Aιθαλομίχλη: Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία (Σχετικά κείμενα)

Αιθαλομίχλη και καύση ξύλων/Pellets για θέρμανση
Πρόλογος
Δύο ήταν οι λόγοι που με οδήγησαν να γράψω το παρόν άρθρο: α) οι παρατηρήσεις δύο φίλων μου που κατοικούν στην περιοχή της Άνω Πόλης και της Νεάπολης αντίστοιχα (Θεσσαλονίκη) και β) μια φωτογραφία της Αθήνας που κάνει τις τελευταίες μέρες τον γύρο του διαδικτύου. Ως κάτοικος λοιπόν της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας σε πληθυσμό θέλησα να ψάξω το θέμα της αιθαλομίχλης, και κυρίως, προσπάθησα να απαντήσω στο ερώτημα: «κατά πόσο η καύση ξύλων/pellets μπορεί να επηρεάσει τις εκπομπές, και κατά συνέπεια τις συγκεντρώσεις ρύπων σε μια πόλη – περιοχή?»


Γενικά για την αιθαλομίχλη
Η αιθαλομίχλη (smog στα αγγλικά) είναι ένα είδος ατμοσφαιρικής ρύπανσης [1]. Ο όρος αυτός πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα για να περιγράψει την ομίχλη από καπνό (smoky fog) που σκέπαζε το Λονδίνο ως τα μέσα του περασμένου αιώνα και οφειλόταν στην καύση μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα μέσα στην πόλη. Η αιθαλομίχλη περιέχει σωματίδια αιθάλης, διοξείδιο του θείου, καθώς και άλλα συστατικά.
Η φωτοχημική αιθαλομίχλη (ή φωτοχημικό νέφος), περιγράφηκε για πρώτη φορά την δεκαετία του 1950: είναι η χημική αντίδραση των οξειδίων του αζώτου και των πτητικών οργανικών ενώσεων κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η αντίδραση αυτή λαμβάνει χώρα μέσα στην ατμόσφαιρα και δημιουργεί αερομεταφερόμενα σωματίδια και τροποσφαιρικό/επιφανειακό όζον.
Το φωτοχημικό νέφος θεωρείται ότι είναι ένα πρόβλημα του σύγχρονου εκβιομηχανισμένου τρόπου ζωής. Εμφανίζεται σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες πόλεις, αλλά η παρουσία του είναι ιδιαίτερα αισθητή σε ηλιόλουστες πόλεις με θερμά, ξηρά κλίματα και μεγάλο αριθμό οχημάτων. Η τελευταία πρόταση μοιάζει να «φωτογραφίζει» τόσο την Αθήνα όσο και την Θεσσαλονίκη.
Το φωτοχημικό νέφος αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε πολλές πόλεις και μπορεί να βλάψει σοβαρά την ανθρώπινη υγεία. Το τροποσφαιρικό/επιφανειακό όζον, το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα με καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις όπως εμφύσημα , βρογχίτιδα και άσθμα. Επίσης, μπορεί να μειώσει την ικανότητα λειτουργίας των πνευμόνων, να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή, πόνο κατά την βαθιά εισπνοή, συριγμό, βήχα και άλλα.
Ξύλα/pellets, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ρύποι
Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ξύλο έχει μικρότερο ενεργειακό/θερμικό περιεχόμενο σε σχέση με το πετρέλαιο. Ενδεικτικά, σε 1 λίτρο πετρελαίου (περίπου 0.832 κιλά) αντιστοιχούν περίπου 3.5 κιλά ξύλου [2]. Συνεπώς, για να πάρουμε το ίδιο ποσό θερμότητας με ξύλα θα πρέπει να κάψουμε αρκετά μεγαλύτερη ποσότητα. Το φυσικό αέριο αντίθετα, ανά κιλό καυσίμου, περιέχει περίπου το ίδιο ενεργειακό περιεχόμενο με το πετρέλαιο.
Είναι γνωστό ότι κατά την καύση ενός καυσίμου, ο άνθρακας που περιέχεται στο καύσιμο οξειδώνεται προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Έτσι, σύμφωνα και με την προηγούμενη παράγραφο, για την ίδια ποσότητα ενέργειας το ξύλο θα παράγει περισσότερο CO2 από το πετρέλαιο. Πράγματι, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές ειδικών εκπομπών CO2 [3] δημιουργήθηκε το παρακάτω γράφημα.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι για την παραγωγή 10.000 KWh ενέργειας (η KWh είναι ποσότητα ενέργειας και όχι ισχύος) θα πρέπει να παραχθεί 62.5% περισσότερο CO2 αν χρησιμοποιηθεί το ξύλο ως καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο. Αντίθετα, προκύπτει μείωση της τάξης του 4.17% αν χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι το CO2 δεν σχετίζεται άμεσα με το φωτοχημικό νέφος, αλλά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον McDonald [4] και δημοσιεύτηκε το 2009 έγινε μια προσπάθεια να μετρηθούν οι εκπομπές PM2.5 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2.5 μm) από διάφορα συστήματα θέρμανσης κατοικιών που χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη καυσίμου. Τα καύσιμα που μετρήθηκαν ήταν φυσικό αέριο, διάφορα λάδια – παράγωγα του πετρελαίου και pellets. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα συγκριτικό διάγραμμα από αυτή την μελέτη.
Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις τα pellets παρουσιάζουν – και μάλιστα με σημαντική διαφορά – τις μεγαλύτερες εκπομπές PM2.5 σε σχέση με τα άλλα καύσιμα. Στον αντίποδα βρίσκεται το φυσικό αέριο, το οποίο παρουσιάζει τις μικρότερες εκπομπές. Μάλιστα, οι εκπομπές PM2.5 των pellets βρέθηκαν περίπου 15 φορές μεγαλύτερες από τις εκπομπές των διαφόρων λαδιών/παράγωγων του πετρελαίου και 1800 φορές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του φυσικού αερίου.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εκπομπές PM2.5 είναι ίσως και οι πιο σημαντικές για την υγεία. Γενικά, ισχύει ότι: «όσο μικρότερο είναι το σωματίδιο τόσο μεγαλύτερη είναι η διεισδυτική του ικανότητα». Συνεπώς, τα μικρότερα σωματίδια – όπως είναι τα PM2.5 – διεισδύουν βαθύτερα στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μεγαλύτερα αναπνευστικά προβλήματα.
Από την συνοπτική και ίσως απλουστευμένη ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται σαφές ότι τουλάχιστον όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και PM2.5 πιο «φιλικό προς το περιβάλλον» είναι το φυσικό αέριο, στην συνέχεια το πετρέλαιο και τέλος τα ξύλα/pellets.
Είναι η καύση ξύλων/pellets η κύρια αιτία της δημιουργίας αιθαλομίχλης σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη?
Στην εύλογη ερώτηση που τίθεται, η απάντηση είναι καταφατική. Αν αναλογιστούμε ότι οι κύριοι παράγοντες ρύπανσης των δύο μεγάλων πόλεων παρέμειναν αμετάβλητοι ή μειώθηκαν σε σχέση με παλιότερα έτη, τότε η μεταστροφή του κόσμου στα ξύλα/pellets φαίνεται ως η μόνη ικανή αιτία να δημιουργήσει αιθαλομίχλη. Η υπόθεση ότι οι παράγοντες ρύπανσης παρέμειναν σταθεροί έχει λογική αν σκεφτούμε την επίδραση της κρίσης στον τρόπο ζωής των πολιτών. Τα οχήματα για παράδειγμα που κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης το 2012 ήταν σαφώς λιγότερα σε σχέση με πχ το 2009. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις και εργοστάσια λόγω κρίσης έκλεισαν. Συνεπώς, επειδή οι ανθρώπινες δραστηριότητες μειώθηκαν, οι εκπομπές ρύπων στην χειρότερη περίπτωση θα έπρεπε να παραμείνουν σταθερές. Όμως, όπως δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις σε Αθήνα [5] και Θεσσαλονίκη [6] οι εκπομπές, ειδικά των σωματιδίων PM2.5, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Η αύξηση αυτή δικαιολογημένα αποδίδεται στην αλλαγή του τρόπου θέρμανσης των κατοικιών, καθότι είναι κάτι που άλλαξε δραματικά σε σχέση με πχ το 2009.
Ποιο είναι το ποσοστό των νοικοκυριών που άλλαξε το πετρέλαιο με ξύλα/pellets είναι κάτι που προσωπικά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Συνομιλώντας όμως με γνωστούς και φίλους στην Θεσσαλονίκη αντιλαμβάνομαι ότι το ποσοστό αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Ενδεχομένως, μια συντηρητική εκτίμηση θα ήταν ίσως ένα με δύο διαμερίσματα σε κάθε πολυκατοικία, ίσως και παραπάνω σε πιο «υποβαθμισμένες» περιοχές της πόλης.
Η «πραγματική» αιτία της αιθαλομίχλης
Η πραγματική αιτία για την εμφάνιση της αιθαλομίχλης στις δυο μεγαλύτερες πόλεις τις Ελλάδας είναι ασφαλώς η αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Αυτό είναι φυσικά κάτι που όλοι το γνωρίζουν. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εξισώθηκε με αυτήν του πετρελαίου κίνησης με αποτέλεσμα ο κόσμος να στραφεί σε φθηνότερες λύσεις. Για την αύξηση αυτή θα μιλήσουμε παρακάτω.
Με βάση επίσημα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης [7] δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας. Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης που αναφέρονται αφορούν τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης για όλη την Ελλάδα. Η μέση τιμή πανελλαδικά υπολογίζεται από τον σταθμισμένο μέσο όρο με βάση τους όγκους πωλήσεων ανά τύπο καυσίμου ανά νομό.
Από τις μέσες τιμές που προκύπτουν δημιουργήθηκε το παρακάτω γράφημα. Η χαμηλή τιμή αναφέρεται στην τιμή που είχε το πετρέλαιο θέρμανσης στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Η μέση τιμή προκύπτει μόνο από δύο καταγραφές γιατί δεν υπήρχαν στο site του Παρατηρητηρίου τιμές για παλιότερες ημερομηνίες. Αντίθετα, η μέση τιμή για την τρέχουσα σεζόν (2012 – 2013) προκύπτει από 10 εβδομαδιαίες καταγραφές (μέσα Οκτώβρη – τέλη Δεκέμβρη).
Από τα επίσημα στοιχεία του κράτους προκύπτει μια μέση αύξηση 0.29 € ανά λίτρο ή περίπου 28% σε σχέση με το τέλος της περσινής σεζόν. Προσοχή, όχι με την μέση τιμή της περσινής σεζόν (η οποία λογικά θα κυμαίνεται κάπου μεταξύ 0.90 και 0.95 € ανά λίτρο), αλλά με την τιμή στο τέλος της περσινής σεζόν (τέλη Απριλίου δηλαδή με αρχές Μαΐου) που η τιμή του πετρελαίου είχε ήδη αυξηθεί σε σχέση με πχ τον Νοέμβριο του 2011. Αν λοιπόν μια οικογένεια χρειάζεται να κάψει περίπου 1500 λίτρα πετρέλαιο την χειμερινή περίοδο, τότε προκύπτει ότι φέτος θα επιβαρυνθεί με 434.5 € περίπου σε σχέση με το τέλος της περσινής σεζόν. Και αυτή είναι μια άκρως συντηρητική εκτίμηση καθότι όπως αναφέραμε η σύγκριση γίνεται με το τέλος της περσινής σεζόν. Αν λάβουμε υπόψη μας μια μέση τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης ίση με 0.90 € ανά λίτρο τότε το ποσό αυτό εκτοξεύεται στα 640 € περίπου.
Όταν λοιπόν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μέσα σχεδόν σε ένα εξάμηνο αυξήθηκε κατά 28% και το μέσο οικογενειακό εισόδημα μειώνεται διαρκώς, ο κόσμος είναι λογικό να στραφεί σε φθηνότερους τρόπους θέρμανσης. Δυστυχώς όμως οι φθηνότεροι τρόποι θέρμανσης υποβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων αυξάνοντας τις συγκεντρώσεις ρύπων, και, κατά συνέπεια, επιδρόντας αρνητικά στην υγεία τους.
Επίλογος
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι στην καύση των ξύλων/pellets οφείλεται η εμφάνιση του φαινομένου της αιθαλομίχλης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η παράλογη όμως αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε συνδυασμό με την μείωση του οικογενειακού εισοδήματος είναι η πραγματική αιτία του φαινομένου. Χωρίς διάθεση καταστροφολογίας θα λέγαμε ότι αν δεν ληφθούν σύντομα κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων δεν θα αργήσουν πολύ να φανούν. Ήδη, ακόμα και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης με χαμηλό υψόμετρο (πχ Φάληρο) τα βράδια είναι αισθητή η μυρωδιά του καμένου ξύλου.
Αναφορές
 ΠΗΓΗ:
Posted by Christos Samaras
——————————-

Πνίγηκε η Αθήνα από την αιθαλομίχλη

Εκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για τα προβλήματα θέρμανσης με καυσόξυλα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/01/2013 06:37 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/01/2013
Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) την Πέμπτη με τη συμμετοχή της υφυπουργού Υγείας Φωτεινής Σκοπούλη προκειμένου να εξεταστεί το πρόβλημα των αιωρούμενων σωματιδίων εξαιτίας της έντονης χρήσης εστιών καύσης που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη βιομάζα
Υπενθυμίζεται ότι μεγάλη συγκέντρωση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων παρατηρήθηκε κατά τις βραδινές ώρες στην Αθήνα την Τετάρτη ως αποτέλεσματων ποικίλων προΐόντων καύσης που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης και της ασύμφορης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
Σε ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη θέρμανση με καυσόξυλα και ξυλόσομπες, λέγοντας ότι αυτή η φθηνή λύση στη θέρμανση θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών και των χρονίως πασχόντων.
Σε ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι τα τζάκια και οι λέβητες με καυσόξυλα καθώς και οι ξυλόσομπες, που τα προηγούμενα χρόνια είχαν εγκαταλειφθεί ή και απαγορευθεί, αποτελούν και πάλι μια νέα πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης που θέτει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην απαγορευμένη ζώνη για την τσέπη όλο και περισσότερων πολιτών.
«Η καύση του ξύλου αυτού με βασικό στοιχείο τον άνθρακα, προκαλεί καθημερινά ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων – προϊόντων της καύσης, των suspended particulate matter) στην ατμόσφαιρα. Ας σημειωθεί δε, ότι τα παραδοσιακά τζάκια με καυσόξυλα και οι ξυλόσομπες εκλύουν περίπου 30 φορές περισσότερα αιωρούμενα μικροσωματίδια ανά κιλό καύσιμης ύλης από έναν σύγχρονο καυστήρα» αναφέρει η ανακοίνωση.
«Τους τελευταίους δύο μήνες, στο Μαρούσι και στο Κορωπί διαπιστώθηκε 18 φορές αύξηση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3 (μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα). Τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, μαζί με τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, επιτείνουν και άλλοι τοξικά προϊόντα τη ίδιας καύσης του βιοάνθρακα όπως τα SO2, NO2, NO, CO, CO2, Pb και άλλα» προσθέτει η ανακοίνωση.
«Όσον αφορά στην επίδραση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων στην υγεία ανθρώπινου οργανισμού, τα μικροσωματίδια διαχωρίζονται, ανάλογα με τη διάμετρο τους: σ’ εκείνα που έχουν διάμετρο από 2,5 έως 10 μm, που συνήθως αποτελούνται από οξείδια του αργιλίου, πυρίτιο, σίδηρο και είναι εισπνεύσιμα, και σε αυτά με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm που παράγονται σε τεράστιες ποσότητες από καυσόξυλα και ξυλόσομπες και μπορούν να διεισδύσουν βαθύτερα στα πνευμόνια και να προκαλέσουν σοβαρότερη βλάβη. Η ικανότητα του αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου να προστατεύε­ται από τα αιωρούμενα στο περιβάλλον μικροσωματίδια καθορίζεται κυρίως από το μέγεθος και τη χημική σύσταση των τελευταίων» τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη εναπόθεση των μικροσωματιδίων αυτών σε όλο το μήκος του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, προκαλεί σοβαρή βλάβη στο αναπνευστικό επιθήλιο.
«Στο ανώτερο αναπνευστικό επικάθονται τα μεγαλύτερης διαμέτρου μικροσωματίδια. Όσο πιο μικρή είναι η διάμετρός τους τόσο μεγαλύτερη είναι η διείσδυση τους στους πνεύμονες ως τις τελικές κυψελίδες. Τα πολύ μικρής διαμέτρου μικροσωματίδια, λόγω της διεισδυτικότητάς τους και λόγω των σταθερών συμπλόκων που σχηματίζουν, εισχωρούν στο εσωτερικό των κτιρίων, των σπιτιών, των κλινοσκεπασμάτων και προκαλούν πληθώρα αναπευστικων προβλημάτων από άσθμα, αλλεργικές βρογχίτιδες, αποφρακτικές πνευμονοπάθειες κ.α.» αναφέρει η ανακοίνωση.
«Επίσης, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι τα αιωρούμενα μικροσωματίδια με διάμετρο <7 i="" m="">» συνεχίζει.
«Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα αιωρούμενα μικροσωματίδια με διάμετρο μικρότερη του 0.1 μm μπορεί να περάσουν μέσα από τις κυτταρικές μεμβράνες και να διαπεράσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό του εγκεφάλου και να προκαλέσουν σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Ακόμα στην περίπτωση της αιθάλης που εκπέμπεται από τους σύγχρονους κινητήρες ντήζελ, τα μικροσωματίδια μπορεί να μεταφέρουν και καρκινογόνα στοιχεία στην επιφάνειά τους (όπως π.χ. βενζοπυρένια)» προσθέτει.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όπως αναφέρει, κρούει τον κώδωνα για τη σοβαρότητα ενός φαινομένου που έχει λάβει απειλητικές διαστάσεις και θέτει σε κίνδυνο την υγεία εκατομμυρίων πολιτών και προμηνύει τον αφανισμό της ζωτικης πηγής οξυγόνου και οικολογικής ισορροπίας στο περιβάλλον, τα δάση μας.
Συναγερμό σήμανε και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Συναγερμό σήμανε την Πέμπτη και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, προεδοποιώντας ότι δημιουργούνται πλέον τεράστιοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.
Ο ΠΙΣ ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, επικαλούμενος την ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ για την επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες κλπ), από την αιθαλομίχλη που έχει δημιουργηθεί, σε πολλές περιοχές της χώρας (Αττική, Βοιωτία, Θεσ/νικη κλπ), από την καύση προϊόντων ξύλου, ως πηγή θέρμανσης.

Προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση πριν να είναι αργά, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προτείνει την προώθηση με οικονομικά κίνητρα της χρήσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως πηγών θέρμανσης από τους πολίτες, μεγάλο μέρος των οποίων, αδυνατεί λόγω της οικονομικής κρίσης να χρησιμοποιήσει.Όπως σημειώνει «η Υγεία ως κοινωνικό αγαθό είναι ανεκτίμητη», αλλά εκτός αυτού «η απρόβλεπτων διαστάσεων νοσηρότητα του πληθυσμού θα δημιουργήσει και τεράστιο οικονομικό κόστος».
Παρατηρώντας ότι οι συστάσεις δεν αρκούν ο ΠΙΣ καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
ΠΗΓΗ: Το Βημα,
————-
Ελευθέριος Δικαίος,
Δικηγόρος LL.M. υποψ. Δ.Ν.
απόσπασμα από το άρθρο: “Η ΥΠΟΘΕΣΗ «DΙEΤER JANECEK» ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΚ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, Νόμος+Φύση, Ιανουάριος 2009, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=3628&lang=1&catpid=1
[...]

Ι.  Ατμοσφαιρκή ρύπανση από αυξημένες εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ)
1. Αίτια και επιπτώσεις
Οι εκπομπές καυσαερίων που παράγονται από ποικίλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες του σύγχρονου πολιτισμού αποτελούν το βασικό αίτιο των αυξημένων συγκεντρώσεων ΑΣ10 και ΑΣ2,5 που παρατηρείται στην εποχή μας, κυρίως στα αστικά κέντρα και τις βιομηχανοποιημένες περιοχές. Εκπομπές ρύπων που προέρχονται από μηχανοκίνητα οχημάτα (ιδίως αυτά που κινούνται με κάυσιμα τύπου Diesel), βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις θέρμανσης (ιδίως όσες κάνουν καύση πετρελαίου), ακόμη και από τον καπνό τσιγάρου, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που ευθύνονται για την έξαρση αυτού του φαινομένου.[1]
Έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι οι επιπτώσεις των ΑΣ στη δημόσια υγεία είναι σημαντικές. Τα ΑΣ έχουν την ικανότητα να διεισδύουν μέσω του αναπνευστικού συστήματος  στο κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου και να «κατακάθονται» σε αγγεία του ανθρώπινου οργανισμού προσβάλλοντας ζωτικές λειτουργίες του σώματος. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η εισπνοή τέτοιων στοιχείων, ιδίως όταν είναι μακροχρόνια, μπορεί να γίνει αιτία πρόκλησης σοβαρών ασθενειών στο αναπνευστικό σύστημα (π.χ. βροχίτιδα, άσθμα, πυριτίαση, βαρίωση, κασσιτέρωση κ.ά.). Είναι δυνατόν ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει καρκινογένεση ή να επιτείνει συμπτώματα ασθενειών του πνεύμονα, αλλά και το ενδεχόμενο καρδιακών προσβολών, καθώς συντελούν στην πρόκληση αθηροσκλήρωσης (εμφράγματος) και άλλων συναφών παθήσεων. Εκτιμάται, σε γενικές γραμμές ότι η υπέρμετρη έκθεση σε εκπομπές ΑΣ10 επιδρά αρνητικά, κυρίως στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος, ενώ οι επιδράσεις των εκπομπών ΑΣ2,5 επιβαρύνουν κατά κανόνα τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος.[2]
Έχει καταδειχτεί ότι υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στην αύξηση εκπομπών ΑΣ και στην αύξηση πρόωρων θανάτων. Έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γερμανίας (Bundesumweltamt) έδειξε ότι για κάθε αύξηση των συγκέντρωσης ΑΣ10 κατά 10 μg/m³ το ποσοστό αύξησης των πρόωρων θανάτων του εκτεθειμένου πληθυσμού ανέρχεται σε περίπου 3%.[3] Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και βραχυχρόνια αύξηση της συγκέντρωσης ΑΣ10 κατά 1 μg/m³ σε σχέση με την ημερήσια οριακή τους τιμή (50 μg/m³) σε μια περιοχή, οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας εμφάνισης πρόωρων θανάτων σε ποσοστό που κυμαίνεται ανάμεσα σε 0,6% και 1,6%.[4] Αν μάλιστα η έκθεση του πληθυσμού σε ΑΣ10 είναι μακροχρόνια εκτιμάται ότι το ποσοστό αύξησης πρόωρων θανάτων από μια μέση αύξηση ΑΣ10 κατά 10 μg/m³, με βάση τη νόμιμη όριακή τιμή των 50 μg/m³,  μπορεί να φτάσει ετησίως το 5%.[5]
Ενδεικτικό της αυξημένης επικινδυνότητας των ΑΣ2,5 και ΑΣ10 για την υγεία του ανθρώπου αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχει προσδιοριστεί για τις εκπομπές αυτές από την επιστήμη συγκεκριμένο όριο κάτω από το οποίο οι εκπομπές αυτές μπορούν να θεωρούνται ακίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.[6]  Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος  (Ε.Ε.Υ. Εuropean Environmet Agency – EEA), στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθαρός αέρας για την Ευρώπη» (Clean Air for Europe – CAFE), υπολογίζουν ότι οι αυξημένες εκπομπές ΑΣ συντελούν ετησίως στο πρόωρο θάνατο περισσότερων από 348.000 άνθρωπων στα 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ ελαττώνουν το μέσο προσδόκιμο όριο ζωής των κατοίκων της Ε.Ε. κατά ένα περίπου χρόνο.[7]
Υποσημειώσεις:
[1] Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 18 της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ: «ΑΣ10» είναι: τα σωματίδια που διέρχονται διά στομίου κατά μέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ10 (EN 12341), με αποτελεσματικότητα 50% ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 10 μm.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 18 της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ: «ΑΣ2,5» είναι τα σωματίδια που διέρχονται διά στομίου κατά μέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ2,5  (EN 14907), με αποτελεσματικότητα 50% ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 2,5 μm. Πρβλ. γενικά Α. Καλλία/Κ. Σαμαρά, Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Πηγές -Επιπτώσεις – Νομικό πλαίσιο, 2007, σ. 46 επ.
[2] Πρβλ. ενδεικτ.: N. L. Mills / H. Törnqvist / M. C. Gonzalez/  E. Vink/ S. D. Robinson/ S. Söderberg / N. A. Boon/ K. Donaldson / T. Sandström / A. Blomberg / D. E. Newby: Ischemic and Thrombotic Effects of Dilute Diesel-Exhaust Inhalation in Men with Coronary Heart Disease, New England Journal of Medicine (N Engl J Med), Vol. 357, σ. 1075-1082, 13.Sept. 2007, Νr. 11. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι κάθε αύξηση της τιμής ΑΣ κατά 10 μg/m³ ισοδυναμεί με μέση αύξηση της τάξης του 76% των πιθανοτήτων θανάτου από καρδιακή πάθηση ή από εγκεφαλικό σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Πρβλ. επίσης  R. Atkinson/ H. R. Anderson / J Sunye / J. Ayres /  M. Baccini /  J. M. Vonk /  A Boumghar /  F. Forastiere /  B. Forsberg /  G. Touloumi /  J. Schwartz /  K. Katsouyanni: Acute Effects of Particulate Air Pollution on Respiratory Admissions:Results from APHEA 2 Project, Αmerican Journal of Respiratory Critical Care Medicine (Am. J. Respir. Crit. Care Med)., Vol. 164, Nr. 10, Nov. 2001, σ. 1860 επ., Α. van Mark / R. Kessel / R. Pleimes / T. Welte / D. A. Groneberg, Umwelt und Lunge – Aktuelle Aspekte, ASUMed 2007, σ. 16 επ., Α. Καλλία / Κ. Σαμαρά, όπ.π., 2007, σ. 52 επ. Πρβλ. επίσης για περαιτέρω παραπομπές http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4419
[3] Βundesumweltamt: Hintergrundpapier zum Thema Staub/Feinstaub (PM), Berlin 2005, Α. van Mark / R. Kessel / R. Pleimes / T. Welte / D. A. Groneberg, όπ.π., ASUMed 2007, σ. 19 επ.
[4] Πρβλ. σχετικά  Special Report: The politics of breathing, Nature, Vol. 444 της 16ης Νοεμβρίου 2006, σ. 248 επ. C. Pope / D. Dockery: Health effects of fine particulate air pollution: Lines tha connect, J Air and Waste Management Association, Vol. 56, 2006, σ. 709 επ., R. Atkinson/ H. R. Anderson / J Sunye / J. Ayres /  M. Baccini /  J. M. Vonk / A Boumghar / F. Forastiere /  B. Forsberg /  G. Touloumi /  J. Schwartz /  K. Katsouyanni, όπ.π., Am. J. Respir. Crit. Care Med., Vol. 164, Nr. 10, Nov. 2001, σ. 1860-1866, F. Lipfert / R. Wyzga: Air Pollution and mortality: the implications of uncertainties in regression modeling and exposure measurement, Journal of the Air and Waste Management Association (J Air Waste Manag Assoc), Vol. 47, 1997, σ. 513 επ.
[5]F. Lipfert / R. Wyzga, όπ.π., J Air Waste Manag Assoc, Vol. 47, 1997, σ. 513 επ., Α. Καλλία / Κ. Σαμαρά, όπ.π., 2007, σ. 54.
[6] U. Lahl / U. Steven, Feinstaub ein gesundheitspolitische Herausforderung, Pneumologie 2005, σ. 704 επ., T. Gerhold / M. Weber, Verschärfung von Immissionsswerten durch EG-Richtlinien, NVwZ 2000, σ. 1138 επ., 1139. Ειδικά για την επικινδυνότητα των ΑΣ2,5 πρβλ. ενδεικτικά την εκτίμηση υπ’ αριθμόν 11 του Προϊμίου της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη», Α. Καλλία-Αντωνίου, Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η εφαρμογή της στην Ελλάδα, ΠερΔικ 2006, σ. 241.
[7] Πρβλ. τα συνοπτικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Περιβάλλον (Εuropean Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/themes/human/about-environment-and-health,. Πρβλ. επίσης παράθεση παρεμφερών στοιχείων http://www.eea.europa.eu/themes/air/about-air-pollution, Μ. Τράτσα, Αναπνέουμε φονικά μικροσωματίδια, Το Βήμα 25/3/2006, σ. Α34 http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=14722&m=A34&aa=1, Ε. Ελευθεριάδου, 6 μήνες ζωής αφαιρεί η ρύπανση, Τα Νέα, 09.09.2008, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=86002 .
—————————————————————————

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» την Αθήνα

28 Φεβρουαρίου 2013 | 22:44. Κοινωνία
i-aithalomixli-pnigei-tin-athinaΤις δραματικές συνέπειες που έχουν για την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον τα σωματίδια που παράγονται από την καύση του ξύλου στα τζάκια και τις ξυλόσομπες, με βάση το μέγεθός τους και τη χημική τους σύσταση αναφέρουν επιστήμονες στα συμπεράσματα έρευνάς τους.
Σύμφωνα με το πείραμα που οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ -ΘΑΛΗΣ, τα σωματίδια, είναι το ίδιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία με τα σωματίδια από την κυκλοφορία των οχημάτων και τις άλλες πηγές καύσης. Οι επί ένα μήνα μετρήσεις των επιστημόνων δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης που δημιουργείται τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες ελληνικές πόλεις, όταν συνδυάζεται η καύση ξύλων με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες και άπνοια).
Οι επιστήμονες έδωσαν σήμερα κοινή συνέντευξη Τύπου στο «Δημόκριτο», όπου παρουσίασαν τα πρώτα συμπεράσματά τους. Όπως είπαν, ευτυχώς αυτές οι συνθήκες ήταν σχετικά σπάνιες το φετινό χειμώνα, αλλά «δεν πρέπει να επαναλάβουμε ως χώρα αυτό το “πείραμα” υψηλών εκπομπών και τις επόμενες χρονιές, ελπίζοντας ότι η φύση θα δείξει κατανόηση».
Οι ερευνητές επεσήμαναν, ότι λόγω της πτώσης των θερμοκρασιών από τα μέσα Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε εκτεταμένη καύση ξύλων σε τζάκια και ξυλόσομπες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν αρκετά επεισόδια «αιθαλομίχλης» σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Για την παρακολούθηση των επιπέδων της χειμερινής ατμοσφαιρικής ρύπανσης πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 10 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου 2013 λεπτομερείς μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων, με εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις, στις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις.
Μετρήσεις έγιναν στο Θησείο, στην Αγ. Παρασκευή και στην Πεντέλη για την Αθήνα (από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Αιγαίου), στη Θεσσαλονίκη (από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου), στην Πάτρα (από το Πανεπιστήμιο Πατρών), στο Ηράκλειο (από το Πανεπιστήμιο Κρήτης) και στα Ιωάννινα (από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτης).
Παράλληλα έγιναν μετρήσεις και στους απομακρυσμένους σταθμούς «Φινοκαλιά» στο Λασίθι (από το Πανεπιστήμιο Κρήτης) και στο «ΝΕΟ-Navarino Environmental Observatory στη Μεσσηνία (από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ακαδημία Αθηνών).
Αναλυτικότερα, τα κυριότερα πρώτα συμπεράσματα από τις μετρήσεις είναι τα εξής:
Οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων τις κρύες νύχτες με άπνοια έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, οι μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν στο Θησείο, ήσαν περίπου 300 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και στο κέντρο της Πάτρας πάνω από 200 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Για σύγκριση, το όριο (ετήσιος μέσος όρος) για την συγκέντρωση των σωματιδίων PM2,5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.
· Στις νυχτερινές περιόδους με μεγάλα επίπεδα ρύπανσης, πάνω από το 90% οφειλόταν σε μικρά σωματίδια με διάμετρο κάτω από 2,5 μικρόμετρα (PM2,5). Τα σωματίδια αυτά είναι πιο διεισδυτικά από τα αντίστοιχα μεγαλύτερης διαμέτρου και συνεπώς ικανά να φτάνουν ευκολότερα στις κυψελίδες των πνευμόνων, όπου και είναι ιδιαίτερα επιβλαβή.
· Οι υψηλές συγκεντρώσεις παρατηρούνταν από περίπου τις 7 το βράδυ μέχρι και τις 3 το πρωί, με μέγιστο επίπεδο λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
· Η καύση ξύλων ήταν υπεύθυνη σχεδόν αποκλειστικά (συνεισφορά άνω του 80%) για τις υψηλές συγκεντρώσεις τις νυχτερινές ώρες.
· Τα σωματίδια από την καύση των ξύλων αποτελούνταν κατά 80% από οργανικές ενώσεις, κατά 10% από στοιχειακό άνθρακα (μη καθαρό γραφίτη) και κατά 10% από ανόργανα άλατα (χλωριούχο κάλιο, θειικό κάλιο κλπ). Οι εκατοντάδες οργανικές ενώσεις συμπεριλαμβάνουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ιδιαίτερα τοξικές ενώσεις), αλκάνια, μονο- και δι-καρβοξυλικά οξέα, διτερπενοικά οξέα κλπ.
· Κατά ευτυχή συγκυρία, όπως τονίστηκε, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το φετινό χειμώνα (ο φετινός Ιανουάριος ήταν περίπου κατά 3,5 βαθμούς θερμότερος του περσινού, δυνατός αέρας και βροχή) περιόρισαν πολύ τη συχνότητα των επεισοδίων ρύπανσης. Έτσι, για παράδειγμα στο Θησείο οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM2,5 ξεπέρασαν τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο μόνο έξι νύχτες κατά τη διάρκεια των 30 ημερών των μετρήσεων. Σε τρεις από αυτές τις νύχτες ξεπέρασαν και τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.
Στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, παρουσιάσθηκαν παρόμοια προβλήματα. Για παράδειγμα στην Πάτρα οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM2,5 ξεπέρασαν τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο δώδεκα νύχτες κατά τη διάρκεια του μήνα των μετρήσεων. Σε πέντε από αυτές τις νύχτες ξεπέρασαν και τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Παρόμοια εικόνα υπήρξε και στα Ιωάννινα, με τα επίπεδα των ανθρωπογενούς προέλευσης σωματιδίων να ξεπερνούν τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε 19 περιπτώσεις κατά την διάρκεια του μήνα των μετρήσεων και σε πέντε από αυτές και τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Μέχρι στιγμής, ο μικρότερος αριθμός υπερβάσεων παρατηρήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και οι θερμοκρασίες είναι γενικώς υψηλότερες.
Ταυτόχρονα με τις υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων, σε συγκεκριμένες νύχτες μετρήθηκαν και σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις αερίων αρωματικών ενώσεων (τολουόλιο, ξυλόλια κλπ). Η ύπαρξη αυτών των ενώσεων αποδεικνύει την καύση επεξεργασμένων ξύλων και άλλων υλικών. Οι συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ενώσεων τη νύχτα ήταν διπλάσιες ή και τριπλάσιες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις τους κατά τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής.
· Τις κρύες νύχτες (ελάχιστη θερμοκρασία μικρότερη των 5 βαθμών Κελσίου) με άπνοια, αυτά τα σωματίδια και αέρια παγιδεύονται σε ένα στρώμα λίγων εκατοντάδων μέτρων πάνω από το έδαφος, φτάνοντας σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις.
Το πείραμα είχε θέμα «Προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος που επηρεάζουν το κλίμα της Ελλάδας».
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ομάδες των Πανεπιστημίων Αιγαίου (καθ. Χ. Πηλίνης, συντονιστής του προγράμματος), Πατρών (καθ. Σ. Πανδής), Κρήτης (καθ. Ν. Μιχαλόπουλος), Ιωαννίνων (επ.καθ. Ν. Χατζηαναστασίου) και των ερευνητικών κέντρων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” (δρ. Κ. Ελευθεριάδης, δ/ντής ερευνών), Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (δρ. Ε. Γερασόπουλος, δ/ντής ερευνών) και Georgia Institute of Technology των ΗΠΑ (καθ. Α. Νένες).
http://www.spirospero.gr/index.php/koinonia/41297-i-aithalomixli-pnigei-tin-athina
————————————————-
Σωματίδια στο κόκκινο

Μελέτη αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος της αιθαλομίχλης

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις καταγράφηκαν τις κρύες νύχτες με άπνοια, οι οποίες ευτυχώς δεν ήταν πολλές το φετινό χειμώνα
Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις καταγράφηκαν τις κρύες νύχτες με άπνοια, οι οποίες ευτυχώς δεν ήταν πολλές το φετινό χειμώνα   (Φωτογραφία:  Icon )Αθήνα

Τα σωματίδια που παράγονται από την καύση του ξύλου στα τζάκια και τις ξυλόσομπες είναι το ίδιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία με τα σωματίδια από την κυκλοφορία των οχημάτων και τις άλλες πηγές καύσης. Οι επί ένα μήνα μετρήσεις των επιστημόνων δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης που δημιουργείται τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες ελληνικές πόλεις, όταν συνδυάζεται η καύση ξύλων με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες -χαμηλές θερμοκρασίες και άπνοια.Σε αυτό το κεντρικό συμπέρασμα κατέληξε το πείραμα που οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ -ΘΑΛΗΣ. Οι επιστήμονες έδωσαν την Πέμπτη κοινή συνέντευξη Τύπου στο «Δημόκριτο», όπου παρουσίασαν τα πρώτα συμπεράσματά τους.Για την παρακολούθηση των επιπέδων της χειμερινής ατμοσφαιρικής ρύπανσης πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 10 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου 2013 μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων, με εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις, στις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. Μετρήσεις έγιναν στο Θησείο, στην Αγ. Παρασκευή και στην Πεντέλη για την Αθήνα (από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Αιγαίου), στη Θεσσαλονίκη (από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου), στην Πάτρα (από το Πανεπιστήμιο Πατρών), στο Ηράκλειο (από το Πανεπιστήμιο Κρήτης) και στα Ιωάννινα (από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτης).
Παράλληλα έγιναν μετρήσεις και στους απομακρυσμένους σταθμούς “Φινοκαλιά” στο Λασίθι (από το Πανεπιστήμιο Κρήτης) και στο “ΝΕΟ-Navarino Environmental Observatory” στη Μεσσηνία (από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ακαδημία Αθηνών).
Αναλυτικότερα, τα κυριότερα πρώτα συμπεράσματα από τις μετρήσεις είναι:
-Οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων τις κρύες νύχτες με άπνοια έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, οι μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν στο Θησείο, ήσαν περίπου 300 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και στο κέντρο της Πάτρας πάνω από 200 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Για σύγκριση, το όριο (ετήσιος μέσος όρος) για την συγκέντρωση των σωματιδίων PM2,5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.
-Στις νυχτερινές περιόδους με μεγάλα επίπεδα ρύπανσης, πάνω από το 90% οφειλόταν σε μικρά σωματίδια με διάμετρο κάτω από 2,5 μικρόμετρα (PM2,5). Τα σωματίδια αυτά είναι πιο διεισδυτικά από τα αντίστοιχα μεγαλύτερης διαμέτρου και συνεπώς ικανά να φτάνουν ευκολότερα στις κυψελίδες των πνευμόνων, όπου και είναι ιδιαίτερα επιβλαβή.
-Οι υψηλές συγκεντρώσεις παρατηρούνταν από περίπου τις 7 το βράδυ μέχρι και τις 3 το πρωί, με μέγιστο επίπεδο λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
-Η καύση ξύλων ήταν υπεύθυνη σχεδόν αποκλειστικά (συνεισφορά άνω του 80%) για τις υψηλές συγκεντρώσεις τις νυχτερινές ώρες.
-Τα σωματίδια από την καύση των ξύλων αποτελούνταν κατά 80% από οργανικές ενώσεις, κατά 10% από στοιχειακό άνθρακα (μη καθαρό γραφίτη) και κατά 10% από ανόργανα άλατα (χλωριούχο κάλιο, θειικό κάλιο κλπ). Οι εκατοντάδες οργανικές ενώσεις συμπεριλαμβάνουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ιδιαίτερα τοξικές ενώσεις), αλκάνια, μονο- και δι-καρβοξυλικά οξέα, διτερπενοικά οξέα κλπ.
-Κατά ευτυχή συγκυρία, όπως τονίστηκε, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το φετινό χειμώνα (ο φετινός Ιανουάριος ήταν περίπου κατά 3,5 βαθμούς θερμότερος του περσινού, δυνατός αέρας και βροχή) περιόρισαν πολύ τη συχνότητα των επεισοδίων ρύπανσης. Έτσι, για παράδειγμα στο Θησείο οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM2,5 ξεπέρασαν τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο μόνο έξι νύχτες κατά τη διάρκεια των 30 ημερών των μετρήσεων. Σε τρεις από αυτές τις νύχτες ξεπέρασαν και τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.
-Στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, παρουσιάσθηκαν παρόμοια προβλήματα. Για παράδειγμα στην Πάτρα οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM2,5 ξεπέρασαν τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο δώδεκα νύχτες κατά τη διάρκεια του μήνα των μετρήσεων. Σε πέντε από αυτές τις νύχτες ξεπέρασαν και τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Παρόμοια εικόνα υπήρξε και στα Ιωάννινα, με τα επίπεδα των ανθρωπογενούς προέλευσης σωματιδίων να ξεπερνούν τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε 19 περιπτώσεις κατά την διάρκεια του μήνα των μετρήσεων και σε πέντε από αυτές και τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Μέχρι στιγμής, ο μικρότερος αριθμός υπερβάσεων παρατηρήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και οι θερμοκρασίες είναι γενικώς υψηλότερες.
  • Ταυτόχρονα με τις υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων, σε συγκεκριμένες νύχτες μετρήθηκαν και σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις αερίων αρωματικών ενώσεων (τολουόλιο, ξυλόλια κλπ). Η ύπαρξη αυτών των ενώσεων αποδεικνύει την καύση επεξεργασμένων ξύλων και άλλων υλικών. Οι συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ενώσεων τη νύχτα ήταν διπλάσιες ή και τριπλάσιες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις τους κατά τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής.
-Τις κρύες νύχτες (ελάχιστη θερμοκρασία μικρότερη των 5 βαθμών Κελσίου) με άπνοια, αυτά τα σωματίδια και αέρια παγιδεύονται σε ένα στρώμα λίγων εκατοντάδων μέτρων πάνω από το έδαφος, φτάνοντας σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις.
Το πείραμα έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΘΑΛΗΣ, με θέμα “Προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος που επηρεάζουν το κλίμα της Ελλάδας”.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ομάδες των Πανεπιστημίων Αιγαίου (καθ. Χ. Πηλίνης, συντονιστής του προγράμματος), Πατρών (καθ. Σ. Πανδής), Κρήτης (καθ. Ν. Μιχαλόπουλος), Ιωαννίνων (επ.καθ. Ν. Χατζηαναστασίου) και των ερευνητικών κέντρων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” (δρ. Κ. Ελευθεριάδης, δ/ντής ερευνών), Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (δρ. Ε. Γερασόπουλος, δ/ντής ερευνών) και Georgia Institute of Technology των ΗΠΑ (καθ. Α. Νένες).
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 07.03.2013
————–

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας και το αυξημένο όζον αυξάνουν τον κίνδυνο για έμφραγμα και ανακοπή

7 Μαρτίου 2013
 Η ρύπανση της ατμόσφαιρας και το αυξημένο όζον αυξάνουν τον κίνδυνο για έμφραγμα και ανακοπή
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας με μικροσκοπικά σωματίδια, τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές (εξατμίσεις αυτοκινήτων, βιομηχανίες, τζάκια και γενικότερα καύση ξύλων και παραγώγων του κ.α.), συμβάλλει σε αυξημένο αριθμό θανατηφόρων εμφραγμάτων, σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα. Μια άλλη αμερικανική έρευνα διαπίστωσε ότι η αύξηση στο επίπεδο του όζοντος σε μια πόλη αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής ανακοπής.
Η μεγαλύτερη έως τώρα μελέτη για τη σχέση ανάμεσα στα αιωρούμενα μικροσωματίδια και στην επιβίωση των ασθενών μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, διαπίστωσε ότι τα εμφράγματα του μυοκαρδίου είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό θανατηφόρα, όσο περισσότερο ο ασθενής έχει εκτεθεί σε αυξημένα επίπεδα μικροσωματιδίων (ΡΜ2,5) διαμέτρου κάτω των 2,5 μικρόμετρων (εκατομμυριοστών του μέτρου). Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή περιβαλλοντικής επιδημιολογίας Πολ Γουίλκινσον της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “European Heart Journal” της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιολογίας, μελέτησαν το ιστορικό περίπου 154.000 ασθενών που έκαναν εισαγωγή σε νοσοκομείο για οξύ καρδιακό σύνδρομο μεταξύ των ετών 2004-2007. Στη συνέχεια, συσχέτισαν την μετέπειτα πορεία της υγείας κάθε ασθενούς με το ποσοστό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την περίοδο 2004 – 2010. Συνολικά, την περίοδο 2007 – 2010 υπήρξαν περίπου 40.000 θάνατοι.
Οι βρετανοί επιστήμονες, αφού απομόνωσαν άλλους παράγοντες (φύλο, ηλικία, ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή, κάπνισμα, ύψος εισοδήματος, μορφωτικό επίπεδο, απασχόληση ή ανεργία, τόπος κατοικίας κ.α.) βρήκαν ότι για κάθε 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα που αυξάνονταν τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα, υπήρχε αύξηση 20% στο ποσοστό θανάτων από οξύ καρδιακό επεισόδιο. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό στις μεγάλες πόλεις, καθώς στο Λονδίνο εντοπίστηκαν τα υψηλότερα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων από κάθε άλλη περιοχή της Βρετανίας. Η νέα μελέτη έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες που δείχνουν πως η έκθεση των ανθρώπων στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι επιβαρυντική για την καρδιά. Όπως ανέφερε η ερευνήτρια Κάθριν Τόουν, η μείωση του επιπέδου των μικροσωματιδίων κάτω των 2,5 μικρομέτρων (ΡΜ2,5) θα αυξήσει το προσδόκιμο ζωής των καρδιοπαθών και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις από άποψη δημόσιας υγείας.
Σε μια ξεχωριστή μελέτη, αμερικανοί ερευνητές, με επικεφαλής την Κατερίνα Ένσορ του πανεπιστημίου Ράις του Χιούστον (Τέξας), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό καρδιολογικό περιοδικό «Circulation», κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση στο επίπεδο του όζοντος σε μια πόλη αυξάνει ελαφρά τον κίνδυνο καρδιακής ανακοπής (συμβαίνει όταν η καρδιά σταματά να χτυπά και διαφέρει από το έμφραγμα, που προκαλείται όταν το μπλοκάρισμα κάποιας αρτηρίας εμποδίζει το αίμα να φθάσει στην καρδιά). Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από 11.600 ανθρώπους που είχαν υποστεί ανακοπή μεταξύ των ετών 2004 – 2011 και συσχέτισαν αυτά τα περιστατικά με τα επίπεδα του όζοντος (βασικού συστατικού του «νέφους»). Μια αύξηση κατά 20 μέρη ανά δισεκατομμύριο στο επίπεδο του όζοντος σχετίζεται με μια αύξηση κατά 3% έως 4% του κινδύνου καρδιακής ανακοπής. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες και για τους ηλικιωμένους.
Η εν λόγω μελέτη είναι μια από τις πρώτες που συσχετίζει ειδικά το όζον με τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Το όζον συνήθως σχηματίζεται από την αντίδραση μεταξύ άλλων ρυπογόνων χημικών ουσιών που προέρχονται από διάφορες πηγές (οχήματα, εργοστάσια κ.α.). Επειδή για να παραχθεί όζον, αυτές οι χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα χρειάζονται ηλιακό φως, λαμβάνουν χώρα τη μέρα, οπότε και είναι υψηλότερα τα επίπεδα του όζοντος σε σχέση με τα βράδια. Η εισπνοή αυξημένης ποσότητας όζοντος μπορεί να προκαλέσει πόνους στο στήθος, βήχα και ερεθισμό στο λαιμό.
Πηγή: ΑΜΠΕ, 07.03.2013
http://www.paragogi.net/749/h-rypansh-ths-atmosfairas-kai-to-aykshmeno-ozon-ayksanoyn-ton-kindyno-gia-emfragma-kai-anakoph
=====================


Suddeutsche για αιθαλομίχλη: Η φτώχεια σκοτώνει τους Έλληνες με μικροσωματίδια

. Κοινωνία
590 30aec580f5e743953f59a235a9eb8d94Η ποιότητα του αέρα στις ελληνικές μεγαλουπόλεις έχει επιδεινωθεί δραστικά σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια. Βασική αιτία της επιδείνωσης θεωρείται η φτώχια ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.
Οι οδυνηρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που σοβεί στην Ελλάδα γίνονται πλέον ιδιαίτερα αισθητές και στον ατμοσφαιρικό αέρα. Όπως επισημαίνει η Süddeutsche Zeitung του Μονάχου στη διαδικτυακή της έκδοση, «η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον στις μεγαλουπόλεις».
Αυτό κατέδειξε έρευνα ομάδας επιστημόνων του αμερικανικού Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια με επικεφαλής τους καθηγητές Κωνσταντίνο Σιούτα και Άριαν Σαφάρι. Τα στοιχεία που συνέλεξαν δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Science & Technology.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου, «οι επιστήμονες είχαν συλλέξει επανειλημμένα δείγματα αέρα το χειμώνα του 2012 αλλά και στην αρχή του φετινού χειμώνα, διαπιστώνοντας κατά την ανάλυση ότι ειδικά η συγκέντρωση μικροσωματιδίων έχει αυξηθεί κατά 30% σε σύγκριση με το διάστημα πριν από το ξέσπασμα της κρίσης».
Διευκρινίζεται ότι «αυτά τα στοιχεία, με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μικρομέτρων (που αντιστοιχεί περίπου σε 1/30 της διαμέτρου μίας τρίχας), θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία, επειδή εισχωρούν βαθιά στους ιστούς των πνευμόνων. Μπορούν να προξενήσουν παθήσεις στην καρδιά και το αναπνευστικό σύστημα.
Ανησυχητικές τιμές καρκινογόνων ουσιών
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Σιούτας, σχολιάζοντας την κατάσταση στην Ελλάδα, εξηγεί ότι «οι άνθρωποι θέλουν να ζεσταθούν, παλεύουν με την υψηλή ανεργία και τα αυξανόμενα έξοδα για καύσιμα». Αποτέλεσμα αυτών είναι -σύμφωνα με τον έλληνα καθηγητή- ότι προχωρούν στην καύση χαμηλής ποιότητα υλικών, όπως ξύλου και σκουπιδιών. Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση μικροσωματιδίων έχει αυξηθεί από 26 σε 36 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.
Η SZ επισημαίνει ότι «η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά το όριο των 10 μικρογραμμαρίων ανά κυβ.μ. για αυτά τα επιβλαβή στοιχεία. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι η συγκέντρωση οργανικών ουσιών στον αέρα έχει αυξηθεί κατά δύο έως πέντε φορές. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και καρκινογόνες ουσίες, όπως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες».
Πηγή: Deutsche Welle
Αναδημοσίευση:  http://www.spirospero.gr/index.php/koinonia/87582-suddeutsche-gia-aithalomixli-i-ftoxeia-skotonei-tous-ellines-me-mikrosomatidia


--------------------

Rise in Oil Tax Forces Greeks to Face Cold as Ancients Did

More Tax and Less Heat: The New York Times reporter Suzanne Daley reports on how Greeks are turning to dirty and environmentally damaging solutions for heat after the government raised taxes on heating oil by 450 percent.
By
Published: February 3, 2013
ATHENS — Even in the leafy northern stretches of this city, home to luxury apartment buildings, mansions with swimming pools and tennis clubs, the smell of wood smoke lingers everywhere at night.
Related Multimedia
Angelos Tzortzinis for The New York Times
Workers cutting and stacking firewood for sale in Halandri, north of Athens. Demand has caused an increase in illegal logging, and trees have been reported stolen from parks in Athens.
Angelos Tzortzinis for The New York Times
Yiorgos Tsouvalakis feeding his wood stove in Nikaia, an Athens suburb, after Greece raised taxes on heating oil by 450 percent. One of the goals was to tax heating oil more like diesel fuel.
In her fourth-floor apartment here, Valy Pantelemidou, 37, a speech therapist, is, like many other Greeks, trying to save money on heating oil by using her fireplace to stay warm.
Unemployment is at a record high of 26.8 percent in Greece, and many people have had their salaries and pensions cut, but those are not the main reasons so few residents here can afford heating oil. In the fall, the Greek government raised the taxes on heating oil by 450 percent.
Overnight, the price of heating a small apartment for the winter shot up to about $1,900 from $1,300. “At the beginning of autumn, it was the biggest topic with all my friends: How are we going to heat our places?” said Ms. Pantelemidou, who has had to lower her fees to keep clients. “Now, when I am out walking the dog, I see people with bags picking up sticks. In this neighborhood, really.”
In raising the taxes, government officials hoped not just to increase revenue but also to equalize taxes on heating oil and diesel, to cut down on the illegal practice of selling cheaper heating oil as diesel fuel. But the effort, which many Greeks dismiss as a cruel stupidity, appears to have backfired in more than one way.
For one thing, the government seems to be losing money on the measure. Many Greeks, like Ms. Pantelemidou, are simply not buying any heating oil this year. Sales in the last quarter of 2012 plunged 70 percent from a year earlier, according to official figures.
So while the government has collected more than $63 million in new tax revenue, it appears to have lost far more — about $190 million, according to an association of Greek oil suppliers — in revenue from sales taxes on the oil.
Meanwhile, many Greeks are suffering from the cold. In one recent survey by Epaminondas Panas, who leads the statistics department at the Athens University of Economics and Business, nearly 80 percent of respondents in northern Greece said they could not afford to heat their homes properly.
The return to wood burning is also taking a toll on the environment. Illegal logging in national parks is on the rise, and there are reports of late-night thefts of trees and limbs from city parks in Athens, including the disappearance of the olive tree planted where Plato is said to have gone to study in the shade.
At the same time, the smoke from the burning of wood — and often just about anything else that will catch fire — has caused spikes in air pollution that worry health officials. On some nights, the smog is clearly visible above Thessaloniki, Greece’s second-largest city, and in Athens, where particulate matter has been measured at three times the normal levels.
“Places that in 2008 wouldn’t even think about using their fireplaces for heating, now they are obliged to do so,” said Stefanos Sabatakakis, a health supervisor with the Hellenic Center for Disease Control and Prevention. He said the rise in pollution could cause eye irritation and headaches in the short term and far more serious problems in the long term. The air is particularly bad for asthma sufferers.
The agency has asked that anyone who is lighting living-room fires just for the aesthetics give them up. It has also uploaded information on its Web site about what not to burn — anything that is painted or lacquered, for instance. But in these times, Mr. Sabatakakis acknowledged, people are not that picky.
Government officials say it is too early to judge the new tax. The winter is not yet over. It has not been particularly cold, they say, and many people may have stocked up on fuel oil last season. In the north of Greece, temperatures often dip to freezing at night, while in Athens they are more likely to stay in the low 40s.
“This is a very complex environment,” said Harry Theoharis, the secretary general of the Ministry of Finance, adding that many factors were affecting people’s behavior. “It is not easy to isolate and say: ‘O.K., this tax, this is the effect it had.’ ”
He said there were no clear indications yet that the tax had discouraged illicit sales of heating oil as diesel, though he had detected a slight change in buying patterns that might indicate some change.
It is impossible not to notice the stacks of wood for sale all over Athens this year. Not far from Ms. Pantelemidou’s place is a wood lot run by Valantis Topalis, 44, who used to own an interior design company. He started selling wood last year, eager to have a business that was not reliant on people paying their bills.
Last year, he made some money. But this year, he said, everybody is selling wood — some of it stolen from national parks — and business is not so good. Even in this wealthy area, a lot of the customers come in for only 20 euros, or $27, worth of wood on colder days.
“The worst part is not the lack of money,” Mr. Topalis said of his life today. “The worst part today is the mood that people are in.”
Those who can afford to, like Ms. Pantelemidou, are using a combination of their fireplaces and electric heaters, unsure what this will do to their electric bills. But that is likely to bring some unpleasant surprises, as the government recently announced an increase in the cost of electricity that, depending on consumption, could be as much as 20 percent.
Still, oil suppliers are glum about their prospects. Elias Bekkas, who provides oil to 65 buildings around the city, said that many of his clients had not ordered any oil, and that some who had could not pay the bill. Last winter, he said, his company sold a little more than a million gallons. This season, it has sold only about 65,000 gallons, and he doubted the total would get to 225,000.
Tenant meetings to decide whether to buy oil, he said, have gotten ugly. A year ago, two buildings covered the costs for people who could not pay. But this year there is only bickering.
“There is anger, bitterness between neighbors who can afford oil and those that cannot,” Mr. Bekkas said. “That is what Greece is like now.”
Hes said he had detected a third class of people as well this winter. “There are those who are just making a political statement,” he said. “They are just angry about the taxes.”
Ms. Pantelemidou, like many others in newer buildings, has a fireplace that was designed largely for decorative purposes. It hardly heats her living room, let alone the rest of her apartment. She has pulled a chair close to it so she can stay warm.
In a working-class area of town, Aggeliki and Christos Makris are also making do without heating oil. They bought their three-bedroom apartment in 2009, when they had a combined income of $63,400 for a family of five.
Since then, the salary of Mrs. Makris, 45, who works as a cleaner for the government has been cut to about $1,100 a month from $1,750 a month. Mr. Makris, 42, who runs heavy machinery at a mining company, lost all of his overtime. They are behind on their taxes and, after mortgage payments, living on less than $340 a week. To cut down on the electric bill, Mrs. Makris has even reduced the ironing she does.
Paying for heating oil was out of the question. This year, Mr. Makris went north to his village to cut firewood himself. He said no one in his building wanted to buy heating oil. “The super did not even bother to ask,” said Mr. Makris. “We are all in debt.”
The Makrises said they were at least lucky that they had made a good choice in upgrading the fireplace when they bought the apartment. It burns efficiently and warms much of their living space.
Mr. Makris said it was far worse for the pensioners he saw, who really need central heating and do not have the strength, the energy or the money to get good firewood. Instead, they pick up scraps of wood left on the street, whether it is painted or not.
“There is an old man I see at the market, and every week there is less and less in his grocery bag,” he said. “I cannot blame him, no matter what garbage he burns.”

Dimitris Bounias and Nikolia Apostolou contributed reporting.

http://www.nytimes.com/2013/02/04/world/europe/oil-tax-forces-greeks-to-fight-winter-with-fire.html?pagewanted=all&_r=0

----------------------------------------
Επιμέλεια: Ελευθέριος Δικαίος

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply