Αντίο στον Τζιάννι Μποναντόνα, τον πατέρα της χημειοθεραπείας

Μαζί με τον Ουμπέρτο Βερονέζι και τον Σίλβιο Μονφαρντίνι, ήταν οι πρόδρομοι μίας νέας στρατηγικής αντιμετώπισης του καρκίνου, σε εποχές που ήταν μία ανίατη ασθένεια.
Έφυγε ένας μεγάλος της ιταλικής Ιατρικής και όχι μόνο, καθώς αναγνωρίζεται από όλους ως ο πατέρας της χημειοθεραπείας, σε εποχές -ήταν κατά τη δεκαετία του '70- υπήρχε μόνο η διαλυτική χειρουργική προσέγγιση στον όγκο, η οποία προφανώς μπορούσε να απαλλάξει μόνο έναν ασήμαντο αριθμό ασθενών από την ασθένεια. Οι περισσότεροι, μετά τη διάγνωση της "ανίατης νόσου", ήταν προορισμένοι να καταδικαστούν σε θάνατο, παρά να διαγνωσθούν με μία πιθανότητα ίασης.

 Ο Τζιάννι Μποναντόνα γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1934, και αποφοίτησε από την Ιατρική και Χειρουργική το 1959. Μεταξύ του 1961 και του 1964 ήταν ειδικευόμενος στο Memorial Sloang Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης και το 1976 έγινε διευθυντής της Διεύθυνσης Ιατρικής Ογκολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Ογκολογίας στο Μιλάνο.  όπου μαζί με συναδέλφους που διαμόρφωσαν την Ιστορία της Ογκολογίας, ανάμεσά τους τον καθηγητή Βερονέζει, ανέπτυξε το πρώτο πρωτόκολλο χημειοθεραπείας με βάση την αδριαμυκίνη, που δοκιμάστηκε στη συνέχεια σε συνδυασμό με άλλες δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα, όπως η βλεομυκίνη και η επιρουβικίνη. Στη νόσο του Χότζκιν, 40 χρόνια μετά, ο συνδυασμός του των φαρμάκων γνωστών ως ABVD (αδριαμυκίνη, βλεομυκίνη, βνβλαστίνη και δακαρβαζίνη) εξακολουθείται να θεωρείται ο "χρυσός κανόνας", η πρώτη επιλογή θεραπείας.

Η Ιατρική καταγράφει τον καθηγητή Μποναντόνα για αυτές τις εμπνεύσεις του, για τις 550 επιστημονικές δημοσιεύσεις του αλλά και γιατί ήταν ο πρώτος που εισήγαγε στην Ιταλία την μεθοδολογία των ελεγχόμενων κλινικών μελετών στην ιατρική ογκολογία. 

Για την έρευνά του στην νόσο του Χότζκιν, η επιτροπή του Διεθνούς Συμποσίου για τη Νόσο του Χότζκιν της Κολωνίας (Γερμανία) καθιέρωσε το "Gianni Bonadonna Hodgkin's Disease Lecture", ένα βραβείο επιφανές για επιστήμονες που εργάζονται σε αυτό τον τομέα. Άλλη μία σημαντική διεθνής αναγνώριση για τις μελέτες του πάνω στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική χημειοθεραπεία είναι το "Gianni Bonadonna Breast Cancer Award and Lecture", το οποίο θεσπίστηκε το 2007 από την Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας. Η πρώτη κλινική δοκιμή για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού CMF (κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη και φθοροουρακίλη) ως μετεγχειρητική επικουρική θεραπεία σε καρκινώματα του μαστού με υψηλό κίνδυνο υποτροπής που χρονολογείται από το 1973, αποδεικνύει ότι κατά τα έτη αυτά έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό θνησιμότητας εξαιτίας του καρκίνου του μαστού, και είναι μία θεραπεία που εξακολουθεί να εφαρμόζεται.  

Ιδρυτής και Πρόεδρος του "Ιδρύματος Μιχαήλ Άγγελος, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την προώθηση της μελέτης και της θεραπείας του καρκίνου", του οποίου κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας, εθνικής και διεθνούς, για τη διενέργεια κλινικών μελετών και συναφών βιολογικών ερευνών, οι οποίες συμβάλλουν τόσο στον ακριβέστερο χαρακτηρισμό του πεδίου εφαρμογής νέων μορφών θεραπείας, όσο και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται για τον προγραμματισμό νέων και καινοτόμων θεραπευτικών εφαρμογών, όσο και στη διαρκή εκπαίδευση των ιατρών στο πεδίο της ογκολογίας, ο καθηγητής Μποναντόννα είχε λάβει πολλά εθνικά και διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου "Richand and Hinda Rosenthal Foundation" το 1982, το βραβείο "David Karnofsky" της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας το 1989, το "Μετάλλιο της Τιμής" της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (1991), το βραβείο "Steiner" το 1992, το βραβείο "Bristol-Myers Squibb", το βραβείο "General Motors" και το "Ambrogino d' Oro" του Δήμου του Μιλάνου, το 1993, το "Clinical Research Award" της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Αντικαρκινικών Εταιρειών το 1995, το 1999 το "Βραβείο Διακεκριμμένης Συμβολής για Επιστημονικό Επίτευγμα" της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Οντολογίας και το "Breast Cancer Award" του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ογκολογίας , το 2003 το "1ο Χρυσό Βραβείο του Σανκτ Γκάλλεν για τον Καρκίνο", καθώς και το "Premio Internacional de Oncologia Duque de Badajoz della Fundacion para la Investigacion y Formacion en Oncologia".   

(Rai News, 07.09.2015)* * *  * * * *  * *

SALUTE ADDIO A GIANNI BONADONNA, PADRE DELLA CHEMIOTERAPIA Assieme a Umberto Veronesi e Silvio Monfardini, furono i rivoluzionari precursori di una nuova strategia di attacco al cancro, in tempi in cui era un male incurabile 

Se ne è andato un grande della medicina italiana e non solo, da tutti riconosciuto come il padre della chemioterapia, in tempi - erano gli anni 70- in cui contro il tumore esisteva solo l'approccio chirurgico demolitivo, che ovviamente riusciva a strappare alla malattia un numero non significativo di malati. La maggior parte, dopo la diagnosi del "male incurabile" erano destinati ad una sentenza di morte, più che ad una diagnosi con possibilità di cura. Gianni Bonadonna era nato a Milano nel 1934, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1959. Tra il 1961 ed il '64 fece un tirocinio al Memorial Sloang Kettering Cancer Center di New York, nel 1976 divenne Direttore della Divisione di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove assieme a colleghi che hanno fatto la storia della oncologia, tra tutti il prof. Veronesi, mise a punto il primo protocollo chemioterapico, a base di adriamicina, sperimentata in seguito in combinazione con altri principi attivi ancor oggi utilizzati, come la bleomicina e l'epirubicina. Sulla malattia di Hodgkin, a distanza di 40 anni, la sua combinazione di farmaci nota come ABVD (adriamicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina), è ancora considerata "gold standard", la prima scelta nelle cure. La medicina ricorderà il professor Bonadonna per queste intuizioni, per le 550 pubblicazioni scientifiche, ma anche per essere stato il primo ad introdurre in Italia la metodologia degli studi clinici controllati in oncologia medica. Per le sue ricerche sull'Hodgkin, il Comitato dell’International Symposium on Hodgkin’s Disease di Colonia (Germania) ha istituito la ‘Gianni Bonadonna Hodgkin’s Disease Lecture’ un premio prestigioso per ricercatori che lavorano in questo campo. Un altro importante riconoscimento internazionale per gli studi sulla chemioterapia pre e post operatoria, è il 'Gianni Bonadonna Breast Cancer Award and Lecture’ istituito nel 2007 dalla American Society of Clinical Oncology ha istitutito nel 2007: il primo studio clinico per valutare l'efficacia della combinazione CMF (ciclofosfamide, methotrexate e fluorouracile) quale trattamento postoperatorio adiuvante nei carcinomi mammari ad alto rischio di ripresa di malattia risale al 1973, in questi anni ha dimistrato di ridurre significativamente il tasso di mortalità per carcinoma mammario, è una terapia ancor oggi applicata. Fondatore e Presidente della "Fondazione Michelangelo, organizzazione no profit per l'avanzamento dello studio e della cura dei tumori" i cui scopi principali sono di favorire la cooperazione, nazionale e internazionale, per la conduzione di studi clinici e ricerche biologiche correlate che contribuiscano sia alla migliore caratterizzazione dell'ambito nel quale applicare nuove terapie, sia all'interpretazione dei risultati ottenuti per programmare nuove e innovative applicazioni terapeutiche, sia l'educazione permanete dei medici in campo oncologico, il prof. Bonadonna ha ricevuto varie onorificenze nazionali ed internazionali, tra le quali il premio "Richard and Hinda Rosenthal Foundation" nel 1982; il premio "David Karnofsky" dell’American Society of Clinical Oncology nel 1989; la "Medal of Honor" dell'American Cancer Society (1991); il premio "Steiner" nel 1992, il premio "Bristol-Myers Squibb", il premio "General Motors" e l'"Ambrogino d'oro" del Comune di Milano nel 1993; il "Clinical Research Award" della Federation of European Cancer Societies nel 1995; nel 1999 il "Distinguished Service Award for Scientific Achievement" dell'American Society of Clinical Oncology e il "Breast Cancer Award" dell'Istituto Europeo di Oncologia, nel 2003 il ‘1st St. Gallen Golden Cancer Award’ e il ‘II Premio Internacional de Oncología Duque de Badajoz della Fundacion para la Investigación y Formación en Oncología’.  

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αλέξανδρος Ντάσκας είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply