευρώ τον μήνα, ενώ το βοήθημα για την μετεγκατάσταση ανέρχεται σε 1.823 ευρώ μηνιαίως.

Το βοήθημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης ως προς την μείωση  και την προσαρμογή των δημοσίων εξόδων, διότι ορισμένοι βουλευτές είχαν μόνιμη κατοικία επί αρκετό χρονικό διάστημα στη Μαδρίτη, ωστόσο εκλέγονταν σε άλλες επαρχίες. 

Επιπλέον, η αποζημίωση των 69 βουλευτών των Ποδέμος θα ανέρχεται στο τριπλάσιο του κατώτατου μισθού (648 ευρώ), το οποίο μεταφράζεται σε 14 καταβολές των 1945,80 ευρώ για τον καθένα, κάτι που ισχύει και για όλους τους δημοσίους εκπροσώπους του σχηματισμού. 

Tα ποσά που υπολείπονται δεν συνιστούν πραγματική ελάφρυνση των δημοσίων εξόδων, καθώς προορίζονται για την οργάνωση ή για κοινωνικά προγράμματα όπως το σχέδιο Ώθηση (Impulsa) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

Θα κρατήσουν τα iPad και τα iPhone


Από την άλλη πλευρά, τα μέλη των Ποδέμος θα κρατήσουν τα iPad και τα iPhone που θα παραλάβουν όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, τα οποία, όπως αναφέρει το κόμμα, έχουν ένα ειδικό σύστημα ασφαλείας. 

Αντιθέτως, θα παραιτηθούν από τις "συντάξεις και άλλες χρηματικές ενισχύσεις για πρώην κοινοβουλευτικούς" καθώς και από μία κάρτα αξίας 3.000 ευρώ για τις μετακινήσεις με ταξί. Θα παραιτηθούν επίσης και από την πληρωμή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. 

Σε ένα ανακοινωθέν τους, οι Ποδέμος υπογραμμίζουν ότι τα μέτρα αυτά συμβολίζουν "την προσπάθεια να οικοδομηθούν θεσμοί κοντά στις συνθήκες ζωής των πολιτών και οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιούνται για την επιδαψίλευση προνομίων, καθώς και την δέσμευσή τους στη διαφάνεια". 

Συναντήσεις με τους συνεργαζομένους


Από την άλλη πλευρά, μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης, η διέυθυνση των Ποδέμος θα ξεκινήσει έναν γύρο συζητήσεων με τους συνεργαζόμενους πολιτικούς φορείς, ξεκινώντας με τους υποψηφίους της Καταλωνίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν σήμερα καθήκοντα στο Κοινοβούλιο και παρουσιάζονται δημοσίως ενώπιον των Μέσων Ενημέρωσης με τον ηγέτη τους Χαβιέ Ντομενέκ ως επικεφαλής. 

Επίσης, ο Πάμπλο Ιγκλέσιας θα συναντηθεί τις επόμενες ώρες με εκπροσώπους των Barcelona en Comu (Βαρκελώνη από Κοινού), Compromis (Συμβιβασμός), ICV, Anova, Esquerda Unida (EUiA / Ενωμένη Αριστερά) και Equo. Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας των Ποδέμος θα έχει συνάντηση σε ημερομηνία και ώρα που δεν έχει ανακοινωθεί με τους βουλευτές του κόμματος.

Με όλα αυτά, οι Ποδέμος εισέρχονται τις επόμενες ημέρες στην κοινοβουλευτική κανονικότητα. Πρώτα θα λάβουν κατοχή των εγγράφων των βουλευτών -μερικοί έχουν ηδη λάβει, μεταξύ αυτών όμως λείπουν ο Ιγκλέσιας και άλλα βασικά στελέχη- και, σε δεύτερο χρόνο, θα καθορίσουν γύρους διαλόγου με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις για τον σχηματισμό του Προεδρείου της Βουλής. Υπεύθυνες για την διενέργεια αυτών των επαφών είναι η Καρολίνα Μπεσκάνσα και η Αουξιλιαδόρα Ονοράτο, οι οποίες είχαν ήδη το προηγούμενο Σάββατο μία πρώτη επαφή με τον δημοφιλή Ραφαέλ Χερνάνδο.

(El Mundo, 04.01.2016)


************

Los diputados de Podemos renuncian a 1.000 euros de ayuda para alojamiento


Cobrarán un máximo de 850 euros al mes pese a que la cuantía asciende a 1.820

 Un reglamento interno establece las renuncias a los 'privilegios', que van desde limitar el salario a rechazar la subvención de taxis e internet

 En cambio, se quedan el iPad y el iPhoneA punto de recoger sus actas en el Congreso, el comité de dirección política de Podemos estableció ayer en un reglamento las renuncias a las que tendrán que someterse todos los diputados, que van desde la anunciada limitación del salario al rechazo del pago de la línea de internet en casa o la tarjeta de 3.000 euros para taxis.
En su primera y maratoniana reunión después de las elecciones generales del 20 de diciembre, que duró desde las 11.00 a las 20.00 horas, el Consejo Ciudadano Estatal fijó que todos los diputados deben renunciar a una serie de "privilegios"para dar ejemplo. Entre ellos está aplicarse una limitación de la ayuda que reciben todos aquellos parlamentarios que tienen su residencia fuera de Madridpero que tienen que encontrar ahora un alojamiento para trabajar en el Congreso. Pues bien, el partido de Pablo Iglesias ha establecido que sólo se cobren unos 850 euros al mes, pese a que la ayuda para alojamiento y manutención asciende a los 1.823 euros mensuales.
Este complemento estuvo hace dos años en el ojo del huracán al calor de los recortes y los ajustes del gasto público porque la recibían algunos diputados con vivienda estable desde hace tiempo en Madrid pero que habían sido elegidos por otras provincias.
Asimismo, el sueldo de los 69 diputados de Podemos será de un máximo de tres salarios mínimos (648 euros), esto es, 14 pagas de 1.945,80 euros cada una, como ocurre con todos los representantes públicos de la formación. 
Todo ese dinero no supone un ahorro real del gasto público, pues se destina a la organización o a proyectos sociales como el plan Impulsa, que ayuda a los emprendedores.


Se quedan los iPad y los iPhone


Por otra parte, los miembros de Podemos se quedarán el iPad y el iPhone que reciben todos los diputados del Congreso ya que, dicen en el partido, vienen con unos sistema de seguridad específicos.
En cambio, también renunciarán a "las pensiones y otras prestaciones económicas para ex parlamentarios", así como a la tarjeta de 3.000 euros para desplazamientos en taxi. También se rechaza el pago de la línea de internet.
En un comunicado, Podemos señaló que con estas medidas demuestra "su empeño de construir unas instituciones cercanas a las condiciones de vida de la ciudadanía, y que no sirvan para la consolidación de privilegios, así como su compromiso con la transparencia".

Reuniones con los socios

Por otra parte, entre este lunes y este martes, la dirección de Podemos abrirá una ronda de conversaciones con sus socios, empezando por la candidatura catalana, que hoy recogerá sus actas en el Congreso y se presentará públicamente ante los medios de comunicación con su líder, Xavier Domènech, a la cabeza.
Así, Pablo Iglesias se verá en las próximas horas con representantes de Barcelona en Comú, Compromís, ICV, Anova, Esquerda Unida (EUiA) y Equo. Asimismo, el secretario general de Podemos mantendrá un encuentro, todavía sin fecha ni hora anunciada, con los diputados electos de su partido.

Con todo, Podemos entrará en los próximos días en la normalidad parlamentaria. Primero tomando posesión de las actas de diputados -algunos ya lo han hecho, aunque faltan Iglesias y los principales dirigentes- y, segundo, estableciendo rondas de diálogo con otras fuerzas políticas para la configuración de la Mesa del Congreso. Las encargadas de entablar esos contactos son Carolina Bescansa y Auxiliadora Honorato, que ya tuvieron el pasado sábado una primera toma de contacto con el popularRafael Hernando.

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αλέξανδρος Ντάσκας είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply