Περιβαλλοντικό έλλειμμα στην Ελλάδα: εκφάνσεις, αίτια, ευθύνες – διέξοδος;

Περιβαλλοντικό έλλειμμα στην Ελλάδα: εκφάνσεις, αίτια, ευθύνες – διέξοδος;


του Ελευθέριου Π. Δικαίου, Δικηγόρου, LL.M., Υποψ. Δ.Ν., (Universitaet Bayreuth)

Περιβαλλοντικο έλλειμμα στην Ελλάδα

κανένα σχόλιο

Leave a Reply