Προσφυγή μελών του "Δικαιόπολις" στο ΣτΕ κατά του νόμου για απαγόρευση των συναλλαγών άνω των 1.500 ευρώ με μετρητά

Κατόπιν πρωτοβουλίας δύο μελών της ομάδας της ιστοσελίδας μας κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση της υπ΄αριθμόν 1027/09.02.2011 (ΦΕΚ Β΄256/16.02.2011) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.3842/2010 και με την οποία απαγορεύεται η χρήση μετρητών για την λήψη αγαθών ή υπηρεσιών από ιδιώτες, εφόσον η συναλλαγή  ξεπερνά τις 3.000 ευρώ για το 2011, ή τα 1.500 ευρώ από την 01.01.2012 και εξής.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρωτοβουλία έχει τύχει αρκετά μεγάλης δημοσιότητας σε είδησιογραφικές ιστοσελίδες και blogs πρέπει να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την σταδιακή κατάργηση της χρήσης μετρητών στις συναλλαγές. Προσωπικώς, σε παλαιότερο άρθρο μου είχα τονίσει ότι αυτό αποτελεί την διακηρυγμένη βούληση της Κυβέρνησης, που δεν στοχεύει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά στην ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών και την περαιτέρω εξάρτηση της οικονομίας από το πιστωτικό χρήμα. Η προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση δεν παρέχει κανένα κίνητρο στην έκδοση αποδείξεων από τους επιτηδευματίες, που αποτελεί τη βάση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, ούτε βεβαία μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα συνεχισθούν οι συναλλαγές με τα χαρτονομίσματα, που κυκλοφορούν ελεύθερα στην οικονομία ως νόμιμο χρήμα. Επίσης, δεν αλλάζει την "καθημερινότητα" των διακινητών μαύρου χρήματος, που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα γνωστά τερτίπια για τη νομιμοποίηση ή απλώς, την απόκρυψη των συναλλαγών τους.

Αντίθετα, η απαγόρευση της χρήσης των μετρητών ή άλλων τίτλων (συναλλαγματικών, ομολόγων κ.ο.κ) , επιφέρει καίριο πλήγμα στα συνταγματικά δικαιώματα των τιμίως συναλλασσομένων πολιτών, που απλώς δεν θέλουν να  εξαρτήσουν σε απόλυτο βαθμό την οικονομική τους ύπαρξη από το σημερινό τραπεζικό σύστημα.

Ακολούθως αναδημοσιεύουμε την είδηση, όπως προβλήθηκε από το in.gr και άλλες ιστοσελίδες:


«Παραβιάζει Σύνταγμα και συνθήκες»

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του νόμου για απαγόρευση αγορών άνω των 3.000 ευρώ με μετρητά

Αθήνα

Αντίθετο στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Σύνταγμα είναι το νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει τους πολίτες να συναλλάσσονται μέσω τραπεζών με επιταγές ή πιστωτικές κάρτες, εφόσον η κάθε αγορά-πώληση ή παροχή υπηρεσιών είναι άνω των 3.000 ευρώ (και μετά το 2012 άνω των 1.500 ευρώ) υποστηρίζουν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας δύο Έλληνες πολίτες.

Πρόκειται για ένα δικηγόρο Αθηνών και μία κάτοικο Βρυξελλών.

Σύμφωνα με το νόμο 3842/2010 και την απόφαση του υπουργού Οικονομικών τον Φεβρουάριο, «φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από επιτηδευματίες για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά».

Ως κατώτερο όριο συναλλαγής καθορίστηκε το ποσόν των 3.000 ευρώ για το 2011 και το ποσό των 1.500 ευρώ από την 1/1/2012 και μετά. Ως αξία συναλλαγής νοείται το συνολικό ποσό της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παράλληλα, οι δύο πολίτες τονίζουν ότι σύμφωνα με το νέο μέτρο θα υποχρεωθούν να γίνουν κάτοχοι πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, κάτι που προϋποθέτει την αναγκαστική σύναψη τραπεζικής σύμβασης, παρά τη θέλησή τους.

Οι δύο πολίτες υπογραμμίζουν ακόμη ότι το νέο μέτρο είναι αντίθετο στο συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της οικονομικής ζωής (άρθρο 5) καθώς υποχρεούνται να συνάπτουν παρά τη θέλησή τους συμβάσεις με τραπεζικά ιδρύματα, μόνο και μόνο για να εξοφλούν τις καταναλωτικές αγορές τους που είναι άνω των 1.500 ευρώ.

Επισημαίνουν δε ότι υποχρεούνται να συνεργάζονται με τράπεζες (σε μία περίοδο που ενέχει κινδύνους λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης) καθώς η τράπεζα με την οποία θα συμβληθούν μπορεί να βρεθεί σε αδυναμία ή υπερημερία πληρωμής, ενώ επισημαίνουν ότι με τα νέα νομοθετήματα δεν θα μπορούν να οπισθογραφούν ούτε συναλλαγματικές.

Όμως, παραβιάζεται και το πρώτο πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, καθώς υποχρεώνονται να μεταβιβάζουν την κυριότητα των χρημάτων τους σε έναν τραπεζικό οργανισμό, αντικαθιστώντας έτσι το περιουσιακό τους δικαίωμα με ενοχικό δικαίωμα.

Ο περιορισμός αυτός έρχεται σε αντίθεση και με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί τα νομοθετικά μέτρα δεν επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι τα κεφάλαια από το Βέλγιο (όπου διαμένει ο ένας από τους δύο που έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη) προς την Ελλάδα.

Επίσης, παραβιάζεται και το άρθρο 128 της εν λόγω Συνθήκης, καθώς όλες οι συναλλαγές είναι ελεύθερες εκτός εάν τα μέρη (πωλητής-αγοραστής) έχουν συμφωνήσει άλλα μέσα πληρωμής. Πολύ περισσότερο παραβιάζεται η Συνθήκη, καθώς το νέο νομοθετικό μέτρο επιβάλλει την αναγκαστική κυκλοφορία πιστωτικών μέσων για την εξόφληση συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών.

Το μέτρο αυτό, επισημαίνουν οι δύο πολίτες, επιβλήθηκε για τη φορολογική παρακολούθηση και τον έλεγχο των συναλλαγών και των χρηματικών ροών των ιδιωτών. Όμως, προσθέτουν, δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κάποιο δημόσιο σκοπό ικανό να σταθμιστεί με τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων που προκαλεί και τη στιγμή μάλιστα που για κάθε συναλλαγή εκδίδεται φορολογικό στοιχείο. Δηλαδή, από την στιγμή που έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από τη φορολογική νομοθεσία φορολογικό στοιχείο από τον επιτηδευματία στον ιδιώτη, το ταμειακό συμφέρον του δημοσίου έχει καλυφθεί.Μάχη για την επιστροφή των μετρητών


Στο ΣτΕ προσέφυγαν δύο πολίτες για την απαγόρευση αγορών άνω των 3.000 ευρώ με μετρητά

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αριστοτέλης Κατράνης είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ. Έχει ασχοληθεί ενεργά με το ζήτημα της ελληνικής ιθαγένειας και την προωθούμενη απαγόρευση των μετρητών χρημάτων στις συναλλαγές.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply