Περὶ ΕΡΤ-ιανῶν αἰτιάσεις

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Διορισμοὶ ἡμετέρων:  δὲν ἀφοροῦν τὴν συντριπτική πλειονότητα τῶν ἐργαζομένων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι ἔχουν προσληφθῆ σὲ ὀργανικὲς θέσεις κατόπιν ἐξετάσεων. Ὁ ντόρος ἀφορᾶ καμμιὰ πεντακοσαριὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα ἔρχονται καὶ παρέρχονται μὲ κομματικὲς λίστες, ὅπως γίνεται μὲ τούς διοικητές οργανισμῶν. Ἀφοροῦν ἐπὶ (παχυλῇ ἤ ὄχι, ἀδιάφορο) συμβάσει  'δημοσιογράφους', 'συμβούλους' καὶ λοιποὺς ἀργόμισθους.

Δὲν μπορεῖ γιά χάρη λίγων ξερῶν, νὰ καῖς ὅλα τὰ χλωρὰ καὶ μάλιστα ὁμολογῶντας τὴν χρόνια ἀποτυχία σου. Ἤ ξεφορτώνεσαι τὰ ξερὰ, ἤ ἁπλᾶ, καταθέτεις τὴν ἐντολή.

Ρεμούλα: μπορεῖ νὰ γίνῃ στὰ ἑξῆς σημεῖα· προμήθειες, ἔργα, παραγωγὲς, ἀναθέσεις.

-Σὲ ποιὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀποφασίζουν οἱ ὑπάλληλοι; Σὲ κανένα. Μόνο τὰ ΔΣ. Ας ψάξουν ἐκεῖ.Ἄ!, μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀπὸ ἐξωθεσμικοὺς δρῶντες, μεταφορὰ κονδυλίων ὑποστήριξης συγκεκριμένων συμφερόντων καὶ πολιτικῶν. Ὅμως, ἔχουν συμφέρον αὐτοὶ νὰ μπουκώσουν, ἔστω καὶ μεγαλόσχημους τῆς ΕΡΤ (πχ.ὑπὲρ Σχεδίου Ανάν ἤ ὑπὲρ μνημονιακῶν πολιτικῶν); Φυσικὰ ὄχι, ἀφοῦ ἡ ΕΡΤ ἀκολουθεῖ ἀπαρέγκλιτα τὶς κυβερνητικὲς ἐντολὲς καὶ ὁδηγίες. Συνεπῶς τὰ χρήματα εἶναι ἀποτελεσματικώτερα, ἄν διατεθοῦν σὲ ἄλλα 'κανάλια', ὥστε μὲ τὸ ἀζημίωτο, νὰ κόπτονται συνεχῶς, ὑπὲρ μνημονίου, Ανάν, Ρεπούση, ἀντιτρομοκρατικὰ καὶ λοιπὲς ἀθλιότητες.

Οἱ ὑπάλληλοι δἐν ἔκαναν κὰτι γι’ αὐτά: μποροῦσαν ; Οὔτε κατὰ διάνοιαν, ἀφοῦ ἐλοχεύει παντοῦ τὸ ....πειθαρχικὸν!!! Πού ἄν ‘στραβοκοιτάξουν’ ἤ ἀμφισβητήσουν ἐντολὰς, χάθηκαν· θεωρεῖται συμπεριφορὰ ἁπάδουσα πρὸς 'δημόσιον ὑπάλληλον'. Πολὺ δὲ περισσότερο νὰ συγκρουστοῦν μὲ συμφέροντα ἤ ἄθλιες κομματικὲς τακτικὲς. Φαντάζεσθε τοὺς ΕΡΤ-ιανούς, νὰ προέβαλλαν συνεχῶς τὸ 'Λάθος πολιτκὴ' ποὺ ἐκστόμισε ὁ σημερινὸς Πρωθυπουργὸς, στὸ Ζάππειο, σὲ μιὰ  ἄλλη ζωὴ;

Θέλει ὁ Πρωθυπουργὸς σύγχρονο ὀργανισμὸ κι᾽ὄχι κυβερνητικὸ, κομματικὸ ἤ συνδικαλιστικὸ φερέφωνο; Δὲν ἔχει παρὰ νὰ βουτήξῃ καταστατικὸ, green paper & ὀργανισμὸ λειτουργίας τοῦ BBC καὶ νἀ τὸν κάνῃ ἱδρυτικὸ νόμο τῆς ΕΡΤ. Τολμᾶ?

Γιατὶ τὸ σχέδιο ποὺ ἔδωσε δὲν θὰ ὁδηγήσῃ σὲ καλυτέρευση. Ὅπως καμμιὰ διοικητικὴ μεταρρύθμιση στὸν δημόσιο τομέα. Ἀκόμα καὶ μὲ Ράϊχενμπαχ. Κὶ αὐτὸ γιατὶ ὅλες οἱ ἐξουσίες ἀσκοῦνται μόνο ἀπὸ τὸν κορυφαῖο (πρόεδρο/ Δήμαρχο/ Υπουργό/ ΔΣ...) Οἱ ὑπόλοιποι ἁπλῶς.... εἰσηγοῦνται!!  Οὔτε ὑπάρχει στούς ὀργανισμοὺς ἐπικοινωνία (θεσμική) Προϊσταμένων ἤ Διευθυντῶν (πχ Board of Directors). Ἐν τέλει ἀποφασίζει μὀνο ὁ Υπουργὸς, δηλαδὴ ὁ Πρωθυπουργὸς, ἤτοι ὁ ΠτΔ ποῦ διοικεῖ τὴν χώρα μὲ Π.Δ.

Θὰ μποροῦσε ὁ Πρωθυπουργὸς νὰ κάνῃ κάτι ἄλλο; Εἶναι σὰν νὰ ρωτᾶμε ἄν θὰ μποροῦσε ὁ Πιλᾶτος νὰ κάνῃ κάτι διαφορετικὸ. Ἄν εἶχαν ἄλλη ἐπιλογὴ; Φυσικὰ! Ἀρκοῦσε νὰ μήν ἀντιδροῦσαν κάτω ἀπὸ πίεση Ἀρχιερέων, Τρόϊκας ἤ ἰδεοληψιῶν συμβούλων.

Ἐπὶ παραδείγματι βάζοντας ὁ πρῶτος, ἕναν Ἐπίτροπο, ποὺ γιὰ μικρὸ διάστημα νὰ λειτουργεῖ, ὡς τὰ κορυφαῖα ὄργανα που προβλέπονται στο ΒΒC. Καὶ νὰ ἄλλαζε τὴν ΕΡΤ σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικὸ του. Αὐτὸ ἠθελε ὁ Πρωθυπουργὸς, σύμφωνα μὲ την κυβερνητικὴ ἀνακοίνωση γιὰ τὴν ΕΡΤ ἤ ἁπλῶς ἔψαχνε γιὰ 2500 κεφάλια, ὅπως ἀναφέρθηκε σὲ ὁμιλία του στό Ναύπλιο;

Παρεμπιπτόντως, δέν θὰ μποροῦσε ὁ Πιλᾶτος, νὰ φυλακίσῃ τὸν Ἰησοῦ στὸ ἐξωκείμενο Κάστρο Antonia, μέχρι νὰ περάσουν οἱ δυὸ μέρες τοῦ Πάσχα;


*Ο Γιώργιος Κακαρελίδης είναι Καθηγητής Εφαρμογών στην Επιχ. Ερευνα & Στατιστική τού ΤΕΙ Πατρών.

Δημοσιεύθηκε Παρασκυή 21/6/13, στον Reporter Πατρών

κανένα σχόλιο

Leave a Reply