Μερικά ερωτήματα για τον κύριο Σπυρόπουλο


Του Αλέξανδρου Ντάσκα
Τον προηγούμενο Απρίλιο ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά του διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία για ποσό άνω των 150.000 ευρώ, με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου. Ο κ. Σπυρόπουλος παρήγγειλε στο γραφείο του ΙΚΑ Βεροίας και μάλιστα εις διπλούν, μετά την αρχική άρνηση του διευθυντή του τοπικού γραφείου να συμμορφωθεί (επικαλούμενος αντίθεση στον νόμο της εντολής και άπρακτης παρέλευσης δεκαπενθήμερης προθεσμίας για ρύθμιση των οφειλών της επιχείρησης), την άρση της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών μεγάλης επιχείρησης-αλυσίδας σούπερ μάρκετ της περιοχής, η οποία ώφειλε στο ασφαλιστικό ταμείο το ποσό των 18 εκατ. ευρώ, από τους οποίους κινήθηκαν χρήματα που άλλως θα κατέληγαν στο ΙΚΑ.

Ως σκεπτικό του, επικαλείται ο κ. Σπυρόπουλος την δυνατότητα στην επιχείρηση να προβεί σε ρύθμιση οφειλών, πληρωμή εργαζομένων κ.ο.κ., ισχυριζόμενος ότι προστάτευσε ταυτόχρονα τις θέσεις εργασίας 1.700 εργαζομένων και το δημόσιο συμφέρον, καθώς η νέα ιδιοκτησία της επιχείρησης προχώρησε σε ρύθμιση των οφειλών.

Ασφαλώς δεν προβαίνουμε σε οποιαδήποτε κρίση επί της βασιμότητας της κατηγορίας. Από τις εξηγήσεις, ωστόσο, του κου Σπυρόπουλου ανακύπτουν ορισμένα ερωτήματα γενικού προβληματισμού: α) Αναφέρει ο κος Σπυρόπουλος ότι παρόμοιες παρεμβάσεις έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Πόσες και ποιές είναι αυτές; Λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά δεδομένα και διαδικασίες προστατευτικές του δημοσίου συμφέροντος ή παρεμβαίνει όπου εκείνος κρίνει σωστό; Αν ισχύει το δεύτερο, πώς διασφαλίζεται το συμφέρον του ΙΚΑ και πώς δεν νοθεύεται ο ανταγωνισμός σε βάρος των επιχειρήσεων που δεν προστατεύονται αναλόγως; β) Γιατί ο τοπικός διευθυντής διαπίστωνε παράβαση του νόμου και πώς ξεπέρασε τους νομικούς ενδοιασμούς του ο κος Σπυρόπουλος; γ) Το συμφέρον του Ταμείου εξυπηρετήθηκε περισσότερο με τη ρύθμιση, σε σχέση με την κατάσχεση λογαριασμών; δ) Γιατί η επιχείρηση δεν υπέβαλε αίτημα ρύθμισης στην αρχική δεκαπενθήμερη προθεσμία, αν δεν υπήρχαν “πονηρές” προθέσεις;

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αλέξανδρος Ντάσκας είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply