Συζητήθηκε στο ΣτE η υπόθεση «δήλωσης στατιστικού απορρήτου» που επέβαλε ο διωκόμενος πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ


Συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το θέμα της «δήλωσης στατιστικού απορρήτου» που επέβαλε ο διωκόμενος πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ...
Ανδρέας Γεωργίου, στους υπαλλήλους της υπηρεσίας, οι οποίοι απειλούνται με εξοντωτικά πρόστιμα, αν καταθέσουν στοιχεία για την υπόθεση του ελλείμματος ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ειδικότερα, στο Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια την πάρεδρο Χάιδω Ευαγγελίου, συζητήθηκε η αίτηση (προσφυγή) του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση του Ανδρέα Γεωργίου που υποχρεώνει όλους τους εργαζόμενους να υπογράψουν «Δήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου».
Η επίμαχη δήλωση, αναφέρει – μεταξύ άλλων – ότι απαγορεύεται στους υπαλλήλους η χρησιμοποίηση απορρήτων ή και εμπιστευτικών στοιχείων που αφορά «και στην επιβολή φόρων, δασμών, τελών και συναφών επιβαρύνσεων ή τη χρήση τους σε οποιοδήποτε διαδικασία ενώπιον φορολογικών, δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή άλλων διοικητικών αρχών».
Οι παραβάτες απειλούνται με πρόστιμα από 10.000 έως 200.000 ευρώ και απόλυση.
Υπεθυνμίζεται, ότι σε βάρος του κ. Γεωργίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση της τεχνητής διόγκωσης του ελλείμματος το 2009 στο 15,4%.
Οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ υπγραμμίζουν στην προσφυγή τους ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς από την μια πλευρά κινδυνεύουν με απόλυση και επιβολή τεράστιων χρηματικών προστίμων, εάν παραβούν τους όρους της «Δήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου» και από την άλλη απειλούνται με φυλάκιση, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, αν αρνηθούν να καταθέσουν ή αποκρύψουν την αλήθεια και όσα ξέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης και των ανακριτικών αρχών.
Σημειώνεται, ότι μέλη της διοίκησης του Συλλόγου των υπαλλήλων έχουν ήδη καταθέσει και άλλα αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Επίσης, ο Σύλλογος τονίζει ότι ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει από τη νομοθεσία την αρμοδιότητα να τροποποιεί τους ποινικούς νόμους προβλέποντας εξαιρέσεις από αυτούς, αλλά και ότι η τήρηση του απορρήτου και η επιβολή αυστηρών κυρώσεων προβλέπεται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ διερωτώνται που αποσκοπεί η ενέργεια του κ. Γεωργίου.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Λογοθέτης – Γεωργαντά: Προσπαθεί η φιμώσει τους μάρτυρες κατηγορίας
Με αφορμή τη συζήτηση στο ΣτΕ, ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ  Νίκος Λογοθέτης και  το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ Ζωή Γεωργαντά, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι «η μονοπρόσωπη προεδρική ΕΛΣΤΑΤ προσπάθησε να φιμώσει τους ήδη υπάρχοντες και μελλοντικούς μάρτυρες κατηγορίας (υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ) για οιεσδήποτε στατιστικές αλχημείες και κυρίως για την ψευδή βεβαίωση του δημοσίου χρέους και ελλείμματος του 2009».
Ακόμη, κατηγορούν τον κ. Γεωργίου, «ότι: πρώτον παραβίασε τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, άλλους συναφείς νόμους και το Σύνταγμα, δεύτερον άσκησε βία κατά των υπαλλήλων και τρίτον προέτρεψε διαρκώς και κατ' εξακολούθηση τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ για τέλεση του εγκλήματος της ψευδορκίας, και όλα αυτά υπό την απειλή της απόλυσης και της επιβολής υπέρογκου προστίμου».
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 10-6-2014 από directNEWS.gr
σχετικά θέματα:
Συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το θέμα της «δήλωσης στατιστικού απορρήτου» που επέβαλε ο διωκόμενος πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ...
Ανδρέας Γεωργίου, στους υπαλλήλους της υπηρεσίας, οι οποίοι απειλούνται με εξοντωτικά πρόστιμα, αν καταθέσουν στοιχεία για την υπόθεση του ελλείμματος ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ειδικότερα, στο Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια την πάρεδρο Χάιδω Ευαγγελίου, συζητήθηκε η αίτηση (προσφυγή) του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση του Ανδρέα Γεωργίου που υποχρεώνει όλους τους εργαζόμενους να υπογράψουν «Δήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου».
Η επίμαχη δήλωση, αναφέρει – μεταξύ άλλων – ότι απαγορεύεται στους υπαλλήλους η χρησιμοποίηση απορρήτων ή και εμπιστευτικών στοιχείων που αφορά «και στην επιβολή φόρων, δασμών, τελών και συναφών επιβαρύνσεων ή τη χρήση τους σε οποιοδήποτε διαδικασία ενώπιον φορολογικών, δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή άλλων διοικητικών αρχών».
Οι παραβάτες απειλούνται με πρόστιμα από 10.000 έως 200.000 ευρώ και απόλυση.
Υπεθυνμίζεται, ότι σε βάρος του κ. Γεωργίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση της τεχνητής διόγκωσης του ελλείμματος το 2009 στο 15,4%.
Οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ υπγραμμίζουν στην προσφυγή τους ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς από την μια πλευρά κινδυνεύουν με απόλυση και επιβολή τεράστιων χρηματικών προστίμων, εάν παραβούν τους όρους της «Δήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου» και από την άλλη απειλούνται με φυλάκιση, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, αν αρνηθούν να καταθέσουν ή αποκρύψουν την αλήθεια και όσα ξέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης και των ανακριτικών αρχών.
Σημειώνεται, ότι μέλη της διοίκησης του Συλλόγου των υπαλλήλων έχουν ήδη καταθέσει και άλλα αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Επίσης, ο Σύλλογος τονίζει ότι ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει από τη νομοθεσία την αρμοδιότητα να τροποποιεί τους ποινικούς νόμους προβλέποντας εξαιρέσεις από αυτούς, αλλά και ότι η τήρηση του απορρήτου και η επιβολή αυστηρών κυρώσεων προβλέπεται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ διερωτώνται που αποσκοπεί η ενέργεια του κ. Γεωργίου.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.
Λογοθέτης – Γεωργαντά: Προσπαθεί η φιμώσει τους μάρτυρες κατηγορίας
Με αφορμή τη συζήτηση στο ΣτΕ, ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ  Νίκος Λογοθέτης και  το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ Ζωή Γεωργαντά, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι «η μονοπρόσωπη προεδρική ΕΛΣΤΑΤ προσπάθησε να φιμώσει τους ήδη υπάρχοντες και μελλοντικούς μάρτυρες κατηγορίας (υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ) για οιεσδήποτε στατιστικές αλχημείες και κυρίως για την ψευδή βεβαίωση του δημοσίου χρέους και ελλείμματος του 2009».
Ακόμη, κατηγορούν τον κ. Γεωργίου, «ότι: πρώτον παραβίασε τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, άλλους συναφείς νόμους και το Σύνταγμα, δεύτερον άσκησε βία κατά των υπαλλήλων και τρίτον προέτρεψε διαρκώς και κατ' εξακολούθηση τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ για τέλεση του εγκλήματος της ψευδορκίας, και όλα αυτά υπό την απειλή της απόλυσης και της επιβολής υπέρογκου προστίμου».
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 10-6-2014 από directNEWS.gr

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply