Τι πρέπει να επιδιώκει ένα κίνημα εθνικής ανασυγκρότησης;Του Αλέξανδρου Ντάσκα


Η επίτευξη πλεονασματικών προϋπολογισμών είναι αδήριτη εθνική ανάγκη. Χωρίς αυτούς, το εθνικό χρέος δεν μπορεί να απομειωθεί, ο εξωτερικός δανεισμός θα είναι προβληματικός ή αδύνατος και οι συνέπειες θα επιβαρύνουν εσαεί με τη μορφή βαρύτατης φορολογίας τους πολίτες. Στόχος, επομένως, ενός κινήματος εθνικής ανασυγκρότησης πρέπει να είναι η περιστολή περιττών δαπανών και η αύξηση της κρατικής αποτελεσματικότητας, που θα ωθεί αναπτυξιακά και δημοσιονομικά την ελληνική οικονομία. 

Η νέα ελληνική κοινωνία πρέπει να χτισθεί πάνω σε μία ισορροπία ελεύθερου ανταγωνισμού και προστασίας της κοινωνικής συνοχής, ενθάρρυνσης και ανταμοιβής της αριστείας και εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Όχι λιγότερο, πρέπει να ζήσει σε αρμονία με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, η διατάραξη του οποίου επισυσσωρεύει πλήθος δεινών.

Άμεση συνέπεια αυτής της παραδοχής είναι η βελτιστοποίηση της κρατικής λειτουργίας:

α) Πρέπει να απασχολούνται όσοι ακριβώς δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, δάσκαλοι και ένστολοι απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης και της κρατικής οντότητας. Με μείωση ή ανακατανομή τους προς τις θέσεις όπου υφίσταται ανάγκη. Οι δημόσιοι λειτουργοί θα πρέπει να είναι καλύτερα καταρτισμένοι ως προς τα καθήκοντά τους, ιδίως δε οι δάσκαλοι και καθηγητές να έχουν τη μόρφωση που η ζωτικής σημασίας φύση του λειτουργήματός τους απαιτεί. Αυτά με τη σειρά τους πρέπει να συνοδεύονται από την άνοδο του επιπέδου αμοιβής των κρατικών υπαλλήλων. 

β) Για λόγους οικολογικούς, για λόγους διαφάνειας αλλά και για λόγους δημοσιονομικού ελέγχου, αφού το τοπικό χρέος είναι συνήθως αφανές, είναι κρίσιμη η χειραφέτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον κομματισμό της κεντρικής διοίκησης και ο άμεσος έλεγχός της από τους πολίτες. Οικονομικά αυτόνομοι και κοινωνικά λογοδοτούντες Δήμοι είναι η μόνη οδός προς αυτή την κατεύθυνση.

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αλέξανδρος Ντάσκας είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply