2η Ενημερωτική Ανακοίνωση της "Πρωτοβουλίας για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή"

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ


www.neosyntagma.net


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ #2


Με μεγάλη προσέλευση των φίλων που έχουν προσυπογράψει τη Διακήρυξη πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημόσια συνάντηση – συζήτηση της Πρωτοβουλίας, την Δευτέρα 13/2 στην Αθήνα, σε αίθουσα της Ε.Σ.Η.Ε.Α. (Ακαδημίας 20).


Από τις αξιόλογες τοποθετήσεις των παρισταμένων προκύπτει ότι η ανάγκη για ένα νέο Σύνταγμα, που θα αντιμετωπίζει ουσιαστικά και οριστικά τις παθογένειες του ισχύοντος, είναι επίκαιρη και όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική.


Οι αρχικές εισηγήσεις ήσαν οι εξής:


1. Χαιρετισμός του προεδρεύοντος της συνάντησης κ. Νίκου Τσάμη, ένα σύντομο ιστορικό της σύστασής μας σε ομάδα που οδήγησε στην σύνταξη της Διακήρυξης, και ποιες είναι οι μέχρι τώρα δραστηριότητές μας.  Ακολούθησαν οι 10λεπτες εισηγήσεις:


2. «Η ανάγκη για ριζική συνταγματική αλλαγή και η Πρωτοβουλία μας» από τον κ. Χρήστο Λυντέρη, δικηγόρο.


3. «Η στρατηγική μας για λαϊκή Συντακτική Εθνοσυνέλευση και η προετοιμασία σχεδίου νέου Συντάγματος» από τον κ. Πέτρο Χασάπη, δικηγόρο.


4. «Προτεινόμενες δράσεις και οργάνωση, ιδέες για το οργανωτικό σχήμα και το πλαίσιο διαλόγου στο διαδίκτυο» από τον κ. Βασίλη Ξυδιά, εκπαιδευτικό.     Ακολούθησε εξαιρετικά γόνιμη συζήτηση συνολικής κατά την οποία τοποθετήθηκαν όλοι όσοι εζήτησαν το λόγο. Εν κατακλείδει αποφασίστηκε η όσο το δυνατόν ευρύτερη ενεργή και ισότιμη συμμετοχή των φίλων στις παρακάτω Ομάδες εργασίας:


1. Ομάδα Συντονισμού


Καθήκοντα: Συλλογή υπογραφών, οργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, συζητήσεων κλπ. Επικοινωνία με περιφερειακές ομάδες μας και μεμονωμένα μέλη στην επαρχία.


2. Ομάδα Δημοσιότητας


Καθήκοντα: Η διαχείριση της ιστοσελίδος και της ομάδος μας στο Fb. Επαφές με άλλες ομάδες και άτομα στο διαδίκτυο για την προώθηση του δημόσιου διαλόγου για τους στόχους μας (ήτοι: για το νέο Σύνταγμα, για τις διαδικασίες της συντακτικής εθνοσυνέλευσης και του δημοψηφίσματος). Επαφές και συνεργασία με άλλες πολιτικές κινήσεις: (α) για συμφωνία και από κοινού προώθηση της πρότασής μας για νέο Σύνταγμα, (β) για ουσιαστική συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο για τους παραπάνω στόχους μας.


3. Ομάδα Νέου Συντάγματος


Καθήκοντα: Προώθηση του δημόσιου διαλόγου για το νέο Σύνταγμα, από επιστημονική και ιδεολογική άποψη. Περαιτέρω επεξεργασία των θέσεων της Διακήρυξης. Διαμόρφωση ενός προσχεδίου με βασικές κατευθύνσεις για το νέο Σύνταγμα (θεματικοί άξονες και κωδικοποίηση των διαφορετικών απόψεων). Οργανωτικο-τεχνική προετοιμασία της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης και του δημοψηφίσματος που θα αποτελεί το αποκορύφωμά της. Σύσταση επιτροπής προσωπικοτήτων (εν είδει Γερουσίας) που θα εποπτεύει επιστημονικά το διάλογο για τους παραπάνω στόχους μας.


Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,


Μετά την πρώτη συνάντηση και συζήτηση και έχοντας ως δεδομένο την σταθερά ανερχόμενη συμμετοχή σε αυτήν από όλα τα μέρη της Ελλάδος και το εξωτερικό, η Πρωτοβουλία μας εισέρχεται ελπιδοφόρα σε επόμενη φάση και προσκαλεί τους προσυπογράψαντες να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της.


Σας προσκαλούμε να στείλετε e-mail προς  info@neosyntagma.net για να δηλώσετε συμμετοχή σε τουλάχιστον μια από τις παραπάνω Ομάδες Εργασίες.  Τα σύγχρονα μέσα ψηφιακής τεχνολογίας θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.


Η Πρωτοβουλία μας δεν είναι υπόθεση λίγων προσώπων, αλλά της ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ και ΙΣΟΤΙΜΗΣ συμμετοχής όσων προσυπογράφουν.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply