Αναζητώντας αίτια και ευθύνες για το πώς η Κύπρος έφτασε στο "Μνημόνιο": Έκθεση της Κυπριακής Βουλής για τη λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού σύστηματος στην Κύπρο

 

 

Πόρισμα/Κύπρος: Όλοι ήξεραν τι έκαναν με τα ελληνικά ομόλογα

Ευθύνες στον Πανίκο Δημητριάδη και την Κεντρική Τράπεζα για τις ενέργειες της Τράπεζας Κύπρου
 02 Μαϊου 2014,


Ευθύνες στην ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου καταλογίζει το πόρισμα της Επιτροπής Θεσμών της Κυπριακής Βουλής για την κατάρρευση των κυπριακών τραπεζών και ιδιαιτέρως της Τράπεζας Κύρπου, καθώς όπως αναφέρεται δεν λειτούργησαν όπως έπρεπε οι θεσμοί και οι μηχανισμοί, ενώ υποτιμήθηκε και παραβλέφθηκε ο εγνωσμένος κίνδυνος από την αγορά ελληνικών ομολόγων.
Από τα αποτελέσματα του πορίσματος εγείρεται μείζον θέμα για τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καθώς και για τους μηχανισμούς εποπτείας της ΕΚΤ.
Στο θέμα της αγοράς ελληνικών ομολόγων, η έκθεση της Θεσμών καταλήγει, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα ότι οι μηχανισμοί άμυνας της Τράπεζας Κύπρου δεν λειτούργησαν, υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων καθώς και έλλειψη εμπειρίας. Σημαντικό συμπέρασμα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας Κύπρου γνώριζαν την επικινδυνότητα της έκτασης των επενδύσεων σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, η έκθεση καταγράφει τις ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η ΚΤΚ δεν αναγνώρισε, δεν αξιολόγησε αλλά ούτε και διερεύνησε την εξάρτηση της Τράπεζας Κύπρου.

Η Επιτροπή Θεσμών διατυπώνει την άποψη ότι η έκθεση της Τράπεζας Κύπρου σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και η συγκέντρωση των εν λόγω ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο της, φαίνεται ότι ήταν μεγαλύτερη από τα πρότυπα της αγοράς για τράπεζες τέτοιου μεγέθους. Γεγονός που κόστισε στην τράπεζα ζημιές ύψους περίπου 1,9 δις.
Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Θεσμών, η Τράπεζα Κύπρου φαίνεται να προέβαινε σε επενδύσεις σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου:
για να εκμεταλλευτεί τις υψηλές τους αποδόσεις, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τα ζημιές που προέκυπταν από τα συνεχώς αυξανόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
εφαρμόζοντας στρατηγική απόλυτης απόδοσης, στη βάση της οποίας η τράπεζα πέτυχε κατά το έτος 2009 την αύξηση των εσόδων της από τόκους και την αποκόμιση κέρδους από την ευκαιριακή πώληση ομολόγων, όταν οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές
λόγω της εξάρτησης της από τα εισοδήματα από τόκους που προέκυπταν από τις επένδυσης σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
Δεν λειτούργησαν οι μηχανισμοί άμυνας της Τράπεζας
Οι μηχανισμοί άμυνας της Τράπεζας Κύπρου για τη διαχείριση του κινδύνου της διεξαγωγής επενδύσεων σε ομόλογα δεν λειτούργησαν, ενδεχομένως διότι δεν εφαρμόζονταν πιστά οι διαδικασίες ή διότι τύγχαναν παράκαμψης.
Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω διαπίστωση με βάση τα πιο κάτω δεδομένα:
Σύγκρουση συμφερόντων, λόγω συμμετοχής των ανώτερων στελεχών της τράπεζας σε όλα τα σημαντικά όργανα στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνου, τόσο σε εκτελεστικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο διοικητικού συμβουλίου
Το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου φαίνεται να μην είχε ενεργό συμμετοχή στην αγορά Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή να αμφισβήτησε τις εν λόγω επενδύσεις στις οποίες προέβαινε η τράπεζα μέχρι το 2011
Τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας Κύπρου γνώριζαν την επικινδυνότητα της έκτασης των επενδύσεων σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Αναγνωριζόταν παράλληλα ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας χώρας της ευρωζώνης, οι επιπτώσεις στα κεφάλαια της τράπεζας θα ήταν σοβαρές, λόγω των μεγάλων χρηματικών ποσών που θα επενδύονταν.

Οι ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ)

Η έκθεση της Επιτροπής Θεσμών αναφέρει ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι η ΚΤΚ δεν αναγνώρισε, δεν αξιολόγησε αλλά ούτε και διερεύνησε την εξάρτηση της Τράπεζας Κύπρου.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Τμήμα Επιτήρησης της ΚΤΚ ήταν υποστελεχωμένο και συνεπώς αδυνατούσε να ασκήσει αποτελεσματική εποπτία των επενδυτικών ενεργειών της Τράπεζας, η οποία, όπως διαπιστώνει η επιτροπή, έπασχε από σοβαρό πρόβλημα εταιρικής διακυβέρνησης.
Επίσης, η ΚΤΚ δεν ενήργησε όταν η Τράπεζα Κύπρου δεν απάντησε σε επιστολή της, με ημερομηνία 1η Μαρτίου 2010, με την οποία ζητούσε στοιχεία αναφορικά με τις επενδύσεις της τελευταίας σε ελληνικά ομόλογα.
Περεταίρω, η ΚΤΚ δεν έλαβε οποιαδήποτε μέτρα, όταν αντιλήφθηκε ότι η Τράπεζα Κύπρου συνέχισε την αγορά ελληνικών ομολόγων παρά την προφορική υπόσχεση που έδωσε στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας περί του αντιθέτου.
Η Κεντρική Τράπεζα φαίνεται να παρουσίασε την Τράπεζα Κύπρου στο Κολέγιο των Επιτηρητών της ως μια τράπεζα εστιασμένη σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες λήψης  καταθέσεων και δανεισμού, παρόλο που κατά το χρόνο αξιολόγησης της η εν λόγω τράπεζα κατείχε στο χαρτοφυλάκιο της ελληνικά ομόλογα αξίας 2,4 δισ.

ΠΗΓΗ: http://www.sofokleousin.gr/archives/167329.html

 

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply