Στο υπουργείο Εξωτερικών θα ξοδέψουν 147.600 ευρώ για γραβάτες και φουλάρια για την ελληνική προεδρία της Ε.Ε. [pdf] Πηγή: Στο υπουργείο Εξωτερικών θα ξοδέψουν 147.600 ευρώ για γραβάτες και φουλάρια για την ελληνική προεδρία της Ε.Ε.Στο υπουργείο Εξωτερικών θα ξοδέψουν 147.600 ευρώ για γραβάτες και φουλάρια για την ελληνική προεδρία της Ε.Ε. [pdf]


Εξωφρενικά ποσά φαίνεται ότι ξοδεύονται στο υπουργείο Εξωτερικών εν μέσω κρίσης, καθώς σύμφωνα με εντολή του ίδιου του υπουργού εγκρίθηκε απόφαση για την χορήγηση σχεδόν 150.00 ευρώ για φουλάρια και γραβάτες, ενόψει της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου 370/1699/ΑΣ49 το οποίο δημοσίευσαν στην ιστοσελίδα τους οι απολυμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, φαίνεται πως στις 4 Οκτωβρίου 2013 εγκρίθηκε με εντολή του Ευάγγελου Βενιζέλου «διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραβατών και φουλαριών με σκοπό την κάλυψη εθιμοτυπικών αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€147.600,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών».
Την απόφαση, την υπογράφει ο διευθυντής Αριστείδης Ανδρουλάκης με εντολή του κ. Βενιζέλου, ενώ έχει αναρτηθεί και στη Διαύγεια στις 24 Οκτωβρίου. (κατεβάστε το pdf εδώ).

19.11.2013

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply